Trzeba pamiętać o bhp przy trudnych warunkach atmosferycznych, budownictwo, Uprawnienia budowlane, potrzebne druki, azbest, bhp


Trzeba pamiętać o bhp przy trudnych warunkach atmosferycznych

W okresie zimowym wykonywanie niektórych prac jest znacznie utrudnione. Przy pracach związanych z usuwaniem śniegu czy w warunkach silnego wiatru należy zapewnić pracownikom odpowiedni sprzęt oraz przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa pracy.

Bożena Borys-Szopa Główny Inspektor Pracy

Praca przy odśnieżaniu dachu jest pracą na wysokości, zaliczaną do prac szczególnie niebezpiecznych. Z tego względu przy jej wykonywaniu należy ściśle stosować się do przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Tylko w ten sposób można osiągnąć właściwy poziom bezpieczeństwa zarówno osób, które ją wykonują, jak i osób postronnych.

Nie można zatem zapominać, że do pracy na wysokości można skierować tylko pracownika posiadającego aktualne świadectwo lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na wysokości. Ponadto praca na wysokości powyżej dwóch metrów i przy zastosowaniu indywidualnych środków ochrony powinna być wykonywana przez co najmniej dwie osoby. Pracownik skierowany do odśnieżania powinien przejść instruktaż stanowiskowy i być poinformowany o ryzyku zawodowym, związanym z wykonaniem tej pracy. Pracodawca powinien też zapewnić, a pracownik stosować, właściwe środki ochrony przed upadkiem z wysokości (szelki wraz z linką bezpieczeństwa i amortyzatorem lub urządzeniem samohamownym, kask oraz obuwie zabezpieczające przed poślizgnięciem).

Trzeba pamiętać, że przed przystąpieniem do odśnieżania należy wygrodzić i oznakować strefy niebezpieczne, w których istnieje zagrożenie spadającymi masami usuwanego śniegu, lodu jak również narzędziami.

Stosując środki ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości należy zwrócić szczególną uwagę na punkty mocowania linek bezpieczeństwa, które powinny spełniać wymagania polskich norm dostosowanych do standardów unijnych.

Należy także pamiętać o konieczności zachowania szczególnej rozwagi i ostrożności podczas wykonywania prac budowlanych na wysokościach. Tegoroczna zima, specyficzna pod względem pogody, sprzyja
bowiem prowadzeniu robót budowlanych. W ostatnim okresie mieliśmy do czynienia z wichurami i silnymi wiatrami, stanowiącymi dodatkowe zagrożenia, szczególnie groźne przy pracach na wysokościach. Pracodawcy powinni każdorazowo ocenić, czy praca w takich warunkach nie stwarza zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników, a razie konieczności wstrzymać jej wykonywanie. Oprócz bezwzględnego przestrzegania przepisów w zakresie stosowania środków ochrony zbiorowej i indywidualnej przed upadkiem osób z wysokości należy również pamiętać o zagrożeniach dla pracowników i osób postronnych (tzw. zagrożenie bezpieczeństwa publicznego), jakie stwarzają spadające z wysokości przedmioty.

Trzeba przede wszystkim pamiętać, że montaż, eksploatacja i demontaż rusztowań i ruchomych podestów roboczych są zabronione w czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu oraz gołoledzi oraz w czasie burzy lub wiatru, o prędkości przekraczającej 10 m/s. Nie można przy tym prowadzić robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość przewrócenia części konstrukcji obiektu przez wiatr. Jest to zabronione, a gdy prędkość wiatru przekracza 10 m/s, roboty należy wstrzymać. W przypadku pracy żurawia budowlanego przy wietrze o prędkości 14 m/sek. należy zmniejszyć obciążenie o 25 proc.; przy prędkości wiatru 17 m/sek. należy żuraw zakotwiczyć i pracować przy zmniejszonym o 50 proc. obciążeniu; przy prędkości wiatru 20 m/sek. pracę należy przerwać, opuścić hak lub chwytak, wyłączyć dopływ prądu i zejść z żurawia. Istotne jest także zwrócenie uwagi na postanowienia decyzji Urzędu Dozoru Technicznego i zapisy zawarte w instrukcji obsługi urządzenia. Trzeba też pamiętać o tym, by każdorazowo po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz działaniu innych czynników, stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa wykonania prac sprawdzać rusztowania, ruchome podesty robocze, żurawie budowlane i stanowiska pracy.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Statystyczna karta wypadku, budownictwo, Uprawnienia budowlane, potrzebne druki, azbest, bhp
Pakiet 1 w-4, budownictwo, Uprawnienia budowlane, potrzebne druki, azbest, bhp
Obowiązki właścicieli i zarządców nieruchomości, budownictwo, Uprawnienia budowlane, potrzebne druki
Pakiet 1 w-3, budownictwo, Uprawnienia budowlane, potrzebne druki, azbest, bhp
Spis wykładów-PIS, budownictwo, Uprawnienia budowlane, potrzebne druki, azbest, bhp
OBJAŚNIENIA do karty, budownictwo, Uprawnienia budowlane, potrzebne druki, azbest, bhp
karta szkolenia wstępnego, budownictwo, Uprawnienia budowlane, potrzebne druki, azbest, bhp
Pakiet 1-Wprowadzenie, budownictwo, Uprawnienia budowlane, potrzebne druki, azbest, bhp
2672 nr 269 karta stat, budownictwo, Uprawnienia budowlane, potrzebne druki, azbest, bhp
Dz Nr. 49.poz 330 NOWE OGÓLNE PRZEPISY BHP, budownictwo, Uprawnienia budowlane, potrzebne druki
wniosek rozpoczęcie stazu, budownictwo, Uprawnienia budowlane, potrzebne druki
Regulamin Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Uprawnienia budowl
czynnosci wykonywane na budowie, BUDOWNICTWO, UPRAWNIENIA BUDOWLANE, Upraw. bud. 2010

więcej podobnych podstron