plan, prezentacja maturalna


Imię i Nazwisko …………………

Klasa:………….

B I B L I O G R A F I A

Temat: Wpływ wojny na psychikę człowieka. Omów zagadnienie,

odwołując się do wybranych utworów literatury wojny

i okupacji.

I. Literatura podmiotu:

1.Borowski Tadeusz, U nas w Auschwitzu…, [w:] Zbiór opowiadań, tegoż,

Wydawnictwo Sara, Warszawa 1998, ISBN 83-7297-024-6, s.68-106.

2.Herling-Grudziński Gustaw, Inny świat, Wydawnictwo Literackie, Kraków

2006, ISBN 83-08-03230-3.

3.Nałkowska Zofia, Medaliony, Wydawnictwo Siedmioróg, Wrocław 2004,

ISBN 83-7254-577-4.

4.Różewicz Tadeusz, Ocalony, [w:] Poezja polska od średniowiecza do

współczesności, wybór Rajca A., Polanicki J., Wydawnictwo Sara,

Warszawa 2001, ISBN 83-7297-070-X, s. 520.

5.Zdjęcia z obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau.

II. Literatura przedmiotu:

1.Bieńkowska E., Pisarz i los: o twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego,

Wydawnictwo Fundacja Zeszytów Literackich, Warszawa 2002.

2.Burkot S., Literatura polska po roku 1939, Wydawnictwo Naukowe PWN,

Warszawa 2006, ISBN 978-83-01-14694-8, s.178-179.

3.Hanczakowski M., Epoki literackie: od antyku do współczesności,

Wydawnictwo Świat Książki, Warszawa 2003, ISBN 83-7391-164-2,

s.457-460,.

4.Święch J., Literatura polska w latach II wojny światowej, Wydawnictwo

Naukowe PWN, Warszawa 2002, ISBN 83-01-13852-1, s.162-166, 201.

5.Werner A., Zwyczajna apokalipsa: Tadeusz Borowski i jego wizja świata

obozów, Wydawnictwo Czytelnik, Warszawa 1981, ISBN 83-07-00563-6.

………………………

III. Ramowy plan wypowiedzi:

1.Teza: Nieludzki wymiar lagrowej i łagrowej rzeczywistości wyciskający

piętno na psychice człowieka.

2.Rozwinięcie:

a) obóz pracy zw. łagrem jako główne narzędzie eksploatacji fizycznej

dezintegracji osobowości w sowieckim systemie totalitarnym - „Inny

świat”,

b) powściągliwość, lakoniczność i chłód narracji stanowią najłatwiej

rozpoznawalne cechy „Medalionów” - świadectwo wewnętrznej

człowieczej słabości i bezradności,

c) przystosowanie do rzeczywistości i moralne zdeprawowanie człowieka

przez obóz przedstawione metodą behiawioryzmu w opowiadaniu

T. Borowskiego,

d) najokrutniejsze prawdy o wojnie przekazane w sposób „niepoetycki”

w wierszu „Ocalony”,

e) fotograficzne świadectwa obozu Auschwitz-Birkanau.

3.Wnioski: Hitlerowskie obozy koncentracyjne i sowieckie łagry jako przykład

świata nieludzkiego, odwróconego dekalogu. Wojna przyniosła ze sobą

cierpienia, które kaleczą psychikę i przekraczają ludzką wytrzymałość.

Przykłady ludzi zmagających się ze złem, dają doskonałe studium

zmieniającej się pod wpływem totalitaryzmu ich psychiki i motywów,

którymi się kierują.

IV. Materiały pomocnicze:

1.Prezentacja multimedialna zawierająca zdjęcia.

2.Sprzęt niezbędny do prezentacji: laptop, rzutnik.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
ramowy plan wypowiedzi i plan prezentacji-matura ustna, szkola
plan prezentacji, matura
PLAN PREZENTACJI(2), matura
Plan prezentacji maturalnej
Plan prezentacji matura
plan prezentacji3, Matura ustna z polskiego
plan prezentacji(1), matura
plan prezentacji, Matura
Plan prezentacji maturalnej
Plan prezentacji matura
Plan prezentacji maturalnej
plan prezentacji maturalnej Duchy, zjawy, upiory w literaturze Rozważ, jaką funkcję pełnią w wybrany
Plan prezentacji maturalnej Omów funkcjonowanie motywu cierpiącej Matki w literaturze, malarstwie, r
prezentacja maturalna-plan, szkoła, matura
literackie powroty do arkadii dziecinstwa mlodosci. plan ramowy, prezentacja maturalna rozne tematy
topos arkadii. Plan ramowy, prezentacja maturalna rozne tematy
ramowy plan wypowiedzi, Prezentacja maturalna
Plan ramowy prezentacja maturalna (1)
PLAN PREZENTACJI NA EGZAMIN MATURALNY USTNY Z JĘZYKA POLSKIEGO

więcej podobnych podstron