Spektrometr-76, Studia, Fizyka, Sprawozdania, 76a


Wrocław, dnia 30.11.2009r.

Gwidon Jóźwiak, 171864

Sprawozdanie z laboratorium

Ćwiczenie 76A

1) Spis przyrządów

- spektrometr

- lampa rtęciowa

- pryzmat BK7

2) Wyznaczanie kąta łamiącego pryzmatu γ

Tabela 1

nr

αl

α­­p

1

200010'

70010'

2

200010'

70010'

3

200010'

70010'

4

200010'

70010'

5

200010'

70010'

6

200010'

70010'

7

200010'

70010'

średnia

200010'

70010'

Obliczanie kąta łamiącego:

0x01 graphic

3) Wyznaczanie kąta minimalnego σmin i współczynnika załamania n

Tabela 2

kolor

dł. fali[nm]

αl

α­­p

σmin

n

fiolet

366,29

165014'

104004'

30035'

1,52

niebieski

435,83

165000'

104012'

30024'

1,52

zielony

546,07

164030'

104047'

29051'

1,49

pomarańczowy

623,41

164024'

104053'

29045'

1,49

Obliczenia:

- kąt minimalny σmin

0x01 graphic

- współczynnik załamania n

0x01 graphic

4) Wnioski

Wraz ze wzrostem długości fali maleje współczynnik załamania (jest odwrotnie proporcjonalny do długości fali).

Spektrometr jest urządzeniem bardzo dokładnym, gdyż pomiary wykonywane dla Tabeli 1 są identyczne mimo, że pomiarów dokonywały na zmianę 2 osoby. Kąt odczytany naprzeciw kolimatora (bez pryzmatu na stoliku) wynosi 134038' i na tej podstawie można stwierdzić, że pomiarów dokonano prawidłowo, gdyż kąty αl i α­­p różnią się o zbliżoną wartość, która dla pierwszego pomiaru wynosi 134038'- αp = 30034' oraz α- 134038' = 30036'.

- 2 -Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
76 - WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA ZAŁAMANIA SZKŁA ZA POMOCĄ SPEKTROMETRU, Materiały na studia, Fizyka
Wyznaczanie współczynnika załamania i dyspersji pryzmatu za pomocą spektrometru., Materiały na studi
Wahadlo matematyczne, Studia, pomoc studialna, Fizyka- sprawozdania
Sprawozdanie E-9 stary word, Studia, Fizyka, Sprawozdania
11.1 b, Politechnika Lubelska, Studia, Studia, materiały na studia, Fizyka - Sprawozdania poukładane
Fizyka test 1, Studia, pomoc studialna, Fizyka- sprawozdania
Zadania fizyka 1, Studia, pomoc studialna, Fizyka- sprawozdania
Promieniowanie gamma, Studia, pomoc studialna, Fizyka- sprawozdania
Rezonator kwarcowy, Studia, pomoc studialna, Fizyka- sprawozdania
Wyznaczanie predkosci dzwieku w powietrzu, Studia, pomoc studialna, Fizyka- sprawozdania
Rezonator-Wnioski, Studia, pomoc studialna, Fizyka- sprawozdania
7.1 c, Studia Fizyka sprawozdania, Elektryczność i magnetyzm, 7.1
polarymetr, Materiały studia, Fizyka, sprawozdania

więcej podobnych podstron