Sprawozdanie nr12, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fizykii, fiza laborki, nie moje, Sprawozdanie nr12


Marlena Orlińska 29.10.09. r.

Wydział: IZ

Kierunek: Informatyka

Nr. albumu: 179110

Ćwiczenie nr 12

Wyznaczanie modułu sztywności metodą dynamiczną.

Cel ćwiczenia:

Celem ćwiczenia jest wyznaczenie występującego w prawie Hook'a modułu sztywności przez pomiar okresu sprężystych drgań obrotowych .

I. Wstęp teoretyczny:

Moduł sztywności jest stałą charakteryzującą odporność ciała na odkształcenia, a dokładniej na skręcanie.

Ciało nazywamy sprężystym, jeżeli odkształcenia, wywołane działającymi na nie siłami, znikają zupełnie po usunięciu tych sił.

Istotę sprężystości można zrozumieć rozważając chociażby w przybliżeniu strukturę wewnętrzną ciała stałego. Każde ciało jest zbudowane z atomów lub cząsteczek, między którymi działają siły nazywane międzycząsteczkowymi. W ciałach stałych odległości między atomami są bardzo małe to siły te są bardzo duże i powodują uporządkowanie cząsteczek - tworząc regularną strukturę przestrzenną - tzw. sieć krystaliczną. Każda cząsteczka, nazywana węzłem sieciowym ma swoje położenie równowagi, wokół którego wykonuje niewielkie, chaotyczne, zależne od temperatury ciała drgania. Powstanie stanu równowagi trwałej wynika z faktu, że między każdymi dwiema cząsteczkami występują dwojakiego rodzaju siły: przyciągania i odpychania, o niejednakowej zależności od odległości międzycząsteczkowej, przy czym siły odpychania rosną zawsze znacznie bardziej wraz ze zbliżaniem się cząsteczek niż siły przyciągania.

Prawo Hooke'a formułuje zależność między naprężeniem a odkształceniem:

Jeżeli naprężenia w ciele są dostatecznie małe, to wywołane przez nie odkształcenia względne są do nich wprost proporcjonalne:

0x01 graphic
,

gdzie

a - kąt ścinania,

G - moment sztywności ,

τ - naprężenie styczne.

II. Część doświadczalna:

Badanie modułu sztywności w tym doświadczeniu polegało na pomiarze okresu drgań układu pomiarowego, którego schematyczny rysunek znajduje się niżej. Dla zwiększenia dokładności pomiaru okresu mierzy się nie okres jednego drgania, lecz czas n(w tym wypadku n=50) drgań.

0x01 graphic

d - średnica drutu

l - długość drutu

s - średnica tarczy dodatkowej K

m [g]

∆m [g]

l [mm]

∆l [mm]

s [mm]

∆s [mm]

d [mm]

∆d [mm]

310,2

0,1

630

1

140,00

0,05

0,59

0,01

 

 

 

 

140,00

 

0,59

 

 

 

 

 

140,00

 

0,60

 

 

 

 

 

140,00

 

0,60

 

 

 

 

 

139,80

 

0,59

 

Średnia =

 

139,96

 

0,59

 

n

t1 [s]

∆t1 [s]

T1 [s]

t2 [s]

∆t2 [s]

T2 [s]

G [N/m2]

∆G [N/m2]

∆G/G

50

356,05

0,01

7,1210

426,88

0,01

8,5376

68397309319

4804326685

0,07024

 

355,13

 

7,1026

427,56

 

8,5512

 

 

 

 

355,26

 

7,1052

428,43

 

8,5686

 

 

 

Średnia =

355,48

 

7,1096

427,62

 

8,5525

 

Korzystając z wzoru podanego w ćwiczeniu obliczyłam moduł sztywności drutu:

0x01 graphic
[0x01 graphic
]

0x01 graphic
[0x01 graphic
]

Następnie do obliczenia błędu, z jakim wyznaczono moduł sztywności G, posłużę się metodą różniczki logarytmicznej. Oznaczając:

a = t22 - t12

oraz zakładając, że

Δt1 = Δt2 = ∆t

otrzymujemy:

Δa = 2t2Δt2 + 2t1Δt 1= 2Δt( t2 + t1 )

Ponieważ na dokładność obliczeń wpływają pomiary: długości drutu, średnica drutu, średnica tarczy dodatkowej, czas trwania n drgań, błąd obliczymy ze wzoru:

0x01 graphic
= 0x01 graphic
+ 20x01 graphic
+ 0x01 graphic
+ 40x01 graphic
+ 20x01 graphic
, czyli :

0x01 graphic
= 0x01 graphic
+ 20x01 graphic
+ 0x01 graphic
+ 40x01 graphic
+ 20x01 graphic

Obliczamy teraz po kolei błąd pomiaru każdej wielkości:

a) Błąd pomiaru masy:

0x01 graphic

b) Błąd pomiaru średnicy tarczy dodatkowej:

0x01 graphic

c) Błąd pomiaru długości drutu:

0x01 graphic

d) Błąd pomiaru średnicy drutu:

0x01 graphic

e) Błąd 0x01 graphic
(założenie Δt1 = Δt2 = ∆t):

0x01 graphic

Mając teraz wszystkie dane obliczamy błąd bezwzględny pomiaru:

0x01 graphic

m - masa tarczy dodatkowej K

∆m - niepewność pomiaru masy

l - długość drutu

∆l - niepewność pomiaru długości drutu

s - średnica tarczy dodatkowej K

∆s - niepewność pomiaru średnicy tarczy

d - średnica drutu

∆d - niepewność pomiaru średnicy drutu

n - ilość drgań (n = 50)

t1 - czas trwania 50 drgań bez tarczy dodatkowej K

∆t1 - niepewność pomiaru czasu

T1 - okres drgań bez tarczy dodatkowej K

t2 - czas trwania 50 drgań z tarczą dodatkową K

∆t2 - niepewność pomiaru czasu

T2 - okres drgań z tarczą dodatkową K

G - moduł sztywności drutu

∆G - niepewność obliczeń modułu sztywności drutu

III. Wyniki i ich niepewności:

Otrzymałam następujący wynik, moduł sztywności drutu wynosi:

G = 68 397 309 319 ± 4 804 326 685 [0x01 graphic
].

Natomiast błąd pomiaru wyniósł 7,024%.

IV. Wnioski:

Wynik pomiaru modułu sztywności drutu (G = 68 397 309 319 ± 4 804 326 685 [0x01 graphic
]), który był wykonany z metalu został obliczony z dużą poprawnością, gdyż znajduje się w przedziale modułów sztywności stali, a miedzi, które wynoszą odpowiednio Gs = 79,3 GPa, Gm = 63,4 GPa, co jest zgodne z prawdą.

Na poprawny wynik wskazuje dość duża dokładność pomiarów. Uzyskana niepewność pomiaru (7,57%) jest stosunkowo niewielka.

Jak widać z obliczeń cząstkowych wartości finalnej największą niepewność (pomimo bardzo dokładnego przyrządu pomiarowego) uzyskał pomiar średnicy badanego drutu (1,695%). Spowodowane to było stosunkowo małą wartością wielkości mierzonej (0,59 mm) oraz tym, że we wzorze na wielkość G, wartość średnicy drutu występowała aż w czwartej potędze. Pozostałe pomiary zostały obliczone z dużo większą dokładnością co wskazuje na to mały procent obliczonej niepewności, nie sięgający nawet rzędu 1%.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
fiele25, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fizykii, Lab
Pomia napięcia powierzchniowego, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, spr
fiele15, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fizykii, Lab
Sprawozdanie 81, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fizy
Sprawozdanie nr43 fizyka, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdan
Sprawozdanie 12, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fizy
Sprawozdanie 57c, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fiz
pp25, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fizykii, Labora
76, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fizykii, fiza lab
LAB51~1, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fizykii, fiz
Obliczenia do sprawka by P, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozd
LABORATORIUM MIERNICTWA, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozda
29 ćw sprawko, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fizyki
33c, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fizykii, fiza la
91a, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fizykii, fiza la
W pierwszej części doświadczenia, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sp

więcej podobnych podstron