Pozytywizm i Młoda POLska zagadnienia dla maturzystów, Matura, Polski, ZAgadnienia z epok


Pozytywizm i Młoda POLska zagadnienia dla maturzystów

 1. Wiadomości ogólne

 2. Podaj periodyzację pozytywizmu

 3. Jaką teorię głosił Comte? , John Stuart Mill, Herbet Spencer, Robert Darwin?

 4. Omów historyczne nastroje w epoce pozytywizmu.

 5. Wyjaśnij pojęcia: agnostycyzm, utylitaryzm, ewolucjonizm;

agnostycyzm, hedonizm.

 1. Scharakteryzuj filozofię pozytywizmu (ogólnie),

 2. Zdefiniuj pracę u podstaw i pracę organiczną?

 3. Wyjaśnij znaczenie emancypacji.

 4. Wyjaśnij znaczenie naturalizmu i realizmu

 5. Podaj różnice miedzy naturalizmem i realizmem

 6. Dlaczego pozytywizm nazywa się niepoetycką epoką?

 7. Różne rodzaje powieści w epoce

 8. Jaką rolę odgrywała publicystyka?

POTOP

 1. Wymień bohaterów występujących w „Potopie” Sienkiewicza

 2. Dlaczego Potop stworzono „Ku pokrzepieniu serc”?

 3. Kreacja Kmicica.

 4. historia i pisarska fantazja

 5. Formowanie i utrwalanie mitów narodowych,

 6. mit kompensacyjny.

 7. Wskazywanie cech powieści historyczneji wzorów gatunkowych, które zastosował Sienkiewicz.

 8. Po j ę c i e : powieść historyczna.

 9. Analiza stylu narracji i wypowiedzi bohaterów.

 10. Archaizacja (archaizmy fonetyczne,leksykalne, składniowe).

Nad NIEMNEM

 1. Realizm czy naturalizm jest dominantą kompozycyjną „Nad Niemnem” Orzeszkowej

 2. Jaki jest stosunek do powstania Elizy Orzeszkowej ukazany w „Nad Niemnem” ?

 3. ofiary i etos pracy - życie poklęsce (problem relacji między pokoleniami,stosunek bohaterów do powstania, do tradycji, do pracy).

 4. Omów rolę mogiły Jana i Cecylii

 5. Omów rolę mogiły powstańców z „Nad Niemnem

 6. Po j ę c i e : język ezopowy.

Lalka” Prusa

 1. Lalka-Wskazywanie tropów interpretacyjnych,określanie tematyki Lalki (np.powieść z wielkich pytań epoki,o miłości, o samotności, „o idealistach na te rozkładu społecznego”,o Warszawie itd.).

 2. Galeria postaci, portrety psychologiczne Wokulskiego, Rzeckiego, Izabeli (technika luster).

 3. Motyw świata - teatru.

 4. Analiza kompozycji Lalki (podwójna narracja, otwarte zakończenie, wielość epizodów itd.).

 5. Określanie cech powieści realistycznej.

 6. Po j ę c i a : powieść - panorama społeczna, mimesis, iluzja rzeczywistości,zasada prawdopodobieństwa.

 7. Wokulski Romantyk i pozytywista

 8. Omów narracje i kompozycje „Lalki”, Potopu, NAD NIEMNEM, Zbrodni i Kary oraz nowel

NOWELISTYKA

 1. Podaj definicje noweli.

 2. co to jest teoria sokola i motyw sokoła

 3. Omów problematykę „Glori Victis” E. Orzeszkowej.

 4. Omów problematykę Mendla Gdańskiego Konopnickiej

 5. Kamizelki Prusa

 6. Kompozycja i narracja tych nowel

. Dostojewski Zbrodnia i kara

-

Młoda POLSKA sprawdzian

Wiadomości wstępne

 1. Omów periodyzację epoki

 2. Omów dlaczego epokę Młoda Polskę nazywa się fin de siecle

 3. Scharakteryzuj Lwów jako centrum kulturalne epoki Młodej Polski

 4. Przedstaw poglady filozoficzne: Schopenhauera, Nietschego ,Bergsona

 5. Wyjaśnij pojęcia: oniryzm, dekadentyzm, symbolizm

 6. Wymiń cechy powieści młodopolskiej.

 7. Omów nurt Dekadencki w epoce (omów na konkretnym przykładzie).

 8. Omów dlaczego epokę Młoda Polskę nazywa się neoromantyzmem

 9. Co to jest synestezja wskaż ją w utworach poetyckich epoki.

 10. Omów dlaczego epokę Młoda Polskę nazywa się modernizmem

Tetmajer

 1. Impresjonizm w wierszach Tetmajera

 2. Jaka role przypisuje erotykom Tetmajer (omów na konkretnym przykładzie)

 3. Różne ucieczki od rzeczywistości

 4. Jaka role przypisuje sztuce Tetmajer (omów na konkretnym przykładzie)

Kasprowicz

 1. Zinterpretuj utwór Kasprowicza „Krzak dzikiej róży w ciemnych Smreczynach”

 2. Różne kręgi tematyczne w twórczości Kasprowicza

 3. Polemika z Bogiem

 4. Pogodzenie z Bogiem

 5. Sonety z Chałupy

 6. Nurt franciszkański

 7. Nurt symboliczno- impresjoniztyzne

Staff

 1. Przedśpiew, Sonet szalony- oderwanie od rzeczywistości i afirmacja zycia

 2. Nitzcheanizm w wierszu Kowal

 3. Dekadencka postawa w wierszu Deszcz jesienny

Ludzie Bezdomni

 1. Służba społeczna a szczęście osobiste w „Ludziach bezdomnych” Żeromskiego

 2. Omów symbolikę „Ludzi bezdomnych”

 3. Omów jakie formy podawcze występują w „Ludziach bezdomnych”

 4. Co to jest Żeromszczyzna?

 5. Na czym polega tragizm Tomasza Judyma w „Ludziach bezdomnych” Żeromskiego

 6. Udowodnij, ze „Ludzie bezdomni”, to powieść młodopolska

 7. Omów jakie style występują w „Ludziach bezdomnych”

 8. Omów różne rodzaje bezdomności w „Ludziach bezdomnych” Żeromskiego

Jądro ciemności

 1. Na czym polega paraboliczność „Jadra ciemności”

 2. Scharakteryzuj Kurtza i jego postawę życiową

 3. Omów kompozycje i narrację „Jądra Ciemności”

 4. Scharakteryzuj Marlowa i jego postawę życiową

 5. Interpretacja tytułu „Jądro Ciemności”

WESELE

 1. Konfrontacje i kompromitacje narodowych mitów

 2. dramat symboliczny i narodowy

 3. konflikt inteligencji i chłopów

 4. podstawowe symbole:postaci, przedmiotów, scen

 5. pojęcie chłopomani

CHŁOPI

 1. Chłopi” jako powieść mitologizująca chłopską egzystencję

 2. obraz zycia wsi, prawa i normy

 3. hierarchia autorytetów

 4. biologiczne uwarunkowanie ludzkich działań

 5. chłopi jako epopeja chłopska

 6. naturalizm, impresjonizm i symbolizm w utworze

 7. Czas liturgiczny i biologicznyWyszukiwarka

Podobne podstrony:
Pozytywizm zagadnienia dla maturzystów, Matura, Polski, ZAgadnienia z epok
POEZJA MŁODEJ POLSKI, Pozytywizm i Młoda Polska
Obraz społeczeństwa polskiego w Nad Niemnem i w Lalce, Pozytywizm i Młoda Polska
Zagadnienia do egzaminu pozytywizm Młoda Polska, młoda polska
Jezyk polski - Pozytywizm i Mloda Polska, LO, Jezyk polski
ZAGADNIENIA POZYTYWIZM I MŁODA POLSKA sformatował TT
index najwazniejszych utworow pozytywizm mloda polska, Wypracowania, sciagi i inne - szkola, Jezyk p
staff, Polonistyka, II rok, HLP, 2. Pozytywizm i Młoda Polska
TADUSZ RITTNER-W MAŁYM DOMKU, Pozytywizm i Młoda Polska
wypracowania - antyk, DLA MATURZYSTÓW, wypracowania z j.polskiego
POPIOŁY, Polonistyka, II rok, HLP, 2. Pozytywizm i Młoda Polska

więcej podobnych podstron