WĘZŁY ssss, Skrypty, PK - materiały ze studiów, II stopień, pomoc, III semestr, Konstrukcje stalowe, Projekt


WĘZŁY:

0x01 graphic

WĘZŁY:

------------------------------------------------------------------

Nr: X [m]: Y [m]: Nr: X [m]: Y [m]:

------------------------------------------------------------------

1 0,000 0,000 6 14,780 0,000

2 2,780 0,000 7 17,780 0,000

3 5,780 0,000 8 20,780 0,000

4 8,780 0,000 9 23,930 0,000

5 11,780 0,000

------------------------------------------------------------------

PODPORY: P o d a t n o ś c i

------------------------------------------------------------------

Węzeł: Rodzaj: Kąt: Dx(Do*): Dy: DFi:

[ m / k N ] [rad/kNm]

------------------------------------------------------------------

1 stała 0,0 0,000E+00 0,000E+00

2 przesuwna 0,0 0,000E+00*

3 przesuwna 0,0 0,000E+00*

4 przesuwna 0,0 0,000E+00*

5 przesuwna 0,0 0,000E+00*

6 przesuwna 0,0 0,000E+00*

7 przesuwna 0,0 0,000E+00*

8 przesuwna 0,0 0,000E+00*

9 przesuwna 0,0 0,000E+00*

------------------------------------------------------------------

OSIADANIA:

------------------------------------------------------------------

Węzeł: Kąt: Wx(Wo*)[m]: Wy[m]: FIo[grad]:

------------------------------------------------------------------

B r a k O s i a d a ń

------------------------------------------------------------------

PRĘTY:

0x01 graphic

PRZEKROJE PRĘTÓW:

0x01 graphic

PRĘTY UKŁADU:

Typy prętów: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;

10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub

22 - cięgno

------------------------------------------------------------------

Pręt: Typ: A: B: Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekrój:

------------------------------------------------------------------

1 00 1 2 2,780 0,000 2,780 1,000 1 HKS 300-1

2 00 2 3 3,000 0,000 3,000 1,000 1 HKS 300-1

3 00 3 4 3,000 0,000 3,000 1,000 1 HKS 300-1

4 00 4 5 3,000 0,000 3,000 1,000 1 HKS 300-1

5 00 5 6 3,000 0,000 3,000 1,000 1 HKS 300-1

6 00 6 7 3,000 0,000 3,000 1,000 1 HKS 300-1

7 00 7 8 3,000 0,000 3,000 1,000 1 HKS 300-1

8 00 8 9 3,150 0,000 3,150 1,000 1 HKS 300-1

------------------------------------------------------------------

WIELKOŚCI PRZEKROJOWE:

------------------------------------------------------------------

Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Materiał:

------------------------------------------------------------------

1 105,8 18520 6300 1235 1235 30,0 1 Stal St0

------------------------------------------------------------------

STAŁE MATERIAŁOWE:

------------------------------------------------------------------

Materiał: Moduł E: Napręż.gr.: AlfaT:

[N/mm2] [N/mm2] [1/K]

------------------------------------------------------------------

1 Stal St0 205000 175,000 1,20E-05

------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:

0x01 graphic

OBCIĄŻENIA: ([kN],[kNm],[kN/m])

------------------------------------------------------------------

Pręt: Rodzaj: Kąt: P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]:

------------------------------------------------------------------

Grupa: A "" Zmienne γf= 1,00

1 Liniowe 0,0 2,570 2,570 0,00 2,78

2 Liniowe 0,0 2,570 2,570 0,00 3,00

3 Liniowe 0,0 2,570 2,570 0,00 3,00

4 Liniowe 0,0 2,570 2,570 0,00 3,00

5 Liniowe 0,0 2,570 2,570 0,00 3,00

6 Liniowe 0,0 2,570 2,570 0,00 3,00

7 Liniowe 0,0 2,570 2,570 0,00 3,00

8 Liniowe 0,0 2,570 2,570 0,00 3,15

------------------------------------------------------------------

==================================================================

W Y N I K I

Teoria I-go rzędu

==================================================================

OBCIĄŻENIOWE WSPÓŁ. BEZPIECZ.:

------------------------------------------------------------------

Grupa: Znaczenie: d: γf:

------------------------------------------------------------------

Ciężar wł. 1,00

A -"" Zmienne 1 1,00 1,00

------------------------------------------------------------------

MOMENTY:

0x01 graphic

TNĄCE:

0x01 graphic

NORMALNE:

0x01 graphic

SIŁY PRZEKROJOWE: T.I rzędu

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+A

------------------------------------------------------------------

Pręt: x/L: x[m]: M[kNm]: Q[kN]: N[kN]:

------------------------------------------------------------------

1 0,00 0,000 0,000 3,673 0,000

0,39 1,075 1,983* 0,017 0,000

1,00 2,780 -2,930 -5,781 0,000

2 0,00 0,000 -2,930 5,262 0,000

0,52 1,547 1,140* 0,002 0,000

1,00 3,000 -2,447 -4,940 0,000

3 0,00 0,000 -2,447 5,056 0,000

0,50 1,488 1,311* -0,005 0,000

1,00 3,000 -2,582 -5,146 0,000

4 0,00 0,000 -2,582 5,120 0,000

0,50 1,500 1,272* 0,019 0,000

1,00 3,000 -2,526 -5,082 0,000

5 0,00 0,000 -2,526 5,070 0,000

0,50 1,488 1,254* 0,009 0,000

1,00 3,000 -2,618 -5,132 0,000

6 0,00 0,000 -2,618 5,205 0,000

0,51 1,535 1,366* -0,015 0,000

1,00 3,000 -2,305 -4,996 0,000

7 0,00 0,000 -2,305 4,714 0,000

0,46 1,383 0,963* 0,012 0,000

1,00 3,000 -3,464 -5,487 0,000

8 0,00 0,000 -3,464 6,456 0,000

0,60 1,895 2,663* 0,012 0,000

1,00 3,150 0,000 -4,256 0,000

------------------------------------------------------------------

* = Wartości ekstremalne

NAPRĘŻENIA:

0x01 graphic

NAPRĘŻENIA: T.I rzędu

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+A

------------------------------------------------------------------

Pręt: x/L: x[m]: SigmaG: SigmaD: SigmaMax/Ro:

[MPa]

------------------------------------------------------------------

1 Stal St0

1 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000

1,00 2,780 2,374 -2,374 0,014*

2 0,00 0,000 2,374 -2,374 0,014*

1,00 3,000 1,982 -1,982 0,011

3 0,00 0,000 1,982 -1,982 0,011

1,00 3,000 2,092 -2,092 0,012*

4 0,00 0,000 2,092 -2,092 0,012*

1,00 3,000 2,046 -2,046 0,012

5 0,00 0,000 2,046 -2,046 0,012

1,00 3,000 2,120 -2,120 0,012*

6 0,00 0,000 2,120 -2,120 0,012*

1,00 3,000 1,867 -1,867 0,011

7 0,00 0,000 1,867 -1,867 0,011

1,00 3,000 2,806 -2,806 0,016*

8 0,00 0,000 2,806 -2,806 0,016*

1,00 3,150 -0,000 0,000 0,000

------------------------------------------------------------------

* = Wartości ekstremalne

REAKCJE PODPOROWE:

0x01 graphic

REAKCJE PODPOROWE: T.I rzędu

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+A

------------------------------------------------------------------

Węzeł: H[kN]: V[kN]: Wypadkowa[kN]: M[kNm]:

------------------------------------------------------------------

1 0,000 3,673 3,673

2 0,000 11,043 11,043

3 0,000 9,996 9,996

4 0,000 10,266 10,266

5 0,000 10,152 10,152

6 0,000 10,337 10,337

7 0,000 9,711 9,711

8 0,000 11,943 11,943

9 0,000 4,256 4,256

------------------------------------------------------------------

PRZEMIESZCZENIA WĘZŁÓW: T.I rzędu

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+A

------------------------------------------------------------------

Węzeł: Ux[m]: Uy[m]: Wypadkowe[m]: Fi[rad]([deg]):

------------------------------------------------------------------

1 0,00000 -0,00000 0,00000 -0,00004 ( -0,003)

2 0,00000 -0,00000 0,00000 0,00001 ( 0,000)

3 0,00000 -0,00000 0,00000 -0,00000 ( -0,000)

4 0,00000 -0,00000 0,00000 0,00000 ( 0,000)

5 0,00000 -0,00000 0,00000 0,00000 ( 0,000)

6 0,00000 -0,00000 0,00000 -0,00000 ( -0,000)

7 0,00000 -0,00000 0,00000 0,00001 ( 0,000)

8 0,00000 -0,00000 0,00000 -0,00002 ( -0,001)

9 0,00000 -0,00000 0,00000 0,00007 ( 0,004)

------------------------------------------------------------------

PRZEMIESZCZENIA:

0x01 graphic

DEFORMACJE: T.I rzędu

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+A

------------------------------------------------------------------

Pręt: Wa[m]: Wb[m]: FIa[deg]: FIb[deg]: f[m]: L/f:

------------------------------------------------------------------

1 -0,0000 0,0000 -0,003 0,000 0,0000 83776,6

2 -0,0000 -0,0000 0,000 -0,000 0,0000 202866,5

3 -0,0000 -0,0000 -0,000 0,000 0,0000 150407,9

4 -0,0000 -0,0000 0,000 0,000 0,0000 159675,3

5 -0,0000 -0,0000 0,000 -0,000 0,0000 164285,1

6 -0,0000 -0,0000 -0,000 0,000 0,0000 139357,8

7 -0,0000 -0,0000 0,000 -0,001 0,0000 323892,2

8 -0,0000 0,0000 -0,001 0,004 0,0001 53124,0

------------------------------------------------------------------

WĘZŁY:

0x01 graphic

WĘZŁY:

------------------------------------------------------------------

Nr: X [m]: Y [m]: Nr: X [m]: Y [m]:

------------------------------------------------------------------

1 0,000 0,000 6 14,780 0,000

2 2,780 0,000 7 17,780 0,000

3 5,780 0,000 8 20,780 0,000

4 8,780 0,000 9 23,930 0,000

5 11,780 0,000

------------------------------------------------------------------

PODPORY: P o d a t n o ś c i

------------------------------------------------------------------

Węzeł: Rodzaj: Kąt: Dx(Do*): Dy: DFi:

[ m / k N ] [rad/kNm]

------------------------------------------------------------------

1 stała 0,0 0,000E+00 0,000E+00

2 przesuwna 0,0 0,000E+00*

3 przesuwna 0,0 0,000E+00*

4 przesuwna 0,0 0,000E+00*

5 przesuwna 0,0 0,000E+00*

6 przesuwna 0,0 0,000E+00*

7 przesuwna 0,0 0,000E+00*

8 przesuwna 0,0 0,000E+00*

9 przesuwna 0,0 0,000E+00*

------------------------------------------------------------------

OSIADANIA:

------------------------------------------------------------------

Węzeł: Kąt: Wx(Wo*)[m]: Wy[m]: FIo[grad]:

------------------------------------------------------------------

B r a k O s i a d a ń

------------------------------------------------------------------

PRĘTY:

0x01 graphic

PRZEKROJE PRĘTÓW:

0x01 graphic

PRĘTY UKŁADU:

Typy prętów: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;

10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub

22 - cięgno

------------------------------------------------------------------

Pręt: Typ: A: B: Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekrój:

------------------------------------------------------------------

1 00 1 2 2,780 0,000 2,780 1,000 1 HKS 300-1

2 00 2 3 3,000 0,000 3,000 1,000 1 HKS 300-1

3 00 3 4 3,000 0,000 3,000 1,000 1 HKS 300-1

4 00 4 5 3,000 0,000 3,000 1,000 1 HKS 300-1

5 00 5 6 3,000 0,000 3,000 1,000 1 HKS 300-1

6 00 6 7 3,000 0,000 3,000 1,000 1 HKS 300-1

7 00 7 8 3,000 0,000 3,000 1,000 1 HKS 300-1

8 00 8 9 3,150 0,000 3,150 1,000 1 HKS 300-1

------------------------------------------------------------------

WIELKOŚCI PRZEKROJOWE:

------------------------------------------------------------------

Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Materiał:

------------------------------------------------------------------

1 105,8 18520 6300 1235 1235 30,0 1 Stal St0

------------------------------------------------------------------

STAŁE MATERIAŁOWE:

------------------------------------------------------------------

Materiał: Moduł E: Napręż.gr.: AlfaT:

[N/mm2] [N/mm2] [1/K]

------------------------------------------------------------------

1 Stal St0 205000 175,000 1,20E-05

------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:

0x01 graphic

OBCIĄŻENIA: ([kN],[kNm],[kN/m])

------------------------------------------------------------------

Pręt: Rodzaj: Kąt: P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]:

------------------------------------------------------------------

Grupa: A "" Zmienne γf= 1,00

1 Liniowe 0,0 2,005 2,005 0,00 2,78

2 Liniowe 0,0 2,005 2,005 0,00 3,00

3 Liniowe 0,0 2,005 2,005 0,00 3,00

4 Liniowe 0,0 2,005 2,005 0,00 3,00

5 Liniowe 0,0 2,005 2,005 0,00 3,00

6 Liniowe 0,0 2,005 2,005 0,00 3,00

7 Liniowe 0,0 2,005 2,005 0,00 3,00

8 Liniowe 0,0 2,005 2,005 0,00 3,15

------------------------------------------------------------------

==================================================================

W Y N I K I

Teoria I-go rzędu

==================================================================

OBCIĄŻENIOWE WSPÓŁ. BEZPIECZ.:

------------------------------------------------------------------

Grupa: Znaczenie: d: γf:

------------------------------------------------------------------

Ciężar wł. 1,00

A -"" Zmienne 1 1,00 1,00

------------------------------------------------------------------

MOMENTY:

0x01 graphic

TNĄCE:

0x01 graphic

NORMALNE:

0x01 graphic

SIŁY PRZEKROJOWE: T.I rzędu

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+A

------------------------------------------------------------------

Pręt: x/L: x[m]: M[kNm]: Q[kN]: N[kN]:

------------------------------------------------------------------

1 0,00 0,000 0,000 3,062 0,000

0,39 1,075 1,654* 0,014 0,000

1,00 2,780 -2,444 -4,820 0,000

2 0,00 0,000 -2,444 4,388 0,000

0,52 1,547 0,951* 0,001 0,000

1,00 3,000 -2,041 -4,119 0,000

3 0,00 0,000 -2,041 4,216 0,000

0,50 1,488 1,093* -0,004 0,000

1,00 3,000 -2,153 -4,291 0,000

4 0,00 0,000 -2,153 4,269 0,000

0,50 1,512 1,060* -0,017 0,000

0,50 1,500 1,060* 0,016 0,000

1,00 3,000 -2,106 -4,237 0,000

5 0,00 0,000 -2,106 4,228 0,000

0,50 1,488 1,046* 0,008 0,000

1,00 3,000 -2,183 -4,279 0,000

6 0,00 0,000 -2,183 4,340 0,000

0,51 1,535 1,139* -0,013 0,000

1,00 3,000 -1,922 -4,166 0,000

7 0,00 0,000 -1,922 3,931 0,000

0,46 1,383 0,803* 0,010 0,000

1,00 3,000 -2,889 -4,575 0,000

8 0,00 0,000 -2,889 5,383 0,000

0,60 1,895 2,221* 0,010 0,000

1,00 3,150 -0,000 -3,549 0,000

------------------------------------------------------------------

* = Wartości ekstremalne

NAPRĘŻENIA:

0x01 graphic

NAPRĘŻENIA: T.I rzędu

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+A

------------------------------------------------------------------

Pręt: x/L: x[m]: SigmaG: SigmaD: SigmaMax/Ro:

[MPa]

------------------------------------------------------------------

1 Stal St0

1 0,00 0,000 -0,000 0,000 0,000

1,00 2,780 1,979 -1,979 0,011*

2 0,00 0,000 1,979 -1,979 0,011*

1,00 3,000 1,653 -1,653 0,009

3 0,00 0,000 1,653 -1,653 0,009

1,00 3,000 1,744 -1,744 0,010*

4 0,00 0,000 1,744 -1,744 0,010*

1,00 3,000 1,706 -1,706 0,010

5 0,00 0,000 1,706 -1,706 0,010

1,00 3,000 1,768 -1,768 0,010*

6 0,00 0,000 1,768 -1,768 0,010*

1,00 3,000 1,557 -1,557 0,009

7 0,00 0,000 1,557 -1,557 0,009

1,00 3,000 2,340 -2,340 0,013*

8 0,00 0,000 2,340 -2,340 0,013*

1,00 3,150 0,000 -0,000 0,000

------------------------------------------------------------------

* = Wartości ekstremalne

REAKCJE PODPOROWE:

0x01 graphic

REAKCJE PODPOROWE: T.I rzędu

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+A

------------------------------------------------------------------

Węzeł: H[kN]: V[kN]: Wypadkowa[kN]: M[kNm]:

------------------------------------------------------------------

1 0,000 3,062 3,062

2 0,000 9,208 9,208

3 0,000 8,335 8,335

4 0,000 8,560 8,560

5 0,000 8,465 8,465

6 0,000 8,619 8,619

7 0,000 8,097 8,097

8 0,000 9,958 9,958

9 0,000 3,549 3,549

------------------------------------------------------------------

PRZEMIESZCZENIA WĘZŁÓW: T.I rzędu

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+A

------------------------------------------------------------------

Węzeł: Ux[m]: Uy[m]: Wypadkowe[m]: Fi[rad]([deg]):

------------------------------------------------------------------

1 0,00000 -0,00000 0,00000 -0,00004 ( -0,002)

2 0,00000 -0,00000 0,00000 0,00001 ( 0,000)

3 0,00000 -0,00000 0,00000 -0,00000 ( -0,000)

4 0,00000 -0,00000 0,00000 0,00000 ( 0,000)

5 0,00000 -0,00000 0,00000 0,00000 ( 0,000)

6 0,00000 -0,00000 0,00000 -0,00000 ( -0,000)

7 0,00000 -0,00000 0,00000 0,00000 ( 0,000)

8 0,00000 -0,00000 0,00000 -0,00002 ( -0,001)

9 0,00000 -0,00000 0,00000 0,00006 ( 0,003)

------------------------------------------------------------------

PRZEMIESZCZENIA:

0x01 graphic

DEFORMACJE: T.I rzędu

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+A

------------------------------------------------------------------

Pręt: Wa[m]: Wb[m]: FIa[deg]: FIb[deg]: f[m]: L/f:

------------------------------------------------------------------

1 -0,0000 -0,0000 -0,002 0,000 0,0000 100469,7

2 -0,0000 -0,0000 0,000 -0,000 0,0000 243289,1

3 -0,0000 -0,0000 -0,000 0,000 0,0000 180377,8

4 -0,0000 -0,0000 0,000 0,000 0,0000 191491,8

5 -0,0000 -0,0000 0,000 -0,000 0,0000 197020,1

6 -0,0000 -0,0000 -0,000 0,000 0,0000 167125,8

7 -0,0000 -0,0000 0,000 -0,001 0,0000 388430,1

8 -0,0000 0,0000 -0,001 0,003 0,0000 63709,4

------------------------------------------------------------------Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
WĘZŁY słup 2, Skrypty, PK - materiały ze studiów, II stopień, pomoc, III semestr, Konstrukcje stalow
WĘZŁY słup, Skrypty, PK - materiały ze studiów, II stopień, pomoc, III semestr, Konstrukcje stalowe,
WĘZŁY poprzecznica dachowa, Skrypty, PK - materiały ze studiów, II stopień, pomoc, III semestr, Kons
WĘZŁY, Skrypty, PK - materiały ze studiów, II stopień, pomoc, III semestr, Konstrukcje stalowe, Proj
WĘZŁY kratownica dachowa, Skrypty, PK - materiały ze studiów, II stopień, pomoc, III semestr, Konstr
WĘZŁY kratiwnica podłogowa, Skrypty, PK - materiały ze studiów, II stopień, pomoc, III semestr, Kons
Krata główna, Skrypty, PK - materiały ze studiów, II stopień, pomoc, III semestr, Konstrukcje stalow
Strona tytułowa, Skrypty, PK - materiały ze studiów, II stopień, pomoc, III semestr, Konstrukcje spr
2010 KD mgr zaocz teczka, Skrypty, PK - materiały ze studiów, II stopień, pomoc, III semestr, KBI 2
OPIS TECHNICZNY, Skrypty, PK - materiały ze studiów, II stopień, pomoc, II semestr, KONSTRUKCJE STAL
dach, Skrypty, PK - materiały ze studiów, II stopień, pomoc, II semestr, KONSTRUKCJE STALOWE, projek
spis załaczników, Skrypty, PK - materiały ze studiów, II stopień, pomoc, II semestr, KONSTRUKCJE STA
OPIS TECHNICZNY ostateczny, Skrypty, PK - materiały ze studiów, II stopień, pomoc, II semestr, KONST
Opis konstrukcji, Skrypty, PK - materiały ze studiów, II stopień, pomoc, II semestr, KONSTRUKCJE STA
OPIS TECHNICZNY, Skrypty, PK - materiały ze studiów, II stopień, pomoc, II semestr, KONSTRUKCJE STAL
niestacjonarne przed egzaminem dyplomowym, Skrypty, PK - materiały ze studiów, II stopień, mgr

więcej podobnych podstron