Sprawozdanie nr43 fizyka, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fizykii, fiza laborki, nie moje, Sprawozdanie nr43


Marlena Orlińska Data wykonania pomiaru: 22.10.09. r.

Wydział: Informatyka i Zarządzanie

Kierunek: Informatyka

Ćwiczenie nr 43

Pomiar oporu metodą techniczną.

Cel ćwiczenia:

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z metodami technicznymi pomiaru rezystancji prądem stałym.

I. Wstęp teoretyczny:

Poruszający się w danym materiale strumień elektronów tworzący prąd elektryczny spotyka na swojej drodze pewien „sprzeciw” stawiany przez ten materiał. Ta właściwość „sprzeciwiania się” materiału jest scharakteryzowana rezystancją R.

Jeżeli przez element przewodnika, do którego jest doprowadzone napięcie U, przepływa prąd I, to rezystancja tego elementu jest określona zależnością wynikającą z prawa Ohma:

0x01 graphic
[0x01 graphic
] (1)

Metoda techniczna polega na dokonaniu pomiarów amperomierzem prądu płynącego przez opornik, a woltomierzem spadku napięcia na nim, i skorzystania z prawa Ohma.

W praktyce dokonać tego można na dwa sposoby, metodą poprawnie mierzonego prądu lub napięcia:

0x08 graphic

0x01 graphic


Rysunek 1: Układ poprawnie mierzonego napięcia.

Rysunek 2: Układ poprawnie mierzonego prądu.


Metodę poprawnie mierzonego napięcia stosujemy do wyznaczenia wielkości rezystancji niewielkich wielkości tak aby Rv>>R dzięki czemu uzyskany błąd metody będzie jak najmniejszy. Szukaną wartość rezystancji otrzymamy z zależności:

0x01 graphic
(2)

Natomiast metodę poprawnie mierzonego prądu stosujemy w przypadku dużych oporności tak aby Ra<<R dzięki czemu uzyskany błąd metody będzie jak najmniejszy. Wtedy wartość rezystancji wynika z wzoru:

0x01 graphic
(3)

Przy odpowiednim doborze przyrządów i metody można z dobrym przybliżeniem pominąć wprowadzany błąd metody i w celu uproszczenia stosować do obliczeń badanej rezystancji tylko prawo Ohma:

0x01 graphic
(4)

II. Część doświadczalna:

Klasa miernika:

Amperomierz (dokładność na zakresie 2 - 20mA + 0,8%rdg + 1dgt, na zakresie 200mA + 1,2%rdg + 1dgt).

Woltomierz (dokładność na zakresie 200mV - 200V + 0,5%rdg + 1dgt).

Metoda A - pomiar poprawnie mierzonego napięcia

Rezystencja szacowana na 497Ω - opornik R14

I [mA]

∆I [A]

U [V]

∆U [V]

R [Ω]

∆R [Ω]

∆R/R

I/200mA

 

U/20V

 

 

 

 

5,0

0,00016

2,54

0,0227

508

20,7960

0,0409

10,0

0,00022

5,04

0,0352

504

14,6080

0,0413

15,0

0,00028

7,60

0,048

506,6667

12,6578

0,0410

20,0

0,00034

10,10

0,0605

505

11,6100

0,0412

25,0

0,0004

12,61

0,07305

504,4

10,9924

0,0412

30,0

0,00046

15,15

0,08575

505

10,6017

0,0412

 

Średnia =

505,5111

13,5443

0,0411

Metoda B - pomiar poprawnie mierzonego prądu

Rezystencja szacowana na 497Ω - opornik R14

I [mA]

∆I [A]

U [V]

∆U [V]

R [Ω]

∆R [Ω]

∆R/R

I/200mA

 

U/20V

 

 

 

 

5,0

0,00016

2,55

0,02275

510

20,8700

0,0409

10,0

0,00022

5,10

0,0355

510

14,7700

0,0409

15,0

0,00028

7,65

0,04825

510

12,7367

0,0409

20,0

0,00034

10,19

0,06095

509,5

11,7090

0,0410

25,0

0,0004

12,72

0,0736

508,8

11,0848

0,0410

30,0

0,00046

15,27

0,08635

509

10,6830

0,0410

 

Średnia =

509,55

13,6422

0,0410

Metoda B - pomiar poprawnie mierzonego prądu

Rezystencja szacowana na 23800Ω - opornik R15

I [mA]

∆I [A]

U [V]

∆U [V]

R [Ω]

∆R [Ω]

∆R/R

I/2mA

 

U/200V

 

 

 

 

0,500

0,000014

12,1

0,1605

24200

998,6000

0,0413

1,000

0,000018

24,3

0,2215

24300

658,9000

0,0411

1,504

0,000022032

36,4

0,282

24202,13

542,0354

0,0413

2,000

0,000026

48,4

0,342

24200

485,6000

0,0413

 

Średnia =

24225,53

671,2839

0,0412

Wzory i przykładowe obliczenia:

1. Niepewność pomiarowa dla woltomierza:

0x01 graphic

2. Niepewność pomiarowa dla amperomierza:

0x01 graphic

3. Niepewność pomiaru ∆R:

0x01 graphic

4. Opór wewnętrzny woltomierza dla opornika R14:

0x01 graphic

5. Opór wewnętrzny amperomierza dla opornika R14:

0x01 graphic

6. Opór wewnętrzny amperomierza dla opornika R15:

0x01 graphic

III. Wyniki i ich niepewności:

0x01 graphic

0x01 graphic

Os1 = 0,62103

Os2 = 0,22174

Os3 = 24,8278

B1 = 0,0012 = 0,12%

B2 = 0,0004 = 0,04%

B3 = 0,001 = 0,01%

Os - odchylenie standardowe

B - błąd pomiaru

Os1 - odchylenie standardowe dla R14 (metoda A)

Os2 - odchylenie standardowe dla R14 (metoda B)

Os3 - odchylenie standardowe dla R15 (metoda B)

B1 - błąd pomiaru dla R14 (metoda A)

B2 - błąd pomiaru dla R14 (metoda B)

B3 - błąd pomiaru dla R15 (metoda B)

Sr - średnia arytmetyczna liczb

Xi - kolejne wartości danych liczby

n - liczba elementów

0x01 graphic

IV. Wnioski:

Wartość oporu woltomierza jest dużo większa od wartości oporu opornika, z czego wynika, że wartość prądu płynącego przez woltomierz jest do pominięcia w stosunku do wartości prądu płynącego przez opornik. W takim przypadku wzór (2) można uprościć do postaci wzoru (4). Wartość oporu wewnętrznego amperomierza jest dużo mniejsza od wartości oporu opornika, z czego wynika, że napięcia na badanym oporniku i napięcie na amperomierzu można zaniedbać. W takim przypadku wzór (3) można uprościć do postaci wzoru (4). Dlatego też rezystancja R w metodzie technicznej obliczona jest przy pomocy prawa Ohma.

Wyniki są podobne do siebie, co wynika z tego, że obie metody mogły być zastosowane do pomiaru oporu opornika R14.

W tym przypadku również zauważamy, że opór opornika jest dużo większy od oporu amperomierza (Ra=11,504 [Ω]<< R=24225,53 [Ω]). Dlatego też zastosowałam tu wzór uproszczony, ponieważ uzyskany błąd pomiarów będzie do pominięcia.

Ponadto dla dużych oporów R15 odpowiednia była jedynie metoda dla wartości dużych, gdyż użycie metody dla wartości małych wiązało się z wynikiem kompletnie błędnym.

Dla obu oporników zastosowanie właściwej metody wiązało się z wysoką dokładnością pomiaru, co widać po wynikach błędu pomiaru.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
fiele25, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fizykii, Lab
Pomia napięcia powierzchniowego, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, spr
fiele15, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fizykii, Lab
Sprawozdanie 81, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fizy
Sprawozdanie nr12, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fi
Sprawozdanie 12, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fizy
Sprawozdanie 57c, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fiz
pp25, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fizykii, Labora
76, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fizykii, fiza lab
LAB51~1, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fizykii, fiz
Obliczenia do sprawka by P, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozd
LABORATORIUM MIERNICTWA, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozda
29 ćw sprawko, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fizyki
33c, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fizykii, fiza la
91a, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fizykii, fiza la
W pierwszej części doświadczenia, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sp

więcej podobnych podstron