Z1-wektory, MiBM, Nauczka, 2 semstr, fizyka II, marszałek, Marszałek -zestawy zadań


Zestaw I na: .2005/06

Wektory

 1. W kartezjańskim układzie współrzędnych dane są dwa wektory 0x01 graphic

oraz0x01 graphic
0x01 graphic
.

Obliczyć:

 1. długość każdego wektora,

 2. iloczyn skalarny 0x01 graphic
  ,

 3. kąt zawarty miedzy nimi,

 4. sumę i różnicę wektorów to jest 0x01 graphic
  0x01 graphic
  ,

 5. iloczyn wektorowy 0x01 graphic
  .

 1. Oblicz: a) -j x 5i b) 5i x i c) kj d) 5k x j

 1. Dane są dwa wektory A i B takie, że A + B = 11x - y + 5z oraz A - B = -5x + 11y + 9z. Znajdź wektory A i B, oraz oblicz kąt zawarty między nimi.

 1. Pilot samolotu chce osiągnąć punkt leżący 200 km na wschód od obecnego położenia. Wiatr wieje z prędkością 30 km/h z północnego zachodu. Obliczyć wektor prędkości samolotu względem masy powietrza, jeżeli wg. rozkładu samolot miał dolecieć do celu po 40 min.

 1. Stałe siły F1 = i + 2j + 3k oraz F2 = 4i - 5j - 2k (gdzie i, j, k są wersorami układu) działają równocześnie na cząstkę przesuwając ją z punktu A (20, 15, 0) do B (0, 0, 7).

 1. Obliczyć pracę wykonaną przy przesunięciu cząstki,

 2. Zakładając działanie tych samych sił, obliczyć pracę przy przesunięciu od punktu B do A.

 3. Obliczyć moment siły wypadkowej działającej na cząstkę względem początku układu,gdy znajduje się ona w punkcie A.

 1. Dane są trzy wektory 0x01 graphic
  ,0x01 graphic
  0x01 graphic
  , 0x01 graphic

gdzie 0x01 graphic
oraz 0x01 graphic
są wersorami osi kartezjańskiego układu współrzędnych.

Sprawdzić czy te trzy wektory są współpłaszczyznowe.

Wykonaj rysunek zgodny z tematem zadania.

 1. Dany jest romb utworzony przez dwa wektory 0x01 graphic
  i 0x01 graphic
  .

Udowodnić, że:

 1. pole równoległoboku P = 0x01 graphic
  ,

 2. wektory przekątnych rombu „c”, „d” są do siebie prostopadłe,

 3. pole rombu Pr =( 0x01 graphic
  )/2.

Wykonaj rysunek zgodny z tematem zadania.

 1. Dane są dwa wektory 0x01 graphic
  oraz 0x01 graphic
  gdzie 0x01 graphic
  są wersorami

kartezjańskiego układu współrzędnych. Znaleźć kąt między wektorami 0x01 graphic
i 0x01 graphic
.

Wykonaj rysunek zgodny z tematem zadania.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Elektrostatyka-zaddod, MiBM, Nauczka, 2 semstr, fizyka II, marszałek, Marszałek -zestawy zadań
14Zestaw7-imir, MiBM, Nauczka, 2 semstr, fizyka II, marszałek, Marszałek -zestawy zadań
14Z2-kinem, MiBM, Nauczka, 2 semstr, fizyka II, marszałek, Marszałek -zestawy zadań
14Z4-harmon, MiBM, Nauczka, 2 semstr, fizyka II, marszałek, Marszałek -zestawy zadań
Z6-Kirchoff, MiBM, Nauczka, 2 semstr, fizyka II, marszałek, Marszałek -zestawy zadań
14Z5-elektro, MiBM, Nauczka, 2 semstr, fizyka II, marszałek, Marszałek -zestawy zadań
Z7-SEM, MiBM, Nauczka, 2 semstr, fizyka II, marszałek, Marszałek -zestawy zadań
14Z3-dyn, MiBM, Nauczka, 2 semstr, fizyka II, marszałek, Marszałek -zestawy zadań
Elektrostatyka-zaddod, MiBM, Nauczka, 2 semstr, fizyka II, marszałek, Marszałek -zestawy zadań
3dynamika (3), MiBM, Nauczka, 2 semstr, sesja, Test z fizyki (jacenty86), FIZYKA ZERÓWKA, 3 dynamika
7 bryla sztywna, MiBM, Nauczka, 2 semstr, sesja, Test z fizyki (jacenty86), FIZYKA ZERÓWKA, 7 bry a
ped praca energia, MiBM, Nauczka, 2 semstr, sesja, Test z fizyki (jacenty86), FIZYKA ZERÓWKA, 4 ped
KORECKI FIZYKA PYTANIA 2, MiBM, Nauczka, 2 semstr, sesja, Test z fizyki (jacenty86)
FIZYKA PYTANIA, MiBM, Nauczka, 2 semstr, sesja, Test z fizyki (jacenty86)
IMiR-program cwiczen, MiBM, Nauczka, 2 semstr, elektrotechnika

więcej podobnych podstron