Test z Monitoringu Biologicznego, Materiały dla studentów, ochrona srodowiska


Test z Monitoringu Biologicznego

Imię i nazwisko………………………………………………………………………………

 1. Bioróżnorodność określa……………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………...

 2. Pomiar stężeń substancji zanieczyszczających u gatunków wskaźnikowych lub „wrażliwych” oraz koncentracja zanieczyszczeń w łańcuchu pokarmowym dokonywane są w ramach:

  1. biomonitoringu typu 1;

  2. biomonitoringu typu 2;

  3. biomonitoringu typu 3;

  4. biomonitoringu typu 4.

 3. Na skutek fragmentacji siedliska:

  1. całkowita powierzchnia pozostałych fragmentów jest mniejsza;

  2. udział krawędzi do całkowitej powierzchni jest mniejszy;

  3. każdy z fragmentów jest średnio bardziej izolowany niż był poprzednio;

  4. każdy punkt znajduje się średnio dalej krawędzi siedliska niż był poprzednio.

 4. Wymień znane Ci metody oceny stosowane w biomonitoringu typu 1: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 5. Zwierzęta znajdujące się na szczycie łańcucha pokarmowego są narażone na zatrucie chlorowanymi węglowodorami na skutek:

  1. wysokiego poziomu narażenia środowiskowego;

  2. biokoncentracji i biomagnifikacji;

  3. bioakumulacji i biomagnifikacji;

  4. biomagnifikacji.

 6. Insektycydy chloroorganiczne wykazują wpływ na populacje ptaków drapieżnych poprzez:

  1. zmniejszenie skorupy jaj i znaczący wpływ na sukces lęgowy;

  2. kumulację w wątrobie, mózgu, mięśniach i ogólne zatrucie organizmu;

  3. efekty opisane w punkcie a) i b).

 7. Podstawą badań w …………………………………jest wykorzystywanie parametrów biochemicznych, komórkowych, fizjologicznych i morfologicznych jako narzędzi przesiewowych lub biomarkerów.

 8. Osobniki mające nabytą lub genetyczną odmienność wrażliwości na skutki wywołane czynnikiem toksycznym można wyodrębnić z populacji za pomocą biomarkerów………………………………..

 9. Wymień znane ci kryteria doboru organizmów wskaźnikowych:

  1. muszą reagować szybko i niezawodnie na zmiany w środowisku;

  2. …………………………………………………………………...;

  3. …………………………………………………………………...;

  4. ……………………………………………………………………

 10. Oryginalna polska metoda kontroli skażeń promieniotwórczych w środowisku wykorzystuje do badań:

  1. igły jodły;

  2. igły sosny;

  3. igły świerku.

 11. Najpopularniejszymi bioindykatorami wykorzystywanymi w indeksach biotycznych, w ocenie naturalności źródeł i w systemie saprobów są:

  1. małże;

  2. raki;

  3. larwy chruścików;

  4. larwy ochotek.

 12. Tworzenie genetycznie odrębnych odmian opornych na zanieczyszczenia na skutek długotrwałego nacisku selekcyjnego to:

  1. odporność genetyczna;

  2. tolerancja fenotypowa.

 13. Organizmy żyjące w chronicznie skażonym środowisku:

  1. szukają kompromisów w wydatkach między produkcją i śmiertelnością - tworzą mechanizmy ochronne kosztem ograniczenia produkcji;

  2. odczuwają brak konieczności kompromisów - dobór działa w kierunku zmniejszenia śmiertelności i wzrostu rozrodczości.

 14. Melanizm przemysłowy polega na ……………………….............................................. …………………………………………………………………………………………..

 15. Realizowany w Polsce program tworzenia Europejskiej Sieci Ekologicznej „Natura 2000” narzucony jest przez Dyrektywę …….…………… i Dyrektywę ………………………Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
WYKúAD 3 monitoring biologiczny, Materiały dla studentów, ochrona srodowiska
WYKúAD 1 monitoring biologiczny, Materiały dla studentów, ochrona srodowiska
WYKúAD 2 monitoring biologiczny, Materiały dla studentów, ochrona srodowiska
ściąna na monitoring- wykłady, Materiały dla studentów, ochrona srodowiska
Monitoring wykłady i pytania, Materiały dla studentów, ochrona srodowiska
Egzamin- pyania Monitoring, Materiały dla studentów, ochrona srodowiska
Monitoring od honorka, Materiały dla studentów, ochrona srodowiska
Monitoring wykłady i pytania niby ściąga, Materiały dla studentów, ochrona srodowiska
monitoring egz pyt, Materiały dla studentów, ochrona srodowiska
geoogia test, Materiały dla studentów, ochrona srodowiska
Hydrologia sciągaaaaaaaaa, Materiały dla studentów, ochrona srodowiska
Budowa pnia, Materiały dla studentów, ochrona srodowiska
Hydrologia, Materiały dla studentów, ochrona srodowiska
Tematy egzaminacyjne - zagrożenia cywilizacyjne- 2008, Materiały dla studentów, ochrona srodowiska
RDW terminy, Materiały dla studentów, ochrona srodowiska
BEZKRĘGOWCE, Materiały dla studentów, ochrona srodowiska
Bezkręgowce systematyka- sciaga, Materiały dla studentów, ochrona srodowiska

więcej podobnych podstron