Wykład 1 cd2, Elektrotechnika-materiały do szkoły, Gospodarka Sowiński

Pobierz dokument
wyklad.1.cd2.elektrotechnika.materialy.do.doc
Rozmiar 52 KB

Nieliniowe zagadnienia optymalizacyjne

Programem nieliniowym nazywamy zadanie o postaci:

0x01 graphic

gdzie przynajmniej jedna z funkcji f lub gi nie jest funkcją liniową, przy czym zakłada się, że funkcje f lub gi są ciągłe.

Nie ma ogólnej metody rozwiązywania programów nieliniowych.

Metoda rozwiązywania zależy od postaci, jaką przyjmuje zadanie.

Funkcja celu: wklęsła lub wypukła (z reguły zakłada się, że jest wypukła tzw. programowanie wypukłe).

Wyróżniamy programy o postaci:

Metody optymalizacji

Rozpatrywane będą jednowskaźnikowe zadania programowania, przy czym elementy zbioru rozwiązań dopuszczalnych należą do przestrzeni skończenie wymiarowej Rn. Zadanie optymalizacji polega na znalezieniu takiego wektora należącego do zbioru , że dla każdego x należącego do zbioru X0, f () f (x). W zadaniu tym X0, jest zbiorem rozwiązań dopuszczalnych, f : RnR1 jest funkcją celu, g: Rn → i h: Rn → są wektorowymi funkcjami ograniczeń.

Jeden ze sposobów podziału zadań programowania:

  1. programowanie liniowe - jeśli funkcje f , g i h są liniowe, a więc
    f (x) = <c, x〉
    oraz
    [ g (x)T, h (x)T]T = Ax - b,
    gdzie wektory cRn, bRm oraz macierz A o wymiarach m × n są znane.

  2. programowanie nieliniowe - jeśli co najmniej jedna z funkcji f , g bądź h jest nieliniowa.

Wśród wymienionych wyżej typów zadań, za podstawowe zadanie programowania należy uznać ciągłe deterministyczne zadanie programowania nieliniowego o postaci:

znaleźć takie, że

f () = ,

gdzie

,

przy czym

f : RnR1, g: Rn → , h: Rn → .

Zadanie programowania nieliniowego z ograniczeniami równościowymi

Dla zadania programowania nieliniowego utwórzmy funkcję Lagrange'a, a mianowicie

0x01 graphic

Warunki konieczne można zapisać w postaci

0x01 graphic


Pobierz dokument
wyklad.1.cd2.elektrotechnika.materialy.do.doc
Rozmiar 52 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Wykład 3 cd, Elektrotechnika-materiały do szkoły, Gospodarka Sowiński
Wykład 1 cd, Elektrotechnika-materiały do szkoły, Gospodarka Sowiński
Wykład 1 i zadania, Elektrotechnika-materiały do szkoły, Gospodarka Sowiński
Wykład 1 cd3 zagadnienie transportowe, Elektrotechnika-materiały do szkoły, Gospodarka Sowiński
Wykład 3(1), Elektrotechnika-materiały do szkoły, Gospodarka Sowiński
Zadanie z kompensacji, Elektrotechnika-materiały do szkoły, Gospodarka Sowiński
Ceny KONDENSATORY ENERGETYCZNE, Elektrotechnika-materiały do szkoły, Gospodarka Sowiński
Zadania z GE 2012 2012, Elektrotechnika-materiały do szkoły, Gospodarka Sowiński
Zadanie z kompensacji GE 2011 2012, Elektrotechnika-materiały do szkoły, Gospodarka Sowiński
Projekty inwestycyjne w warunkach ryzyka, Elektrotechnika-materiały do szkoły, Gospodarka Sowiński
Zadania na egzamin, Elektrotechnika-materiały do szkoły, Gospodarka Sowiński
Nowe spojrzenie na inwestycje(1), Elektrotechnika-materiały do szkoły, Gospodarka Sowiński
Zakres laboratorium komputerowego z Gospodarki elektroenergetycznej, Elektrotechnika-materiały do sz
metody oceny projektow inwestycyjnych, Elektrotechnika-materiały do szkoły, Gospodarka Sowiński

więcej podobnych podstron