ADAM13, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrologia, lalo


Politechnika Lubelska

Laboratorium Metrologii

w Lublinie

Ćwiczenie Nr 14

Nazwisko: JADCZUK

LACHOWSKI

KUŚMIERCZYK

Imię: ADAM

MICHAŁ

ANDRZEJ

Semestr

V

Grupa

ED 5.3

Rok akad.

1996/97

Temat ćwiczenia:

Pomiar mocy biernej prądu trójfazowego.

Data wykonania

2.12.96

Ocena

Celem ćwiczenia było zapoznanie się z metodą pomiaru mocy biernej prądu trójfazowego. W układzie trójfazowym można mierzyć moc bierną waromierzami jednofazowymi , stosując identyczne układy połączeń , jak przy pomiarze mocy czynnej prądu trójfazowego watomierzami jednofazowymi. Istnieje jednak sposób wygodniejszy , stosowany powszechnie w praktyce . Sposób ten polega na zastosowaniu watomierzy jednofazowych do pomiaru mocy biernej. Ponieważ prąd cewki napięciowej watomierza jest w fazie z napięciem , to w celu opóźnienia tego prądu o 90o przykłada się do watomierza napięcie opóźnione o 90o względem tego napięcia , które jest brane przy pomiarze mocy czynnej . W układzie trójfazowym napięcie takie łatwo jest znaleźć ; w stosunku do napięcia fazowego opóźnione o 90o jest odpowiednie napięcie międzyprzewodowe , do międzyprzewodowego - fazowe.

1.Sprawdzenie kolejności faz na zaciskach źródła prądu za pomocą wskaźnika kolejności faz.

Kolejność faz R S T była zgodna ponieważ , po podłączeniu wskaźnika do zacisków R S T tarcza kręciła się zgodnie z zaznaczonym kierunkiem. Zamiana dowolnych dwóch zacisków spowodowała zmianę kierunku obrotów tarczy. Należy jednak zaznaczyć , że za pomocą wskażnika kolejności faz można jedynie określić czy następstwo faz jest prawidłowe, a nie która faza jest która.

2. Pomiar mocy biernej metodą jednego watomierza odbiornika trójfazowego .

Schemat pomiarowy:

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic

0x08 graphic

Spis przyrządów użytych do pomiarów:

A1 - amperomierz EM PL-P3-116-E6/ 5A, 50dz, kl.0.5

A2 - amperomierz EM PL-P3-114-E6/ 5A, 50dz, kl.0.5

A3 - amperomierz EM PL-P3-121-E6/ 5A, 50dz, kl.0.5

V - woltomierz PL-P3-49-E6/ 600V, 60dz, kl.1

W - watomierz PL-P3-247-E6/ 5A, 400V, 100dz, kl.0.5

O - przesównik fazy PL-P3-750/E6

Tabela pomiarowa:

Odb.

I1

I2

I3

U12

U13

U23

Pw

Q0

S0

cosϕ

[A]

[A]

[A]

[V]

[V]

[V]

[W]

[VAr]

[VA]

-

1

3,35

3,3

3,5

380

380

380

1280

2217

2304

0.27

Przykładowe obliczenia:

Q0 = *Pw = *1280W = 2217 Var

S0 = *U23*I1 = *380V*3,5A = 2304VA

cosϕ =

3.Pomiar mocy biernej odbiornika metodą jednego watomierza w układzie połączeń pośrednim.

0x08 graphic
Schemat pomiarowy :

Spis przyrządów użytych do pomiarów:

Pu - przekładnik napięciowy PL-P3-81-E6/ 400V/100V

Pi - przekładnik prądowy Pl-P3-40-E6/ 10A/5A 5VA

A - amperomierz PL-P3-114-E6/ 2.5A, 50dz, kl.0.5

V - woltomierz PL-P3-75-E6/ 150V, kl.0.5

W - watomierz ferrodynamiczny PL-P3-247-E6/ 2.5A, 100V, 100dz, kl.0.5

Tabela pomiarowa:

Odb.

I1

U23

Pw

Q0

S0

cosϕ

[A]

[V]

[W]

[VAr]

[VA]

-

1

1,65

100

157,5

2182

2286

0,29

Przykładowe obliczenia:

Q0 = *ϑiznuzn*Pw = *2*4*157,5W = 2182,4Var

S0 = *ϑiznuzn*U23*I1 = *2*4*100V*1,65A = 2286 VA

cosϕ =

4.Pomiar mocy biernej dwóch odbiorników trójfazowych metodą dwóch watomierzy.

0x08 graphic
Schemat pomiarowy:

0x08 graphic

0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic

Spis przyrządów użytych do pomiarów:

Pu1 - przekładnik napięciowy PL-P3-81-E6/ 400V/100V

Pu2 - przekładnik napięciowy PL-P3-82-E6/ 400V/100V

Pi1 - przekładnik prądowy Pl-P3-43-E6/ 10A/5A 5VA

Pi2 - przekładnik prądowy Pl-P3-40-E6/ 10A/5A 5VA

A1 - amperomierz PL-P3-114-E6/ 2.5A, 50dz, kl.0.5

A3 - amperomierz P3-121-E6/ 2.5A, 50dz, kl.0.5

V - woltomierz PL-P3-339-E6/ 150V, 75dz, kl.0.5

W1 - watomierz ferrodynamiczny PL-P3-582-E6/ 2.5A, 100V, 100dz, kl.0.5

W3 - watomierz ferrodynamiczny PL-P3-247-E6/ 2.5A, 100V, 100dz, kl.0.5

Rd - cewka napięciowa watomierza

Tabela pomiarowa:

Odb.

I1

I2

U23

Pw1

Pw2

Q0

S0

cosϕ

[A]

[A]

[V]

[W]

[W]

[VAr]

[VA]

-

1

1,75

1,7

100

81.3

87.5

2339

2400

0.22

Przykładowe obliczenia:

Q0 = *ϑiznuzn*(Pw1 +Pw2) = *2*4*(81,3W+87,5W) = 2339 Var

S0 = *ϑiznuzn*U23*I1 = *2*4*100*1,75A = 2400 VA

5. Wnioski.

Otrzymane wyniki w trzech różnych metodach pomiarowych , różnią się nieco. Jest to szczególnie widoczne przy cosf , co świadczy o różnym stopniu błędów wprowadzanych przez układy pomiarowe. Wynika to z tego , że odbiornik z założenia symetryczny był niesymetryczny , tak więc dwa pierwsze układy pomiarowe są niewłaściwe. Moc bierna poprawnie została wyznaczona tylko z pomiarów w układzie z dwoma watomierzami.

W trzecim punkcie przy pomiarze mocy biernej metodą dwóch watomierzy jako opornik dodatkowy po stronie wtórnej przekładników napięciowych zastosowano cewkę napięciową trzeciego watomierza w celu uzyskania sztucznego punktu zerowego. Pominięcie włączenia opornika dodatkowego spowodowałoby błędne wskazania watomierzy, tzn. suma wskazań watomierzy nie przedstawiałaby mocy biernej odbiornika . Zastosowanie przekładników w układach pomiarowych spowodowało zwiększenie błędu pomiaru. Trudno ocenić, czy większy błąd pomiaru spowodowało potraktowanie odbiornika jako symetryczny, czy też zastosowanie przekładników napięciowych i prądowych w układzie z dwoma watomierzami. W naszej sytuacji najwłaściwszym układem byłby układ z dwoma watomierzami włączonymi bezpośrednio, i na podstawie wyników otrzymanych w tym układzie moglibyśmy dopiero przeprowadzać porównanie z innymi układami pomiarowymi.

1

2

3

W2

A1

A2

ODB.

A3

V1

1

2

3

ODB.

V2

W2

A2

1

2

3

ODB.

V2

A1

W1

A2

W2Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
LABMETS1, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrologia
Metro ćw 4, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrolog
LABMETS4, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrologia
KUK-METRO-7, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrolo
METmar9, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrologia,
met pro Oscyloskop, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia,
Mettad6, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrologia,
Metr Tad18, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrolog
MET14X, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrologia,
12''', AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrologia, l
METRO 14, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrologia
METTAD1, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrologia,
METRO2P, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrologia,
OZ M11, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrologia,

więcej podobnych podstron