Sprawozdanie 12, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fizykii, Fizyka laboratoria, GOTOWE


Sprawozdanie 31.03.2008

Ćw. nr 12. Wyznaczanie momentu bezwładności i sprawdzanie twierdzenia Steinera.

Wydz. Mechaniczny

Tomasz Godlewski 165579

Michał Lis 170436

Celem ćwiczenia było pokazanie zależności drgań wahadła fizycznego od momentu bezwładności oraz doświadczalne sprawdzenie twierdzenia Steinera. Mieliśmy przy okazji zapoznać się z takimi zagadnieniami jak wahadło fizyczne, moment bezwładności, środek masy ciała, tensor bezwładności.

Nasze stanowisko wyposażone było podporę na której można było zawiesić drgający przedmiot, licznik składający się z źródła światła i odbiornika, który zliczał momenty w których wiązka światła nie dochodziła do niego, oraz stoper, którym mieliśmy mierzyć ilość drgań, w pobliżu znajdowała się również waga z której mogliśmy korzystać w razie potrzeby. Byliśmy też zaopatrzeni w wiele obiektów o różnych kształtach i wymiarach do badań.

Wraz z zaleceniami prowadzącego do badań wybraliśmy 3 obiekty: tarcze z nawierconymi otworami, pierścień oraz walec. Każdy z badanych przedmiotów zawieszaliśmy na podporze, odpowiednio ustawialiśmy miernik drgań i wprowadzaliśmy badany obiekt w delikatne drgania. Dla zwiększenia dokładności obliczeń nie mierzyliśmy okresu jednego drgania, tylko sprawdzaliśmy ile czasu zajmie 100 drgań. Z otrzymywanych wyników można było łatwo dojść do okresu pojedynczego drgania. Gdy wykonaliśmy po 3 pomiary dla każdego z obiektów uznaliśmy że mamy wystarczająca ilość danych do przeprowadzenia obliczeń, przez która przeprowadził nas przewodnik po ćwiczeniu.

TARCZA

10-3

0,001

masa tarczy:

414

g

π =

3,14

0,414

kg

g=

9,81

m/s2

∆m=

0,001

kg

Odległości [mm]

tolerancja ± [mm]

1

2

3

0,1

d =

57,5

32,7

7,7

103=

1000

czasy [s]

105=

10000

63

65

109

tolerancja ± [s]

okresy [s]

0,63

0,65

1,09

0,001

0x08 graphic

0x08 graphic

stąd:

0x08 graphic

momenty bezwladności [kg*m2]

 

1

2

3

I=

23,48

14,19

9,38

 

∆I=

0,17

0,12

0,16

 

0x08 graphic

z twierdzenia Steinera:

0x08 graphic

stąd:

0x08 graphic

momenty bezwładności [kg*m2]

wartość średnia

1

2

3

I0=

9,79

9,78

9,14

9,57

∆I0=

0,25

0,16

0,17

0,19

I0=(9,57 ±0,19)*10-5 kg*m2

MOMENTY BEZWLADNOŚCI PIERŚCIENA

pierścień pierwszy

masa:

800

g

0,8

kg

tolerancja ± [mm]

∆m=

0,001

kg

D=

145

mm

R=

72,5

mm

0,1

d=

115

mm

r=

57,5

mm

czasy [s]

1

2

3

10-3

0,001

72

72

72

wartość średnia [s]

tolerancja ± [s]

103

1000

okresy [s]

0,72

0,72

0,72

0,72

0,001

0x08 graphic

0x08 graphic

stąd:

0x08 graphic

I=

5,93

10-3 kg*m2

∆I=

0,00095

10-3 kg*m2

0x08 graphic

z twierdzenia Steinera:

0x08 graphic

stąd:

0x08 graphic

I0=

3,28

10-3 kg*m2

∆I0=

0,004

10-3 kg*m2

0x08 graphic

0x08 graphic

I0=

3,43

10-3 kg*m2

∆I0=

0,015

10-3 kg*m2

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphicWyszukiwarka

Podobne podstrony:
fiele25, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fizykii, Lab
Pomia napięcia powierzchniowego, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, spr
fiele15, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fizykii, Lab
Sprawozdanie 81, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fizy
Sprawozdanie nr12, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fi
Sprawozdanie nr43 fizyka, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdan
Sprawozdanie 57c, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fiz
pp25, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fizykii, Labora
76, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fizykii, fiza lab
LAB51~1, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fizykii, fiz
Obliczenia do sprawka by P, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozd
LABORATORIUM MIERNICTWA, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozda
29 ćw sprawko, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fizyki
33c, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fizykii, fiza la
91a, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fizykii, fiza la
W pierwszej części doświadczenia, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sp

więcej podobnych podstron