Projekt zasilania oddziałuu, PWR ETK, Semestr VI, Urządzenia elektryczne Projekt


wJakub Kliszcz

Nr Indeksu 182094

Tel. 665 721 042

e-mail: kliszczu665@wp.pl

Projekt zasilania energią elektryczną Oddziału nr 1

Wybranego zakładu przemysłowego

Huta Szkła

Spis treści

 1. Opis techniczny ………………………………………………………………………….………... 3

 2. Moc szczytowa oddziału nr 1 obliczona metodą zastępczej liczby odbiorników ……….…...........6

 3. Moc szczytowa oddziału nr 2 obliczona metodą kz ………………………….……………………7

 4. Moc oddziału nr 3 ………………………………………………………………….......………….10

 5. moc oddziału nr 4 …………………………………………………………...…………………….10

 6. Moc całego zakładu …………………………………………………….….…………….……….10

 7. Dobór transformatora SN/nn i kompensacji mocy biernej…………………...………...………….11

 8. Dobór Linii WLZ ……………………………………………………………….…………………13

 9. Dobór kabli zaslijących urządzenie odbiorcze:

  1. Tokarki……………………………………………………………………………………….……18

  2. Piły do metalu…………………………………………………………………………..…………24

  3. Gniazda 3-fazowe…………………………………………………………………………………27

  4. Gniazda 1 fazowe …………………………………………………………………….…………...30

 10. Podkładka budowlana ze schematem rozmieszczenia urządzeń w oddziale …………..………….34

 11. Plan Instalacji siłowej w Oddziale nr 1 ……………………………………………………………35

 12. Literatura …………………………………………………………………………………………..36

 13. Załączniki……………………………………………………………………………………..……37

 1. Opis techniczny

Przedmiotem opracowania jest projekt zasilania energią elektryczną oddziału nr 1 wybranego zakładu przemysłowego: Huta Szkła, zakres opracowania:

- dobór gniazd 1 i 3 - fazowych.

- dobór silników napędzających tokarki oraz piły do metalu.

- dobór baterii kondensatorów do kompensacji mocy biernej, na podstawie obliczonej

mocy całkowitej zakładu.

- dobór transformatora energetycznego, na podstawie obliczonej mocy całkowitej zakładu.

- dobór przekroju kabla linii WLZ.

- dobór przekroju kabli zasilających urządzenia odbiorcze.

Ogólna charakterystyka Oddziału nr 1

Oddział remontowy, w branży przemysłu metalowego i maszynowego, kategoria zasilania - III, pomieszczenie przemysłowe normalne, wykonany z materiałów izolacyjnych, kształt pomieszczenia prostopadłościan o wymiarach 19x15x5,5

Wykaz dobranych odbiorników na oddziale nr 1:

- Silniki napędzające tokarki:

Typ: MS132MA-4

n: 1450 obr/min η: 87%

Moc: 7,5 kW M: 49,4 Nm

IN:14,6 A Ist/I: 7,0

Cosφ:0,85 Mst/M:2,2

- Silniki napędzające piły do metalu:

Typ: MS100LB-4

n: 1420 obr/min η: 82,6%

Moc: 3 kW M: 20,2 Nm

IN: 6,47 A Ist/I: 7,0

Cosφ:0,81 Mst/M:2,2

-Gniazda 3-fazowe 3P+N+E ( katalog SCAME str 15)

Nr katalogowy: 515.6357

IN: 63A

UN:400V

-Gniazda 1-fazowe 2P+E ( katalog SCAME str 13)

Nr katalogowy: 512.3253

IN: 32A

UN:230V

Zestawienie mocy zapotrzebowanych:

Odział remontowy

Odział pieców

Oddział III

Oddział IV

Cały zakład

Moc Czynna

P [kW]

40,83

173,5

400

250

777,897

Moc Bierna

Q [kvar]

69,3

232,448

376

162,5

840,09

Moc Pozorna

S [VA]

80,43

290,059

548,98

298,17

1144,934

Warunki zasilania energią elektryczną oddziału nr 1 i całego zakładu

Odział nr 1 zasilany jest napięciem przemiennym 400V o częstotliwości 50 Hz

Opis stacji SO1

Napięcie znamionowe Stacji: 20/04kV

Uzyskany współczynnik mocy po kompensacji mocy biernej: 0,92

Rodzaj kompensacji: centralna

Opis Baterii kondensatorów:

BK-360 440/20

Moc baterii kvar

440

Stopień regulacji kvar

20

Ilość członów

12

Ilość stopni regulacji

22

Szereg regulacyjny

1:1:2

Wymiary L:H:G (mm)

2x750:2000:500

Transformator:

TNOSLH1000/20PN

Moc Znamionowa

1000 kV A

Napięcie SN

21 kV

Napięcie nn

0,4 kV

Układ połączeń

Dyn5

Napięcie zwarcia

6%

Straty jałowe

1400 W

Straty obciążenia

9800 W

Wymiary AxBxC

2050x1120x2000

Regulacja

+2,5/-3x2,5 beznapięciowa

Uwagi

ON-AN, kadź falista z konserwatorem

Warunki zwarciowe w SO1

Moc zwarciowa na szynach średniego napięcia: 140 MVA

Charakterystyka linii kablowej WLZ1

Napięcie lini WLZ1: 400/230V

Długość linii: 350m

Sposób prowadzenia instalacji: D - bezpośredni w ziemi wraz innymi 3 kablami w odstępie 12,5 cm

Zabezpieczenie linii: wkładka topikowa typu gG 160A

Przekrój dobranego kabla: 185 mm2

Charakterystyka instalacji odbiorczych w oddziale nr 1

Tokarki:

Kabel: YKY-żo 0,6/1 kV 5x10

Zabezpieczenie: wkładka gG 20A

Piły do metalu:

Kabel: YKY-żo 0,6/1 kV 5x4

Zabezpieczenie: wkładka gG 8A

Gniazda 3-fazowe:

Kabel: YKY-żo 0,6/1 kV 5x50

Zabezpieczenie: wkładka gG 63A

Gniazda 1-fazowe:

Kabel: YKY-żo 0,6/1 kV 5x16

Zabezpieczenie: wkładka gG 32A

Jako środki ochrony przeciwporażeniowej są zastosowane wkładki topikowe typu gG,

Oraz jako środek ochrony przeciwporażeniowej stosuje się zerowanie, polegające na połączeniu metalicznych części (obudowy itp.) bezpośrednio z ziemią poprzez przewód PE.

W projekcie wykorzystana była norma:

PN-IEC 60364-5-523

 1. Moc szczytowa oddziału nr 1 obliczona metodą zastępczej liczby odbiorników.

Grupa 1 - Elektryczne urządzenia przenośne - kw = 0,06; cosφ = 0,5; tgφ = 1,73

  1. 6 gniazd jednofazowych In = 32 A

- moc znamionowa gniazd:

0x01 graphic

0x01 graphic

  1. 4 gniazda 3-fazowe IN = 63A

- moc znamionowa gniazd:

0x01 graphic

0x01 graphic

  1. Całkowita moc zainstalowana gniazd

0x01 graphic

Grupa 2 - Odbiorniki do produkcji małoseryjnej - kw = 0,13; cosφ = 0,45; tgφ = 1,98

 1. Tokarki - wybrane dane techniczne silników - PN = 7,5 kW; η = 0,87

- moc znamionowa elektryczna:

0x01 graphic

0x01 graphic

 1. Piły do metalu - wybrane dane techniczne silników - PN = 3 kW; η = 0,826

- moc znamionowa elektryczna:

:

0x01 graphic

0x01 graphic

 1. Całkowita moc zainstalowanych odbiorników grupy 2:

0x01 graphic

Grupa 3 - Oświetlenie - cosφ = 0,9; tgφ = 0,47; PN = 4 kW

0x01 graphic

Obliczenie współczynnika nz (wz. 5.18):

0x01 graphic

Obliczenie współczynnika kw (wz. 5.16):

0x01 graphic

Obliczenie współczynnika ks(wz. 5.19):

0x01 graphic

Obliczenie mocy czynnej zapotrzebowanej (wz. 5.22):

0x01 graphic

Obliczenie mocy biernej zapotrzebowanej (wz. 5.25):

0x01 graphic

Obliczenie mocy pozornej zapotrzebowanej (wz. 5.27):

0x01 graphic

Obliczenie współczynnika mocy cosφ (wz. 5.28):

0x01 graphic

 1. Moc szczytowa oddziału nr 2 - Oddział pieców - metodą kz.

PN = 300 kW

Grupa 1 - Elektryczne urządzenia przenośne - kz = 0,10; cosφ = 0,5; PN = 50 kW

Grupa 2 - Oświetlenie - cosφ = 0,9; PN = 10 kW

Grupa 3 - Dźwigi i suwnice przy pracy 40% - kz = 0,20; cosφ = 0,5; PN = 50 kW

Grupa 4 - Wentylatory, Ssawy, Wentylacja sanitarna - kz = 0, 67; cosφ = 0,8; PN = 50 kW

Grupa 5 - Piece indukcyjne małej częstotliwości - kz = 0,8; cosφ = 0,35; PN = 80 kW

Grupa 6 - Piece łukowe - kz = 0,85; cosφ = 0,85; PN = 60 kW

(Tabela 5.16)

Grupa 1 - Elektryczne urządzenia przenośne - kz = 0,10; cosφ = 0,5; PN = 50 kW

- moc czynna zapotrzebowana grupy 1 = Pzg1 = 50 kW (wz. 5.31):

0x01 graphic

- moc bierna zapotrzebowana grupy 1 (wz. 5.32):

tgφ = 1,73

0x01 graphic

Grupa 2 - Oświetlenie - kz = ; cosφ = 0,9; PN = 10 kW

- moc czynna zapotrzebowana grupy 2 = Pzg1 = 10 kW

- moc bierna zapotrzebowana grupy 2 (wz. 5.32):

tgφ = 0,47

0x01 graphic

Grupa 3 - Dźwigi i suwnice przy pracy 40% - kz = 0,20; cosφ = 0,5; PN = 50 kW

- moc czynna zapotrzebowana grupy 3 = Pzg1 = 50 kW (wz. 5.31):

0x01 graphic

- moc bierna zapotrzebowana grupy 3(wz. 5.32):

tgφ = 1,73

0x01 graphic

Grupa 4 - Wentylatory, Ssawy, Wentylacja sanitarna - kz = 0, 67; cosφ = 0,8; PN = 50 kW

- moc czynna zapotrzebowana grupy 4 = Pzg1 = 50 kW (wz. 5.31):

0x01 graphic

- moc bierna zapotrzebowana grupy 4 (wz. 5.32):

tgφ = 0,75

0x01 graphic

Grupa 5 - Piece indukcyjne małej częstotliwości - kz = 0,8; cosφ = 0,35; PN = 80 kW

- moc czynna zapotrzebowana grupy 5 = Pzg1 = 80 kW (wz. 5.31):

0x01 graphic

- moc bierna zapotrzebowana grupy 5 (wz. 5.32):

tgφ = 2,67

0x01 graphic

Grupa 6 - Piece łukowe - kz = 0,85; cosφ = 0,85; PN = 60 kW

- moc czynna zapotrzebowana grupy 6 = Pzg1 = 60 kW (wz. 5.31):

0x01 graphic

- moc bierna zapotrzebowana grupy 6 (wz. 5.32):

tgφ = 0,62

0x01 graphic

Obliczenie mocy czynnej zapotrzebowanej oddziału nr 2:

0x01 graphic

Obliczenie mocy biernej zapotrzebowanej oddziału nr 2:

0x01 graphic

Na podstawie tabeli 5.15 dobieram wartość jednoczesności obciążenia mocy czynnej kjc i biernej kjb.

Pzg = 300kW Pzg ≤ 500kW

kjc = 1

kjb = 0,9

Obliczenie całkowitej mocy czynnej zapotrzebowanej (wz. 5.35):

0x01 graphic

Obliczenie całkowitej mocy biernej zapotrzebowanej (wz. 5.36):

0x01 graphic

Obliczenie całkowitej mocy pozornej zapotrzebowanej (wz. 5.27):

0x01 graphic

Obliczenie współczynnika mocy cosφ (wz. 5.28):

0x01 graphic

 1. Moc oddziału nr 3

PS = 400kW; cosφ = 0,73; tgφ = 0,94

- moc bierna całkowita oddziału nr 3

0x01 graphic

- moc pozorna całkowita oddziału nr 3

0x01 graphic

 1. Moc oddziału nr 4

PS = 250kW; cosφ = 0,84; tgφ = 0,65

- moc bierna całkowita oddziału nr 4

0x01 graphic

- moc pozorna całkowita oddziału nr 4

0x01 graphic

 1. Moc całego zakładu

- Obliczenie mocy sumarycznej

  1. moc czynna

0x01 graphic

(tab. 5.15) 0x01 graphic

0x01 graphic

  1. moc bierna

0x01 graphic

0x01 graphic

  1. moc pozorna

0x01 graphic

  1. współczynnik mocy biernej

0x01 graphic

 1. Dobór transformatora SN/nn i kompensacji mocy biernej

Kompensacja mocy biernej:

- moc bierna do skompensowania (wz. 6.15):

0x01 graphic

Z tabeli 6.3. Wybrane parametry baterii kondensatorów z automatyczną regulacją na napięcia: 400V, 525 V, 690V, o mocach znamionowych 100-600 kvar produkcji OLMEX, dobieram baterie kondensatorów:

BK-360 440/20

Moc baterii kvar

500

Stopień regulacji kvar

25

Ilość członów

11

Ilość stopni regulacji

20

Szereg regulacyjny

1:1:2

Wymiary L:H:G (mm)

2x750:2000:500

0x01 graphic
,0x01 graphic
- warunek spełniony (wz. 6.16)

0x01 graphic
- warunek spełniony (wz. 6.17)

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic
0x01 graphic
- warunek spełniony (wz. 6.19)

Sprawdzenie warunków napięciowych w przemysłowej sieci elektroenergetycznej dla dobranej baterii regulowanej BK-360 440/20 (wz. 6.21)

- moc zwarciowa systemu - 140 MVA

- moc wyłączalnych członów baterii - 20 kvar

- poziom dopuszczalnej zmiany napięcia - 2%

Sprawdzenie spadku napięcia przy włączeniu jednostkowego członu regulacyjnego:

0x01 graphic

Sprawdzenie spadku napięcia przy włączeniu baterii kondensatorów:

0x01 graphic

Powyższy warunek jest spełniony dla skrajnych przypadków.

Dobór Transformatora

Obliczenie mocy szczytowej pozornej z kompensacją mocy biernej (wz. 6.2)

- znamionowe napięcie stacji SO - 20kV/0,4kV

- moc czynna szczytowa Ps w stacji SO = 777,897 kW

- moc bierna szczytowa Qs w stacji SO = 840,09 kvar

- moc bierna baterii kondensatorów Qkrz w stacji SO - 440 kvar

- współczynnik rezerwy przyszłościowej kr = 1,1

0x01 graphic

Moc znamionowa transformatora (wz. 6.3)

0x01 graphic

Z Tabeli 6.2 Wybrane parametry transformatorów 15,75/0,4kV i 21/04kV o mocach znamionowych

630-2000 kV A produkcji ABB ELTA, dobieram transformator:

TNOSLH1000/20PN

Moc Znamionowa

1000 kV A

Napięcie SN

21 kV

Napięcie nn

0,4 kV

Układ połączeń

Dyn5

Napięcie zwarcia

6%

Straty jałowe

1400 W

Straty obciążenia

9800 W

Wymiary AxBxC

2050x1120x2000

Regulacja

+2,5/-3x2,5 beznapięciowa

Uwagi

ON-AN, kadź falista z konserwatorem

0x01 graphic

Warunek spełniony.

 1. 0x08 graphic
  0x08 graphic
  Dobór linii WLZ RO

0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
Q T RSO

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
F1 L1

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic

7.1 Prąd obciążenia szczytowego linii WLZ1 (wz. 7.5)

0x01 graphic

7.2 Prąd znamionowy wkładki topikowej bezpiecznika F1 (wz. 7.10)

Rozruch średni (tokarki, piły do metalu): α=2

Prąd znamionowy silnika o największym prądzie rozruchowym: InMmax IN=14,6A Ist/I=7,0

Najwyższy prąd rozruchowy silnika z grupy: 0x01 graphic

0x01 graphic

Powyższy warunek spełnia wkładka topikowa PLN2 160A gG firmy OEZ

7.3 Dobór przekroju przewodu ze względu na obciążalność prądową długotrwałą (wz. 7.16)

0x01 graphic

kt - współczynnik temperaturowy dla 20°c kt=1

kg - współczynnik zmniejszający dla wiązek złożonych odczytywany z tablicy 52-e2 PN-IEC 60364-5-523:

Ilość przewodów we wspólnym wykopie

Odległość między kablami

12,5 cm

25 cm

3

0,75

0,8

4

0,7

0,75

5

0,65

0,7

6

0,6

0,7

Dla 4 kabli we wspólnym wykopie, w odległości między nimi 12,5 cm współczynnik kg =0,7

0x01 graphic

0x01 graphic

Na podstawie tabeli 52-C3 PN-IEC 60364-5-523 ( trzy żyły obciążone), dobieram kabel o żyłach miedzianych o przekroju znamionowym 95 mm2, dla typu prowadzenia instalacji D, Iz=179A, Izolacji z PVC

7.4 Przekrój przewodów ze względu na wytrzymałość mechaniczną (wz. 7.22)

0x01 graphic

Według tabeli 52-C3 warunek powyższy spełnia przewód lub kabel izolowany o żyłach miedzianych do układania a stałe, o minimalnym przekroju 1,5 mm2, a więc kabel o żyłach 95 mm2 spełnia ten warunek.

7.5 Przekrój przewodów ze względu na dopuszczalny spadek napięcia( wz. 7.25)

0x01 graphic

R - rezystancja kabla zasilającego (wz. 7.26)

X - reaktancja kabla zasilającego (wz. 7.27)

0x01 graphic

γ - konduktywność materiału żyły przewodu ( dla miedzi 0x01 graphic

l - długość rozpatrywanego odcinka kabla 350m

S - przekrój znamionowy żyły 95 mm2

0x01 graphic

x' - reaktancja jednostkowa kabla (tab. 7.10) dla kabla 0,07-0,080x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Dopuszczalny spadek napięcia dla linii WLZ wynosi 3% , ten przekrój spełnia powyższy warunek.

7.5.1 Sprawdzenie cieplnej wytrzymałości kabla na przeciążenie (wz. 7.36)

0x01 graphic

Powyższy warunek nie został spełniony dla tego przekroju, wobec tego dobieram większy przekrój z tabeli 52-C3 PN-IEC 60364-5-523 (trzy żyły obciążone).

Nowy przekrój: 120 mm2 wytrzymałość prądowa długotrwała 203A

0x01 graphic

Powyższy warunek nie został spełniony dla tego przekroju, wobec tego dobieram większy przekrój z tabeli 52-C3 PN-IEC 60364-5-523 (trzy żyły obciążone).

Nowy przekrój: 150 mm2 wytrzymałość prądowa długotrwała 230A

0x01 graphic

Warunek został spełniony.

7.5.2 Koordynacja zabezpieczenia (wz. 7.37)

0x01 graphic

Dla bezpiecznika prąd zadziałania przyjmuje wartość górnego prądu probierczego z tabeli 7.11 dla wkładki topikowej 160 A 1,6

0x01 graphic

Powyższy warunek nie został spełniony dla tego przekroju, wobec tego dobieram większy przekrój z tabeli 52-C3 PN-IEC 60364-5-523 (trzy żyły obciążone).

Nowy przekrój: 185 mm2 wytrzymałość prądowa długotrwała 258A

0x01 graphic

Warunek został spełniony.

7.6 cieplna wytrzymałość kabla na zwarcie.

0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
Rq

0x08 graphic
System elektroenergetyczny

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
Xq

0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
Stacja oddziałowa RT

Transformator

0x08 graphic
XT

0x08 graphic
0x08 graphic
I''K3

0x08 graphic

Sieć rozdzielcza

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
Rozdzielnica oddziałowa

Instalacja odbiorcza

- System elektroenergetyczny Q (wz 7.48;7.49;7.50)

0x01 graphic

c - współczynnik napięciowy (tab 7.13)

S''kQ - moc zwarciowa systemu [MW]

0x01 graphic

- Transformator (wz. 7.51;7.52;7.54)

0x01 graphic

ΔUk% - napięcie zwarcia transformatora

ΔPcu - Straty mocy przy prądzie znamionowym

0x01 graphic

0x01 graphic

- Impedancja zastępcza pętli zwarciowej (wz. 7.45)

0x01 graphic

0x01 graphic

- Wartość maksymalnego prądu zwarcia trójfazowego (wz. 7.41)

0x01 graphic

0x01 graphic

k - dopuszczalna jednostkowa gęstość prądu w czasie zwarcia, zależna od rodzaju przewodu. (Tab 7.12)

0x01 graphic

Powyższy warunek został spełniony.

Z katalogu producenta kabli i przewodów dobieram kabel YKY 0,6/1 kV 4x185

Y - powłoka polietylenowa

- o żyłach miedzianych

K - kabel elektroenergetyczny

Y - izolacja polwinitowa

0,6/1 kV- napięcie znamionowe izolacji

4x185 - 4 żyły o przekroju 185 mm2.

7.7 Sprawdzenie skuteczności dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej

- Impedancja zastępcza dla pętli zwarcia jednofazowego na linii WLZ (wz. 7.26; 7.66;7.27;7.65)

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic
0x01 graphic

0x01 graphic

Dopuszczalny czas samoczynnego wyłączenia zasilania w rozpatrywanym obwodzie nie powinien być dłuższy niż 5 sek. z. 7.58)

0x01 graphic
0x01 graphic

Warunek spełniony.

 1. Dobór przewodów zasilających urządzeń odbiorczych (silników, gniazd)

9.1 Tokarki:

Silnik:

MS132MA-4

P = 7,5 kW

Cosφ = 0,85

η = 87% = 0,87

Ist/I = 7,0

Mst/M = 2,2

Współczynnik rozruchu - rozruch średni α=2

Sposób prowadzenia przewodów - w kanałach kablowych , sposób wykonania instalacji

według tabeli 52-B2 PN-IEC 60364-5-523:2001 poz. 51 B2, wartość współczynnika kg odczytywana z tabeli 52-E2 .

9.1.1 prąd znamionowy odbiornika (wz. 7.3)

0x01 graphic

9.1.2 Prąd znamionowy zabezpieczenia silnika (wz. 7.7)

Rozruch za pomocą przełącznika gwiazda - trójkąt: 3α (wz. 7.7)

0x01 graphic

Powyższy warunek spełnia wkładka topikowa walcowa PV10 20A gG Uni=500V

0x01 graphic

0x01 graphic

Warunek spełniony

9.1.3 Dobór przekroju przewodu ze względu na obciążalność prądową długotrwałą

0x01 graphic

kg - dla 6 obwodów wielożyłowych 0,57

kt - dla temperatury 30°c 1 ( w notatkach)

0x01 graphic

Na podstawie tabeli 52-C1 PN-IEC 60364-5-523:2001, dobieram przekrój żyły o przekroju znamionowym 4 mm2, dla typu prowadzenia instalacji B2, Iz=30A, Izolacji z PVC, żyły PE i N o tym samym przekroju.

9.1.4.Przekrój przewodów ze względu na wytrzymałość mechaniczną (wz. 7.22)

0x01 graphic

Według tabeli 52-C3 warunek powyższy spełnia przewód lub kabel izolowany o żyłach miedzianych jako przewód giętki o minimalnym przekroju 0,75 mm2, a więc kabel o żyłach 4 mm2 spełnia ten warunek.

9.1.5 Przekrój przewodów ze względu na dopuszczalny spadek napięcia( wz. 7.25)

0x01 graphic

0x01 graphic

Dopuszczalny spadek napięcia na linii od rozdzielnicy do urządzenia odbiorczego wynosi 3%,

jak widać warunek jest spełniony.

9.1.6 Sprawdzenie cieplnej wytrzymałości kabla na przeciążenie (wz. 7.36)

0x01 graphic

kt - współczynnik temperaturowy dla 30°c kt=1

kg - współczynnik zmniejszający dla wiązek złożonych odczytywany z tablicy

52-E2 PN-IEC 60364-5-523

Dla bezpiecznika prąd zadziałania przyjmuje wartość górnego prądu probierczego z tabeli 7.11 dla wkładki topikowej gG 20 A 1,6

0x01 graphic

Powyższy warunek nie został spełniony dla tego przekroju, wobec tego dobieram większy przekrój z tabeli 52-C1 PN-IEC 60364-5-523.

Nowy przekrój: 6 mm2 wytrzymałość prądowa długotrwała 38A

0x01 graphic

0x01 graphic

Powyższy warunek nie został spełniony dla tego przekroju, wobec tego dobieram większy przekrój z tabeli 52-C1 PN-IEC 60364-5-523.

Nowy przekrój: 10 mm2 wytrzymałość prądowa długotrwała 52A

0x01 graphic

0x01 graphic

Warunek został spełniony.

9.1.7. Cieplna wytrzymałość przewodu na zwarcie.

0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
Rq

System elektroenergetyczny

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
Xq

0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

Stacja oddziałowa RT

Transformator

XT

0x08 graphic
I''K3

0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
Sieć rozdzielcza RWLZ RWLZ PEN

0x08 graphic

XWLZ XWLZ PEN

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
Rozdzielnica oddziałowa

Instalacja odbiorcza

0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
Instalacja Odbiorcza RL RL N

0x08 graphic
(TN-S)

0x08 graphic
XL XL N

M

0x08 graphic

- System elektroenergetyczny Q (wz 7.48;7.49;7.50)

0x01 graphic

c - współczynnik napięciowy (tab 7.13)

S''kQ - moc zwarciowa systemu [MW]

0x01 graphic

0x01 graphic
- w notatkach

- Transformator (wz. 7.51;7.52;7.54)

0x01 graphic

ΔUk% - napięcie zwarcia transformatora

ΔPcu - Straty mocy przy prądzie znamionowym

0x01 graphic

0x01 graphic

- Impedancja zastępcza pętli zwarciowej (wz. 7.45)

0x01 graphic

0x01 graphic

- Rezystancja linii WLZ

0x01 graphic

0x01 graphic

γ - konduktywność materiału żyły przewodu ( dla miedzi 0x01 graphic

l - długość rozpatrywanego odcinka kabla 350m

S - przekrój znamionowy żyły 185 mm2

- Reaktancja linii WLZ

0x01 graphic

0x01 graphic

x' - reaktancja jednostkowa kabla (tab. 7.10) dla kabla 0,07-0,080x01 graphic

- Rezystancja instalacji odbiorczej

0x01 graphic

0x01 graphic

γ - konduktywność materiału żyły przewodu ( dla miedzi 0x01 graphic

l - długość rozpatrywanego odcinka kabla 21m

S - przekrój znamionowy żyły 10 mm2

- Reaktancja Instalacji odbiorczej

0x01 graphic

0x01 graphic

x' - reaktancja jednostkowa kabla (tab. 7.10) dla kabla 0,07-0,080x01 graphic

- Zastępcza impedancja pętli zwarcia

0x01 graphic

0x01 graphic

- Zastępcza rezystancja pętli zwarcia

0x01 graphic

0x01 graphic
, 0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

- Zastępcza reaktancja pętli zwarcia

0x01 graphic

0x01 graphic
, 0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

- Zastępcza impedancja pętli zwarcia

0x01 graphic

- Wartość maksymalnego prądu zwarcia trójfazowego (wz. 7.41)

0x01 graphic

0x01 graphic

k - dopuszczalna jednostkowa gęstość prądu w czasie zwarcia, zależna od rodzaju przewodu. (Tab 7.12)

Dopuszczalny czas samoczynnego wyłączenia zasilania w rozpatrywanym obwodzie nie powinien być dłuższy niż 0,2 sek.

0x01 graphic

Powyższy warunek został spełniony.

Z katalogu producenta kabli i przewodów dobieram kabel YKY-żo 0,6/1 kV 5x10

Y - powłoka polietylenowa

- o żyłach miedzianych

K - kabel elektroenergetyczny

Y - izolacja polwinitowa

żo - żyła ochronna zielono żółta

0,6/1 kV- napięcie znamionowe izolacji

5x10 - 5 żył o przekroju 10 mm2.

9.1.8 Sprawdzenie skuteczności dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej

- Impedancja zastępcza dla pętli zwarcia jednofazowego na linii WLZ (wz. 7.26; 7.66;7.27;7.65)

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic
0x01 graphic

Warunek spełniony.

9.2 Piły do metalu:

Silnik:

MS100LB-4

P = 3,0 kW

Cosφ = 0,81

η = 82,6% = 0,826

Ist/I = 7,0

Mst/M = 2,2

Współczynnik rozruchu - rozruch średni α=2

Sposób prowadzenia przewodów - w kanałach kablowych , sposób wykonania instalacji

według tabeli 52-B2 PN-IEC 60364-5-523:2001 poz. 51 B2, wartość współczynnika kg odczytywana z tabeli 52-E1 .

9.2.1 prąd znamionowy odbiornika (wz. 7.3)

0x01 graphic

9.2.2 Prąd znamionowy zabezpieczenia silnika (wz. 7.7)

Rozruch za pomocą przełącznika gwiazda - trójkąt: 3α (wz. 7.7)

0x01 graphic

Powyższy warunek spełnia wkładka topikowa walcowa PV10 8A gG Uni=500V

0x01 graphic

0x01 graphic

Warunek spełniony

9.2.3 Dobór przekroju przewodu ze względu na obciążalność prądową długotrwałą

0x01 graphic

kg - dla 6 obwodów wielożyłowych 0,57

kt - dla temperatury 30°c 1 ( w notatkach)

0x01 graphic

Na podstawie tabeli 52-C1 PN-IEC 60364-5-523:2001, dobieram przekrój żyły o przekroju znamionowym

1,5 mm2, dla typu prowadzenia instalacji B2, Iz=16,5A, Izolacji z PVC, żyły PE i N o tym samym przekroju.

9.2.4.Przekrój przewodów ze względu na wytrzymałość mechaniczną (wz. 7.22)

0x01 graphic

Według tabeli 52-C3 warunek powyższy spełnia przewód lub kabel izolowany o żyłach miedzianych jako przewód giętki o minimalnym przekroju 0,75 mm2, a więc kabel o żyłach 1,5 mm2 spełnia ten warunek.

9.2.5 Przekrój przewodów ze względu na dopuszczalny spadek napięcia( wz. 7.25)

0x01 graphic

0x01 graphic

Dopuszczalny spadek napięcia na linii od rozdzielnicy do urządzenia odbiorczego wynosi 3%,

jak widać warunek jest spełniony.

9.2.6 Sprawdzenie cieplnej wytrzymałości kabla na przeciążenie (wz. 7.36)

0x01 graphic

kt - współczynnik temperaturowy dla 30°c kt=1

kg - współczynnik zmniejszający dla wiązek złożonych odczytywany z tablicy 52-E1 PN-IEC 60364-5-523:

Powyższy warunek nie został spełniony dla tego przekroju, wobec tego dobieram większy przekrój

Nowy przekrój: 2,5 mm2 wytrzymałość prądowa długotrwała 23A

0x01 graphic

Powyższy warunek nie został spełniony dla tego przekroju, wobec tego dobieram większy przekrój

Nowy przekrój: 4 mm2 wytrzymałość prądowa długotrwała 30A

0x01 graphic

Dla bezpiecznika prąd zadziałania przyjmuje wartość górnego prądu probierczego z tabeli 7.11 dla wkładki topikowej gG 8 A 1,9

0x01 graphic

Warunek został spełniony.

9.2.7. Cieplna wytrzymałość przewodu na zwarcie.

- Rezystancja instalacji odbiorczej

0x01 graphic

γ - konduktywność materiału żyły przewodu ( dla miedzi 0x01 graphic

l - długość rozpatrywanego odcinka kabla 23m

S - przekrój znamionowy żyły 4 mm2

- Reaktancja Instalacji odbiorczej

0x01 graphic

0x01 graphic

x' - reaktancja jednostkowa kabla (tab. 7.10) dla kabla 0,07-0,080x01 graphic

- Zastępcza impedancja pętli zwarcia

0x01 graphic

0x01 graphic

- Zastępcza rezystancja pętli zwarcia

0x01 graphic

0x01 graphic
, 0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

- Zastępcza reaktancja pętli zwarcia

0x01 graphic

0x01 graphic
, 0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

- Zastępcza impedancja pętli zwarcia

0x01 graphic

- Wartość maksymalnego prądu zwarcia trójfazowego (wz. 7.41)

0x01 graphic

0x01 graphic

k - dopuszczalna jednostkowa gęstość prądu w czasie zwarcia, zależna od rodzaju przewodu. (Tab 7.12)

Dopuszczalny czas samoczynnego wyłączenia zasilania w rozpatrywanym obwodzie nie powinien być dłuższy niż 0,2 sek.

0x01 graphic

Powyższy warunek został spełniony.

Z katalogu producenta kabli i przewodów dobieram kabel YKY-żo 0,6/1 kV 5x4

Y - powłoka polietylenowa

- o żyłach miedzianych

K - kabel elektroenergetyczny

Y - izolacja polwinitowa

żo - żyła ochronna zielono zółtka

0,6/1 kV- napięcie znamionowe izolacji

5x4 - 5 żył o przekroju 4 mm2.

9.2.8 Sprawdzenie skuteczności dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic
0x01 graphic

Warunek spełniony.

9.3 Giazda 3 fazowe:

Gniazdo:

Nr. Nr katalogowy: 512.3253

Cosφ = 0,5

IN= 63A

Sposób prowadzenia przewodów - w kanałach kablowych , sposób wykonania instalacji

według tabeli 52-B2 PN-IEC 60364-5-523:2001 poz. 51 B2, wartość współczynnika kg odczytywana z tabeli 52-E1 .

9.3.1 prąd znamionowy odbiornika (wz. 7.3)

0x01 graphic

9.3.2 Prąd znamionowy zabezpieczenia silnika (wz. 7.7)

0x01 graphic

Powyższy warunek spełnia wkładka topikowa walcowa PV14 63A gG Uni=500V

0x01 graphic

0x01 graphic

Warunek spełniony

9.3.3 Dobór przekroju przewodu ze względu na obciążalność prądową długotrwałą

- sposób prowadzenia przewodów - w kanałach kablowych , sposób wykonania instalacji

według tabeli 52-B2 PN-IEC 60364-5-523:2001 poz. 51 B2, wartość współczynnika kg odczytywana z tabeli 52-E1 .

0x01 graphic

kg - dla 6 obwodów wielożyłowych 0,57

kt - dla temperatury 30°c 1 ( w notatkach)

0x01 graphic

Na podstawie tabeli 52-C3 PN-IEC 60364-5-523:2001, dobieram przekrój żyły o przekroju znamionowym

35 mm2, dla typu prowadzenia instalacji B2, Iz=111A, Izolacji z PVC

9.3.4.Przekrój przewodów ze względu na wytrzymałość mechaniczną (wz. 7.22)

0x01 graphic

Według tabeli 52-C3 warunek powyższy spełnia przewód lub kabel izolowany o żyłach miedzianych jako przewód giętki o minimalnym przekroju 0,75 mm2, a więc kabel o żyłach 35 mm2 spełnia ten warunek.

9.3.5 Przekrój przewodów ze względu na dopuszczalny spadek napięcia( wz. 7.25)

0x01 graphic

0x01 graphic

Dopuszczalny spadek napięcia na linii od rozdzielnicy do urządzenia odbiorczego wynosi 3%,

jak widać warunek jest spełniony.

9.3.6 Sprawdzenie cieplnej wytrzymałości kabla na przeciążenie (wz. 7.36)

0x01 graphic

kt - współczynnik temperaturowy dla 30°c kt=1

kg - współczynnik zmniejszający dla wiązek złożonych odczytywany z tablicy 52-E1 PN-IEC 60364-5-523:

Dla bezpiecznika prąd zadziałania przyjmuje wartość górnego prądu probierczego z tabeli 7.11 dla wkładki topikowej gG 63 A 1,6

0x01 graphic

Powyższy warunek nie został spełniony dla tego przekroju, wobec tego dobieram większy przekrój

Nowy przekrój: 50 mm2 wytrzymałość prądowa długotrwała 133A

0x01 graphic

0x01 graphic

Warunek został spełniony.

9.3.7. Cieplna wytrzymałość przewodu na zwarcie.

0x01 graphic

0x01 graphic

k - dopuszczalna jednostkowa gęstość prądu w czasie zwarcia, zależna od rodzaju przewodu. (Tab 7.12)

Dopuszczalny czas samoczynnego wyłączenia zasilania w rozpatrywanym obwodzie nie powinien być dłuższy niż 0,2 sek

0x01 graphic

Powyższy warunek został spełniony.

Z katalogu producenta kabli i przewodów dobieram kabel YKY-żo 0,6/1 kV 5x50

Y - powłoka polietylenowa

- o żyłach miedzianych

K - kabel elektroenergetyczny

Y - izolacja polwinitowa

Żo - żyła ochronna zielono zółta

0,6/1 kV- napięcie znamionowe izolacji

5x50 - 5 żył o przekroju 50 mm2.

9.2.8 Sprawdzenie skuteczności dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej

- Impedancja zastępcza dla pętli zwarcia jednofazowego na linii WLZ (wz. 7.26; 7.66;7.27;7.65)

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic
, 0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic
, 0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic
0x01 graphic

Warunek spełniony.

9.4 Giazda 1 fazowe:

Gniazdo:

Nr katalogowy: 512.3253

Cosφ = 0,5

IN= 32A

Sposób prowadzenia przewodów - w kanałach kablowych , sposób wykonania instalacji

według tabeli 52-B2 PN-IEC 60364-5-523:2001 poz. 51 B2, wartość współczynnika kg odczytywana z tabeli 52-E1 .

9.4.1 prąd znamionowy odbiornika (wz. 7.3)

0x01 graphic

9.4.2 Prąd znamionowy zabezpieczenia silnika (wz. 7.7)

0x01 graphic

Powyższy warunek spełnia wkładka topikowa walcowa PV14 32A gG Uni=500V

0x01 graphic

0x01 graphic

Warunek spełniony

9.4.3 Dobór przekroju przewodu ze względu na obciążalność prądową długotrwałą

0x01 graphic

kg - dla 6 obwodów wielożyłowych 0,57

kt - dla temperatury 30°c 1 ( w notatkach)

0x01 graphic

Na podstawie tabeli 52-C3 PN-IEC 60364-5-523:2001, dobieram przekrój żyły o przekroju znamionowym

16 mm2, dla typu prowadzenia instalacji B2, Iz=69A, Izolacji z PVC

9.4.4.Przekrój przewodów ze względu na wytrzymałość mechaniczną (wz. 7.22)

0x01 graphic

Według tabeli 52-C3 warunek powyższy spełnia przewód lub kabel izolowany o żyłach miedzianych jako przewód giętki o minimalnym przekroju 0,75 mm2, a więc kabel o żyłach 16 mm2 spełnia ten warunek.

9.4.5 Przekrój przewodów ze względu na dopuszczalny spadek napięcia( wz. 7.25)

0x01 graphic

0x01 graphic

Dopuszczalny spadek napięcia na linii od rozdzielnicy do urządzenia odbiorczego wynosi 3%,

jak widać warunek jest spełniony.

9.4.6 Sprawdzenie cieplnej wytrzymałości kabla na przeciążenie (wz. 7.36)

0x01 graphic

kt - współczynnik temperaturowy dla 30°c kt=1

kg - współczynnik zmniejszający dla wiązek złożonych odczytywany z tablicy 52-E1 PN-IEC 60364-5-523:

Dla bezpiecznika prąd zadziałania przyjmuje wartość górnego prądu probierczego z tabeli 7.11 dla wkładki topikowej gG 32 A 1,6

0x01 graphic

Warunek został spełniony.

9.4.7. Cieplna wytrzymałość przewodu na zwarcie.

0x01 graphic

0x01 graphic

k - dopuszczalna jednostkowa gęstość prądu w czasie zwarcia, zależna od rodzaju przewodu. (Tab 7.12)

Dopuszczalny czas samoczynnego wyłączenia zasilania w rozpatrywanym obwodzie nie powinien być dłuższy niż 0,2 sek

0x01 graphic

Powyższy warunek został spełniony.

Z katalogu producenta kabli i przewodów dobieram kabel YKY-żo 0,6/1 kV 3x16

Y - powłoka polietylenowa

- o żyłach miedzianych

K - kabel elektroenergetyczny

Y - izolacja polwinitowa

żo - żyła ochronna zielono żółta

0,6/1 kV- napięcie znamionowe izolacji

3x16 - 3 żyły o przekroju 16 mm2.

9.4.8 Sprawdzenie skuteczności dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej

- Impedancja zastępcza dla pętli zwarcia jednofazowego na linii WLZ (wz. 7.26; 7.66;7.27;7.65)

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic
, 0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic
, 0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic
0x01 graphic

Warunek spełniony.

Literatura

 1. Normy:

- PN-IEC 60364-5-523

 1. Podręczniki:

- Waldemar Dołęga, Mirosław Kobusiński „Projektowanie Instalacji Elektrycznych w obiektach Przemysłowych”

 1. Katalogi:

- WELMOT „Silniki - Reduktory - Pompy

- OEZ „ wkładki topikowe ze stykami nożowymi typu PLN”

- OEZ „wkładki topikowe walcowe typu PV”

- TF Kable „kable i przewody elektroenergetyczne”

- SCAME „Gniazda i wtyczki do instalacji przemysłowych”

- 23 -Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
urządzenia praca, PWR ETK, Semestr VI, Urządzenia elektryczne Projekt
cw7ne, PWR ETK, Semestr VI, Napędy elektryczne Wykład
cw 15 silnik szeregowy, PWR ETK, Semestr VI, Maszyny elektryczne 3 Laboratorium
SEEnst w6 az, PWR ETK, Semestr VI, Systemy elektroenergetyczne Wykład
Kolokwium bolonia, PWR ETK, Semestr VI, Podstawy automatyki Wykład, kolo
49, PWR ETK, Semestr VI, Energoelektronika Laboratorium, energoelektronika, jakiesopracowaniazenergo
57, PWR ETK, Semestr VI, Energoelektronika Laboratorium, energoelektronika, jakiesopracowaniazenergo
53 1, PWR ETK, Semestr VI, Energoelektronika Laboratorium, energoelektronika, jakiesopracowaniazener
ene8, PWR ETK, Semestr VI, Energoelektronika Laboratorium
45(1), PWR ETK, Semestr VI, Energoelektronika Laboratorium, energoelektronika, jakiesopracowaniazene
Spraw 2, Mechanika i budowa maszyn, Semestr VI, Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w pojezdzie
Spr 4, Mechanika i budowa maszyn, Semestr VI, Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w pojezdzie
projekt bazy danych, PWR, Zarządzanie, SEMESTR VI, Przedsięw. inf. w zarządzaniu
Maszyny 21, PWR ETK, Semestr V, Maszyny elektryczne - Laboratorium, sprawka maszyny
ćw. 31 z maszyn, PWR ETK, Semestr V, Maszyny elektryczne - Laboratorium, sprawka maszyny
CW14, PWR ETK, Semestr V, Maszyny elektryczne - Laboratorium, cwiczenia

więcej podobnych podstron