5. PEDAGOGIKA JAKO NAUKA - SWOISTOŚĆ PERSPEKTYWY POZNA WCZEJ., Nauka, Pedagogika ogólna


5. PEDAGOGIKA JAKO NAUKA - SWOISTOŚĆ PERSPEKTYWY POZNAWCZEJ.

Pedagogikę określa się jako naukę, gdyż ma autonomię personalną, która „oplata się” wokół praw innych wartości kulturowych.

I. B. Suchodolski - Encyklopedia pedagogiczna

Pedagogika to nauka o wychowaniu, a wychowanie jest sztuką, która łączy praktykę z teorią.

Istnieją nauki współdziałające z pedagogiką np. biologia, psychologia, filozofia moralna…

Przedmiotem badań pedagogiki jest wychowanie, ale różne są jej aspekty, np.
OBSZAR BADAŃ SUBDYSCYPLINY

zdrowie ----- pedagogika zdrowia

wiek przedszkolny ----- pedagogika wczesnoszkolna

nauczanie ----- dydaktyka

II. Z. Kwieciński - „Dziesięciościan edukacji”

Edukacja to ogół wpływów na jednostki lub grupy ludzkie sprzyjających ich rozwojowi, samorealizacji, budowaniu tożsamości i własnego JA.

Procesy składające się na edukację:
1. globalizacja

2. etatyzacja

3. nacjonalizacja

4. kolektywizacja

5. polityzacja, biurokracja

6. socjalizacja

7. inkulturacja, personalizacja

8. wychowanie

9. kształcenie i humanizacja

10. hominizacja

O dziesięciościanie edukacyjnym mówimy, gdy procesy te tworzą harmonię.

Wychowanie to sztuka balansu między nadmiarem a niedoborem tych procesów.

III. Z. Kwieciński - „Pedagogie przekorne wobec pedagogii głównych nurtów”

Pedagogika to teoria wychowania.

Pedagogia to zespół środków praktycznego działania pedagogicznego.

Pedagogika ma marginalny wpływ na wychowanie, czyli pedagogię.

Nie warto zajmować się pedagogią (np. czytaniem poradników), warto czytać pedagogikę - mistrzów - bo tylko to jest szansą na mądrość.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Pedagogika wczesnoszkolna jako nauka ściaga
Pedagogika jako nauka o wychowaniu, st. Pedagogika ćwiczenia
PEDAGOGIKA JAKO NAUKA I WYCHOWANIE, Pedagogika
046 , Pedagogika jako nauka
egzamin, 02 - Pedagogika jako nauka. Podstawowe pojęcia pedagogiki. Pedagogika jako nauka empiryczna
PEDAGOGIKA JAKO NAUKA I JEJ SUBDYSCYPLINY
Pedagogika – jako nauka Pojęcie wychowania Ideologie?ukacyjne Teorie indywidualne nauczycielix
PEDAGOGIKA JAKO NAUKA, st. Pedagogika ćwiczenia, pedagogika U P tematy do egzaminów 46 tematów
T1. Pedagogika jako nauka, notatki, Wstęp do pedagogiki
Pedagogika jako nauka o wychowaniu dzieci i młodzieży, st. Pedagogika ćwiczenia
pedagogika resocjalizacyjna jako nauka
PEDAGOGIKA JAKO NAUKA I JEJ SUBDYSCYPLINY., Pedagogika ogólna
ANTROPOLOGIA JAKO NAUKA, Pedagogika ogólna, Antropologia kulturowa
Pedagogika jako nauka i wychowanie

więcej podobnych podstron