fiz22art, MIBM WIP PW, fizyka 2, sprawka fiza 2, fizyka, fizyka

Pobierz dokument
fiz22art.mibm.wip.pw.fizyka.2.sprawka.fiza.2.doc
Rozmiar 143 KB

Cel ćwiczenia.

Pomiar szerokości szczeliny oraz nieprzeźroczystego paska na podstawie zjawiska dyfrakcji światła.

WSTĘP TEORETYCZNY:

Dane ćwiczenie polega na wyznaczeniu szerokości paska oraz grubości włosa. Jest to możliwe przy użyciu lasera, ponieważ wykorzystuje się zjawisko dyfrakcji światła. Jak wiemy, aby uzyskać obraz dyfrakcyjny wiązka światła powinna spełniać pewne warunki, mianowicie:

Te warunki spełnia właśnie laser.

Szczegółowa analiza dyfrakcji na pojedynczej szczelinie jak również na otworze z nieprzeźroczystym paskiem (włos) pokazuje, że uzyskiwane obrazy są takie same. Jest to spowodowane tym, że światło ulega załamaniu tylko na krawędziach przeszkody, zatem dla niego nie ma różnicy czy jest to otwór z paskiem czy szczelina. Ważne jest natomiast zachowanie odpowiedniej szerokości paska lub szczeliny ponieważ w przeciwnym wypadku obrazu nie da się zaobserwować.

Opis ćwiczenia:

W ćwiczenie wykonujemy pomiary rozkładu natężeń promieniowania w obrazach dyfrakcyjnych w funkcji kąta ugięcia θ. Układ pomiarowy składa się z lasera którym oświetlamy szczelinę bądź włos, zasilacza, fotoelementu i mikroamperomierza. Występujący we wzorach :

1)0x01 graphic
0x01 graphic

2)0x01 graphic
0x01 graphic

kąt ugięcia θ , można powiązać z wielkościami mierzonymi bezpośrednio w doświadczeniu a więc odległością L ekranu od szczeliny i odległością 0x01 graphic
kolejnego minimum dyfrakcyjnego od środka obrazu.

Ponieważ 0x01 graphic
to 0x01 graphic
stąd wzór 0x01 graphic
0x01 graphic
można przekształcić do postaci: 0x01 graphic
czyli 0x01 graphic
. Wprowadzając oznaczenia 0x01 graphic
i 0x01 graphic
, otrzymujemy zależność liniową 0x01 graphic
. Korzystając z tej zależności, możemy na podstawie pomiarów położeń minimów 0x01 graphic
wyznaczyć współczynnik kierunkowy K i następnie szerokość a.

WYKONANIE ĆWICZENIA:

1.Pomiar szerokości szczeliny.

Do obliczenia szerokości szczeliny zastosuje wzór 0x01 graphic
. Po podstawieniu 0x01 graphic
oraz 0x01 graphic
otrzymałem zależność 0x01 graphic
. Za pomocą metody najmniejszych kwadratów można wyznaczyć 0x01 graphic
, zatem i szerokość szczeliny 0x01 graphic
. Dane zastosowane w obliczeniach są podane w tabeli:

Natężenie prądu [μA]

Odległość kolejnych prążków [mm]

1 maksimum

810

0

1 minimum

15

2,65

2 maksimum

30

3,50

2 minimum

1,2

4,75

3 maksimum

9

6,03

3 minimum

0,3

7,40

4 maksimum

3,8

8,45

4 minimum

0,2

9,80

0x08 graphic
Zależność natężenia promieniowania I w funkcji odległości kolejnych prążków przedstawia wykres 1.

Za pomocą programu N-kwadrat obliczam współczynnik 0x01 graphic
a potem 0x01 graphic
oraz błąd 0x01 graphic
.

0x08 graphic
Błąd został obliczany dla współczynnika studenta t=1,86 dla ufności 0,68

Jak widać 0x01 graphic
.

Stąd 0x01 graphic
. Błąd 0x01 graphic
.

Zatem szerokość szczeliny wynosi:

0x08 graphic

2.Pomiar grubości włosa.

Dane do obliczeń grubości włosa są w tabeli:

Natężenie prądu I[μm]

Odległość kolejnych prążków [mm]

1 maksimum

570

0

1 minimum

2

1,11

2 maksimum

43

2,02

2 minimum

0,6

6,5

3 maksimum

4,4

8,80

3 minimum

0,2

13,2

Za pomocą programu N-kwadrat obliczam współczynnik 0x01 graphic
a potem 0x01 graphic
oraz błąd 0x01 graphic
.

0x08 graphic
Błąd został obliczany dla współczynnika studenta t=1,86 dla ufności 0,68

0x01 graphic
.

Stąd otrzymałem 0x01 graphic
i 0x01 graphic
.

Zatem grubość włosa wynosi:

0x08 graphic

2.Obliczanie stosunku natężeń promieniowania I obliczonego doświadczalnie i teoretycznie.

Wartość teoretyczną natężenia promieniowania I obliczam korzystając z następującego wzoru:

0x01 graphic
gdzie 0x01 graphic
,0x01 graphic

Natężenie doświadczalne[μA]

Natężenie obliczone teoretycznie[μA]

1 maksimum

810

810

2 maksimum

30

36

3 maksimum

9

13

4 maksimum

3.8

6.7

Obliczenia za pomocą wzoru niewiele odbiegają od wartości doświadczalnych. Oznacza to, że

pomiary natężenia zostały wykonane w miarę poprawnie.

WNIOSKI:

Jak widać metoda dyfrakcji na pojedynczej szczelinie pozwala określać szerokość szczeliny i grubość włosa. Sądzę że po rozwinięciu metody badania można ją stosować do wyznaczania rozmiarów bardzo małych przedmiotów z stosunkowo dużą dokładnością.

Otrzymane pomiary grubości włosa i szerokości szczeliny są w granicach wartości przewidywalnych. Błędy wielkości mierzonych są niewielkie, ponieważ pomiary były wykonywane na dokładnych urządzeniach pomiarowych (pomiar odległości na mikrometrze).

-4-

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic


Pobierz dokument
fiz22art.mibm.wip.pw.fizyka.2.sprawka.fiza.2.doc
Rozmiar 143 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
badanie fotokom˘rki2, MIBM WIP PW, fizyka 2, sprawka fiza 2, fizyka lab, fizyka
badanie fotokom˘rki1, MIBM WIP PW, fizyka 2, sprawka fiza 2, fizyka lab, fizyka
pomiary mikroskopowe, MIBM WIP PW, fizyka 2, sprawka fiza 2, fizyka lab, fizyka
fiza iii - 2, MIBM WIP PW, fizyka 2, sprawka fiza 2, fizyka, fizyka
Sprawko w11 Mis, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 51-Badanie własności promieniowania gamma
moment bezwˆadno˜ci i tw steinera, MIBM WIP PW, fizyka 2, sprawka fiza 2, fizyka lab, fizyka
lab 14, MIBM WIP PW, fizyka 2, sprawka fiza 2, fizyka, fizyka
lab7, MIBM WIP PW, fizyka 2, sprawka fiza 2, fizyka, fizyka
wyznaczanie moduˆu young'a dodatek, MIBM WIP PW, fizyka 2, sprawka fiza 2, fizyka lab, fizyka
praca domowa z fizyki11.1, MIBM WIP PW, fizyka 2, sprawka fiza 2, fizyka

więcej podobnych podstron