węglowodany pytania, Medycyna ŚUM, Rok 2, Biochemia, Kolokwia, 5 Węglowodany

Pobierz dokument
weglowodany.pytania.medycyna.sum.rok.2.doc
Rozmiar 34 KB

1. Glut 2 - występowanie, mechanizm działania, funkcja, schemat
2. Ładunek glikemiczny - definicja, sposoby wyznaczania, znaczenie
3. Inkretyny - katabolizm, funkcja, mechanizm działania, miejsce, biosynteza, degradacja, efekt inkretynowy
4. Regulacja glikogenogenezy, przebieg
5. Insulina - mechanizm działania, funkcja, regulacja wydzielania, biosynteza, rola w fizjologii i patolgii
6. Siarczan heparanu - występowanie, budowa, funkcje
7. Metabolizm i wchłanianie galaktozy, biosynteza, źródła, szlaki metaboliczne, bloki uwarunkowane genetycznie, defekty
8. Cykl pentozowy w erytrocycie (w innych też), produkty i znaczenie, funkcje, występowanie narządowe i subkomórkowe, enzymy (przebieg), znaczenie, lokalizacja komórkowa i subkomórkowa, regulacja procesu,
1. GLUT-4 - występowanie, mechanizm działania, funkcja, rola, regulacja, schemat
3. Wchłanianie i metabolizm fruktozy, cykl sorbitolowy, bloki metaboliczne, źródła dla organizmu, schemat cyklu .
6. Regulacja metaboliczna i hormonalna glikogenolizy, przebieg, enzymy czynne w tym procesie, lokalizacja komórkowa i subkomórkowa
7. Odmienność glikolizy w erytrocycie. Znaczenie biochemiczne
8. Glikozydy nasercowe - występowanie, budowa, mechanizm działania, funkcja.

II Termin
1. Szlak kwasu uronowego - przebieg, znaczenie
2. Synteza laktozy - przebieg, znaczenie, gdzie
3. Choroba von Gierkego - konsekwencje metaboliczne
4. Poza energetyczne działanie węglowodanów
5. Glukoneogeneza - przebieg, regulacja, rola, enzymy
6. Podobieństwo heksokinazy i glukokinazy, porównanie
7. Wchłanianie i transport węglowodanów (glukozy) w enterocycie - mechanizm, białka biorące udział, transport dokomórkowy glukozy
8. Kwas hialuronowy- - występowanie, budowa, funkcje, degradacja, biosynteza

7. SUR - podział, wsytępowanie, funkcje, budowa, mechanizm działania, efekty, sur1

I termin 2010/2011
2. OGTT : wskazania, przeciwwskazania, przygotowanie, przeprowadzenie, interpretacja wyników, wykonanie
4. indeks glikemiczny: definicja, przeprowadzenie, znaczenie, sposób liczenia

II termin 2010/2011:
1. Receptory dla sulfynylomocznika
2. GLUT-1 występowanie funkcje
5. HbAc1

I termin 2009/2010
1. Glikozydy - struktura, występowanie, podział, działanie, znaczenie, budowa
3. Siarczany chondroityny - struktura, podział, biosynteza, funkcje, występowanie,

4. Glikogenozy - definicja, podział, przyczyny i konsekwencje kliniczne, typ 1

II termin 2009/2010
1. Dehydrogenaza glukozo-6-fosforanowa - rola, przyczyny zaburzenia, diagnostyka
3. Skrobia - budowa, występowanie, mechanizm hydrolizy
4. Proteoglikany - budowa, klasyfikacja, występowanie, funkcje, biosynteza, przedstawiciele
6. Test ksylozowy - wykonanie, znaczenie, interpretacja wyników

III termin 2009/2010
1. Kwas sjalowy - budowa, biosynteza, funkcja
2. Alfa-amylaza (trawenie)i beta-amylaza - podobieństwa i różnice, katalizowane reakcje, i jeszcze coś tam było
3. Regulacja allosteryczna, hormonalna, metaboliczna metabolizmu (przemian) glikogenu - ligandy, enzymy
4. nie pamiętam dokładnie pytania, chodziło o wykorzystanie równoważników redukcyjnych powstających w cyklu pentozowym do syntez redukcyjnych - związki powstające, szlaki syntezy itd.

cykl Corich

IV termin z roku poprzedniego.
3. Zawartość glikogenu w tkankach.

Termin 1 2005:

Glikoliza, enzymy, regulacja (metaboliczna i hormonalna), bilans energetyczny
Glikokortykoidy- przedstawiciele mechanizm działania


termin 2:
metabolizm glukozy w erytrocycie

mineralokortykoidy, wpływ na glikemię
regulacja glikemii plus wpływ gh
4. Cykl pentozofosforanowy (regulacja)
20. Glikozydy nasercowe - budowa chemiczna, występowanie, mechanizm i efekty działania
22. Cykl glikosalowy
23. Szlak sorbitolowy
25. Dehydrogenaza glukozo - 6 - fosforanowa - defekty, występowanie
27. GAG
28. Galaktozaminoglikany
29. Fruktozamina
31. Szlak kwasu uronowego
32. Transaldolaza i transketolaza
37. Glikokortykosterydy - przedstawiciele, wpływ na metabolizm węglowodanów
45. siarczan keratanu
46. Glukagon - wpływ na metabolizm węglowodanów
47. Dekarboksylacja oksydacyna pirogronianu - regulacja metaboliczna i .....
48. Proteoglikany - biosynteza, przedstawiciele, funkcja
50. Pojęcia - epimeraza, enancjomeria, anomeria

!. Trawienie i transport do kom. maltozy i sacharozy
2. Wpływ tyroksyny na st. I metabolizm glukozy i algorytm OGTT przy podwyższonym stężeniu T4

Termin I 2004
1. Heparyna - występowanie, budowa, funkcje, struktura, mechanizm działania, siarczan heparanu budowa, występowanie, funkcje

Termin II 2004
7. Cykl L(R)apaporta-Luberinga

1. Cykl poliolowy
4. mechanizmy regeneracji NAD+


Pobierz dokument
weglowodany.pytania.medycyna.sum.rok.2.doc
Rozmiar 34 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
witaminy pytania, Medycyna ŚUM, Rok 2, Biochemia, Kolokwia, 3 Witaminy
węglowodany opracowanie, Medycyna ŚUM, Rok 2, Biochemia, Kolokwia, 5 Węglowodany
węglowodany opracowanie, Medycyna ŚUM, Rok 2, Biochemia, Kolokwia, 5 Węglowodany
pytania lipidy, Medycyna ŚUM, Rok 2, Biochemia, Kolokwia, 6 Lipidy
enzymy (2), Medycyna ŚUM, Rok 2, Biochemia, Kolokwia, 2 Enzymy
enzymy opracowanie, Medycyna ŚUM, Rok 2, Biochemia, Kolokwia, 2 Enzymy
pytadnia lipidy, Medycyna ŚUM, Rok 2, Biochemia, Kolokwia, 6 Lipidy
lipidy opracowanie, Medycyna ŚUM, Rok 2, Biochemia, Kolokwia, 6 Lipidy
Kol1 zebrane pytania, Biotechnologia, II rok, Biochemia, Kolokwia
Alberts pytania numery stron, Medycyna ŚUM, Rok 1, Biologia medyczna, Testy kolokwia egzaminy
biologia - pytania z testow 08-09, Medycyna ŚUM, Rok 1, Biologia medyczna, Testy kolokwia egzaminy
pytania na ustny - wszystko, Medycyna ŚUM, Rok 1, Anatomia, Testy kolokwia egzaminy
pytania 2008-czasy wspolczesne biologia, Medycyna ŚUM, Rok 1, Biologia medyczna, Testy kolokwia egza
Gradient ekspresji genów w regulacji morfogenezy u ssaków, Medycyna ŚUM, Rok 1, Biologia medyczna, T
biofizyka - pytania, MEDYCYNA - ŚUM Katowice, I ROK, Biofizyka
Parazytki, Medycyna ŚUM, Rok 1, Biologia medyczna, Testy kolokwia egzaminy
anatomia ustne 1, Medycyna ŚUM, Rok 1, Anatomia, Testy kolokwia egzaminy

więcej podobnych podstron