Scenariusz na muzyczną

Pobierz dokument
scenariusz.na.muzyczna.doc
Rozmiar 23 KB


Nazwisko i imię: Koss Julita.


Nr indeksu: 12887

Kierunek: Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna.

Przedmiot: Edukacja muzyczna z metodyką.

Temat: Scenariusz zajęć dla klasy drugiej szkoły podstawowej z uwzględnieniem edukacji muzycznej.

Wykładowca: dr Maria Januszewska-Warych

data: 10.2014 semestr: V rok akademicki: 2014/2015
1. Klasa- 2 szkoły podstawowej
2. Krąg Tematyczny:
ZWIERZĘTA
3. Temat tygodniowego zintegrowanego ośrodka:
OPIEKUJEMY SIĘ ZWIERZĘTAMI
4. Tematy dziennych zintegrowanych zajęć:
Poniedziałek- Czworonożni przyjaciele.
Wtorek-Pracowite zwierzęta.
Środa-Jak postępować ze zwierzętami?
Czwartek- Smakołyki dla leśnych zwierzątek
Piątek- Dzień odkrywców. Sprawdzam siebie. Zbieramy wiadomości o zwierzętach.

5. Cele szczegółowe, operacyjne:

Dydaktyczne

Wychowawcze

UCZEŃ wie (zna, rozumie):

POZNAWCZY

-jak dodaje i odejmuje w zakresie 30
-uczeń wie jak dokonać obliczenia pieniężne
-zna pracę weterynarza
-zna funkcję plakatu
-zna zasady zachowania się wobec zwierząt
-zna pojęcie rzeczownik
-rozumie instrukcje wykonania plakatu
-jak można akompaniować instrumentami perkusyjnymi

Mamy różne rodzaje zwierząt. Zwierzętami należy się opiekować i szanować je.

EMOCJONALNY

Cieszymy się z posiadanych zwierząt (także hodowlanych, scenariusz pisany dla dzieci uczęszczających do szkoły wiejskiej)

MOTYWACYJNO- DZIAŁANIOWY

Dzieci podczas ostatnich zajęć (piątkowych) za aktywność oraz za poprawne i twórcze wykonywanie zadań (dot. również grup) otrzymują kartki z miłymi słowami typu: Jesteś wspaniały! Brawo! Możesz być z siebie dumny! To wspaniale że znasz różne zwierzęta, Świetnie wykonałeś to trudne zadanie!

UCZEŃ potrafi(umie, wykona):

-swobodnie wypowiadać się na podany temat, odwołując się do tekstu i własnych doświadczeń, wyciąga wnioski
-zgodnie współpracować w grupie
-odpowiednio zachować się w sytuacji wygranej i przegranej
-wymienić podstawowe cechy wybranych zwierząt i ich grup
-powtórzyć rytm po nauczycielu.


6. Metody wspierania aktywności edukacyjnej uczniów
a) informacyjna

- utrwalanie wiadomości językowych (rzeczowniki, rodziny wyrazów)
b) problemowa
szukanie odpowiedzi na pytania dotyczące zadań
c)analityczno-percepcyjna
poznanie wierszy i wyciągnięcie z nich wniosków
d) problemowo- twórcza
Tworzenie akompaniamentu za pomocą instrumentów perkusyjnych

7. Formy aktywności edukacyjnej uczniów
a) aktywność indywidualna
-praca z tekstem (czytanie wiersza „po cichu”)

-ćwiczenia gramatyczne; zaznaczanie w tekście czasowników pojedynczych i mnogich.
- rozpoznanie rytmu (szybki czy wolny?)
- zajęcia rytmiczno- ruchowe z pomocą instrumentów perkusyjnych
b) aktywność zbiorowa
-Nauka na pamięć wiersza
-Naśladowanie głosu zwierzęcia
- „Kalambury”

8. Środki dydaktyczne inicjujące czynności uczenia się uczniów:
Konwencjonalne: teksty wierszy, fotografie, ilustracje, chorągiewki, plakietki, chusty, koc, tabelki z liczbami, kredki, plakaty, pudełka kartonowe, kartoniki z obrazkami i działaniami, flamastry, papier kolorowy,nożyczki, klej, kartki z miłymi słowami ,
Techniczne: odtwarzacz muzyki (zależnie od nośnika: magnetofon, laptop, odtwarzacz mp3), nagranie piosenki, nagranie spokojnej muzyki
Instrumenty muzyczne: instrumenty perkusyjne melodyczne* (dzwonki- takie jakie są na stanie szkoły) niemelodyczne** (tamburyn, marakasy, trójkąt)9. Kierunki kształcenia (rodzaje edukacji) realizowane w dniu pracy, tematyka

Matematyczna

Przyrodnicza

Polonistyczna

Muzyczna

Dodawanie i odejmowanie w zakresie trzech pierwszych dziesiątek
Przeliczanie liczmanów(pieniądze) do trzydziestu

Opisywanie pracy weterynarza oraz zachowań wobec zwierząt domowych i dzikich.
Wymienianie podstawowych cech wybranych zwierząt i ich grup.

Czytanie wierszy. Wskazanie rzeczownika w wierszach.
Rozpoznawanie czasowników pojedynczych i mnogich.
Rozwiązywanie zagadek („kalambury”)

Tworzenie akompaniamentu do piosenki.
Doskonalenie wiadomości dot. rytmu (jak jest szybko? Jak jest wolno?)
*Instrumenty perkusyjne melodyczne (o określonej wysokości dźwięku) to instrumenty na których muzycy mogą wygrać rytm i melodię.

**Instrumenty perkusyjne niemelodyczne (o nieokreślonej wysokości dźwięku) - to grupa instrumentów na której muzycy mogą wygrać tylko rytm.


Pobierz dokument
scenariusz.na.muzyczna.doc
Rozmiar 23 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Scenariusz na choinkę
W kalejdoskopie uczuć scenariusz na walentynki
Scenariusz na dzien nauczyciela, SCENARIUSZE AKADEMII SZKOLNYCH
Pasowanie na ucznia, scenariusze na uroczystości szkolne
Sherborne-scenariusz na strone SP 111, Notatki licencjat (UKSW Pedagogika)
Babcia2(1), dokumenty, SCENARIUSZE RÓŻNE PRZEDSZKOLE, SCENARIUSZE NA DZIEŃ BABCI I DZIADKA
Scenariusz zajęć muzycznych
scenariusz na dzień kota
SCENARIUSZ AKADEMII, 7.AKADEMIA, 7.AKADEMIA, AKADEMIA.KATYŃ, scenariusze na akademie
scenariusze na Dzien- Babci i Dziadka, Scenariusze uroczystości
SCENARIUSZ ZAJĘĆ MUZYCZNYCH W KLASIE I
SCENARIUSZ ZAJĘĆ MUZYCZNYCH DLA GRUPY 3 LATKÓW
SCENARIUSZ ZABAWY MUZYCZNO
scenariusz imprezy na zakoncz roku szkoln, scenariusze na zakończenie roku szkolnego
Scenariusz na Dzień Babci, scenariusze
scenariusz na wdż (4), 3 # SZKOŁA - prezentacje na lekcje, wdżwr
scenariusz na wdż (5), 3 # SZKOŁA - prezentacje na lekcje, wdżwr

więcej podobnych podstron