ZADANIE EGZAMINACYJNE KROPLE DO UŻYTKU ZEWNĘTRZNEGO, Dokumenty!!!!, krople


ZADANIE EGZAMINACYJNE - krople

Recepta 06000000000297756068

Samodzielny Publiczny

Zespół Opieki Zdrowotnej w Pacanowie

Regon 123456789

Ul. Koziołka Matołka 7

Tel. 0226398920

Pacjent:

Jan Kowalski lat 15

ul Kolorowa 98

00-345 Pacanów

PESEL 03061300563

Oddział NFZ

06

Uprawnienia

X

Ch . przewlekłe

X

Rp.

Acidi borici 1,0

3% Sol. Hydrogenii peroxydi 20,0

Glyceroli 2,0

Ethanoli 50˚ ad 40,0

M.f. gutt.

DS. 3 x dziennie po 2 krople

IIIIII IIIIII IIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

06000000000297756068

Data wystawienia: Dane id. i podpis lekarza

10.05.2009r. Maria Nowakowa

Data realizacji od dnia: 1234567

X

Wybrane fragmenty Farmakopei Polskiej VI

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

1Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
KROPLE DO UŻYTKU ZEWNĘTRZNEGO ĆW, tpl(1)
TPL WYK 13 04 05 Roztwory do użytku zewnętrznego
Leki do użytku zewnętrznego
KROPLE DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO ćwieczenia 13, tpl(1)
cd do zadania 2 z egzaminu
zadania przy komp, do uczenia, materialy do nauczania, rok2009 2010, semII, egzamin, LP IV sem
Zawiadomienie o oddaniu obiektu do uzytku, Dokumenty,wzory pism,rozporządzenia,prawo budowlane
Zadania egzaminacyjne mechatronik, Dokumenty tekstowe, mechatronik zadania
Zadania LU I sem, do uczenia, materialy do nauczania, rok2009 2010, egzamin I sem, I sem LU budowa k
Do więzadeł zewnętrznych ucha zaliczamy wszystkie prócz, studia, I rok położnictwo, Anatomia, EGZAMI
Fizyka 1 zadania z egzaminów do 2013 signed
cd do zadania 2 z egzaminu
zadania egzaminacyjne
Matematyka zadania egzaminacyjne Zestaw7 2002

więcej podobnych podstron