Obliczenia cieplno-wilg (4), BUDOWNICTWO, INŻ, semestr 3, Budownictwo Ogólne, Budownictwo Ogolne (rok II) 1


Projekt budynku wolnostojącego, 3 kondygnacyjnego

Obliczenia cieplno - wilgotnościowe

Założenia obliczeniowe:

Strefa klimatyczna: Strefa I

Temperatura powietrza wewnątrz budynku: ti = 20 [°C]

Temperatura powietrza na zewnątrz budynku: te = -16 [°C]

Wilgotność powietrza wewnątrz budynku: φi = 55 [%]

Opór napływu: Ri = 0,12 [ m2K/W ]

Opór odpływu: Re = 0,04 [ m2K/W ]

Temperatura punktu rosy: tr = 10.7 [°C]

Warstwy muru:

Obliczenia:

- Wyznaczam opór cieplny dla ściany wielowarstwowej ze wzoru:

0x01 graphic
, gdzie: d - grubość przegrody, λ -współczynnik przewodzenia ciepła.

- Wyznaczam współczynnik przenikania ciepła dla przegrody bez mostków termicznych ze wzoru:

0x01 graphic
, gdzie: R - opór cieplny warstw ściany zewnętrznej .

R= 0,18 + 0,329 + 1,778 = 2,125 ; Ri= 0,12 ; Re= 0,04 [ m2K/W ]

k0=0,44 [ W/m2K ]

- Wyznaczam zmianę temperatury ze wzoru:

0x01 graphic
, gdzie Rn -opór cieplny danej przegrody.

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
OBLICZANE d λ R Δt t WARTOŚCI

[m] [W/mK] [m2K/W] [°C] [°C] warstwy

0x08 graphic

20,0

0x08 graphic
- pow. wewnętrzna 0,12 1,9 ------ ------------------ ------------------------------- 18,1 - tynk 0,015 0,82 0,018 0,3 ------ ------------------ ------------------------------- 17,8 - c. pełna ceram. 0,25 0,76 0,329 5,1 ------ ------------------ ------------------------------- 12,7 - styropian 0,08 0,045 1,778 28,1 ------ ------------------ ------------------------------- -15,4 - pow. zewnętrzna 0,04 0,6 ------ ------------------ ------------------------------- -16,0 Σ= 2,285 ------

Tabelka przedstawia zbiór wyników z powyższych obliczeń.

- Wyznaczam współczynnik przenikania ciepła dla ściany z oknem:

k = k0 + Δk0; k = 0,44 + 0,15 = 0,59 < kmax= 0,60.

Rysunek przedstawia rozkład temperatur w ścianie wielowarstwowej.

0x01 graphic

0x08 graphic
Wykres:

Sprawdzam, czy nie nastąpi kondensacja pary wodnej wewnątrz budynku.

0x01 graphic
; ϕi = 55%; 20 °C → 23,4 hPa.

0x01 graphic

- kondensacja pary wodnej nie nastąpi.

0x01 graphicWyszukiwarka

Podobne podstrony:
Budownictwo Ogolne (rok II), Obliczenia cieplno-wilg (2), Krzysztof Banach BLII mgr
Opis techniczny, Budownictwo, Budownictwo Ogolne (rok II) 1
opis techniczny Ania, Budownictwo UTP, rok II, semestr 4, Konstrukcje Betonowe, strop
Budownictwo Ogolne (rok II), Opis Techniczny (5), KATEDRA BUDOWNICTWA
Budownictwo Ogolne (rok II), Opis Techniczny (5), KATEDRA BUDOWNICTWA
opis tech zelbet 1, Budownictwo UTP, rok II, semestr 4, Konstrukcje Betonowe, strop
Budownictwo Ogolne (rok II), Opis Techniczny (4), Projekt 3 kondygnacyjnego budynku mieszkalnego.
obliczenia - bufory, Inżynieria środowiska, inż, Semestr II, Chemia ogólna
betony, Budownictwo UTP, I rok, II semestr, beton
pomoc, Budownictwo UTP, I rok, II semestr, geodezja
Budownictwo Ogolne (rok II), Opis Techniczny (3)
betony to co potrzebne, Budownictwo UTP, I rok, II semestr, beton
Teoria Mech Bud, Budownictwo UTP, rok II, semestr 3, Mechanika Budowli

więcej podobnych podstron