zgloszenie na staz lub praktyke, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszawska, Semestr 4, od adama, praktyki


0x01 graphic

Polimex-Mostostal S.A.

ul. Czackiego 15/17, 00-950 Warszawa

FORMULARZ ZGłOSZENIOWY PRAKTYK/STAŻU* zawodowych

1. Imię i nazwisko kandydata

Wiktor Rybus

2. Kontakt (tel. Mail)

rybus.wiktor@gmail.com

3. Nazwa szkoły

Politechnika Warszawska

4. Wydział/Kierunek

Wydział Inżynierii Lądowej / Budownictwo

5. Ukończony rok nauki

2

6 Średnia z ocen uzyskanych na koniec ostatniego semestru

7. Znajomość języków obcych (na skali 0 -5, gdzie 0 oznacza brak znajomości

4

8. Znajomość MS Office (na skali 0-5, gdzie 0 oznacza brak znajomości)

4

9. Znajomość innych programów komputerowych (jakich)

AutoCad, ArchiCad

10. Wniosek o odbycie praktyk w  (wpisać miasto)

11. Miejsce praktyk (budowa/biuro)

dział realizacji kontraktów chemii i ochrony środowiska

dział realizacji kontraktów energetyki

dział realizacji kontraktów budownictwa

pion nadzoru właścicielskiego (dział organizacyjno-prawny, nadzoru właścicielskiego, kadr)

pion finansowy (dział księgowości, kontrolingu, płac, bankowości i ubezpieczeń)

zakłady produkcyjne (konstrukcji stalowych, krat podestowych, zabezpieczeń antykorozyjnych)

zakład logistyki

biuro zarządzania jakością

Propozycja programu praktyk:

* - niepotrzebne skreślićWyszukiwarka

Podobne podstrony:
zgloszenie praktyki Warbud, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszawska, Sem
analiza matematyczna II, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszawska, Semest
wydruk, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszawska, Semestr 4, od adama, 4
budownictwo ogolne, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszawska, Semestr 4,
Konstrukcje drewniane - projekt 3, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszaws
Arch prezent, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszawska, Semestr 4, od ada
sumo drewno, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszawska, Semestr 4, od adam
Konstrukcje drewniane - projekt 2, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszaws
Konstrukcje drewniane - projekt 1, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszaws
Projekt-wytrzymałość Omieciuch Łukasz, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Wars
slajdy drogi - 04 naciski na os, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszawska
pytania na 4, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszawska, Semestr 4, Wytrzy
egzamin na IK, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszawska, Semestr 4, Inżyn

więcej podobnych podstron