tworzenie stron internetowych


I. Wprowadzenie do tworzenia stron internetowych.

1. W jaki sposób utworzyć stronę internetową?

Istnieje kilka sposobów tworzenia stron internetowych:

a) przy pomocy odpowiednich programów (edytory HTML)

b) ręcznie - używając programów podobnych do notatnika

c) używając szablonów z określonymi uprawnieniami (systemy CMS).

Moja pierwsza strona internetowa:

- otwórz program notatnik

- wpisz tekst: „Nazywam się ..... To jest moja pierwsza strona internetowa.”

- zapisz plik pod nazwą: index.html

2. W jaki sposób przegrać stronę na serwer?

Przegraj pierwszą stronę na nasz serwer.

W celu przegrania strony ściągnij program umożliwiający przegranie plików po protokole ftp zamieszczony w systemie - CoreFTP.

Poniżej zamieszczam konfiguracje programu:

0x01 graphic

Site Name: wpisujemy swoje imie i nazwisko

Host / IP/ URL: naukaprzezinternet.pl

Username: wpisujemy tak jak się logujemy

Password: hasło, takie samo jak do poczty elektronicznej

Pozostałe opcje powinny być zaznaczone tak jak na rysunku. Należy zwrócić uwagę, czy mamy zaznaczoną pozycję: AUTH TLS.

Po wpisaniu wszystkich parametrów klikamy Connect.

Przegrywanie plików na serwer:

Po udanym połączeniu będziemy mieli podobny wygląd jak poniżej na rysunku:

0x01 graphic

Po jednej stronie będziemy mieli pliki na naszym dysku, po drugiej okienko z plikami na serwerze.

Wpierw musimy utworzyć katalog na serwerze o nazwie: „public_html” (w celu utworzenia katalogu klikamy na żółtą ikonkę)

Następnie przechodzimy do tego katalogu i kopiujemy nasz plik nowy plik o nazwie: index.html

Uwaga:

Przed zamknięciem programu należy zawsze wpierw wylogować się z serwera, klikając na Rozłączenie połączenia (Disconnect). Program może się zawieszać, jeśli nie rozłączymy się przed całkowitym zamknięciem go.

Jeśli wszystko przebiegło zgodnie z planem możemy oglądnąć już naszą stronę. W tym celu uruchamiamy przeglądarkę (np. Internet Explorer) i wpisujemy adres :

http://www.naukaprzezinternet.pl/~naszlogin (jeszcze raz objaśniam co trzeba wpisać - znaczek „falki” znajduje się po lewej stronie klawiatury - jeszcze przed „1”, po postawieniu tego znaczka aby się pojawił na ekranie należy wcisnąć spację; za znaczkiem wprowadzamy naszlogin, czyli np. ipiotrjezierski)

II. Tworzenie stron z wykorzystaniem notatnika.

W poprzednim rozdziale w ćwiczeniu wpisaliśmy zwykły tekst: „Nazywam się ..... To jest moja pierwsza strona internetowa.” Został on wyświetlony w przeglądarce internetowej. Okazało się, że jest to zwykły plik tekstowy.

Zapoznajmy się z językiem HTML, który służy do opisu stron internetowych. Dla osób, które chciałyby nauczyć się więcej polecam kurs HTMLa zamieszczony na stronie:

http://webmaster.helion.pl/kurshtml/

Dla naszych potrzeb wystarczy zapoznać się z podstawowymi informacjami zawartymi na stronie:

http://webmaster.helion.pl/kurshtml/beginner/beginner.htm

oraz http://www.kurshtml.boo.pl/html/zielony.html

Jak wygląda plik htmlowski?

Wystarczy wejść na dowolną stronę internetową, kliknąć w przeglądarce prawym przyciskiem myszy i dalej wybrać: „Pokaż źródło”. Pokaże nam się dokument w języku HTML.

Plik HTMLa zawiera polecenia (ang. tags) objęte ostrymi nawiasami, np. <B> <META> itp.

Każde z poleceń ma określone znaczenie.

Cały dokument powinien być objęty parą znaczników <HTML> </HTML>. Między nimi powinna zaś się znaleźć para znaczników <HEAD> </HEAD>, która stanowi ramy dla informacji nagłówkowych. Pozostałe informacje powinny być objęte z kolei znacznikami <BODY> </BODY>. Wygląda to następująco:

0x01 graphic

<HTML>

<HEAD>informacje nagłówkowe</HEAD>

<BODY>

właściwa treść (ciało) dokumentu

</BODY>

</HTML>

0x01 graphic

Czyli nasza strona powinna wyglądać w ten sposób:

0x01 graphic

<HTML>

<HEAD></HEAD>

<BODY>

Nazywam się ..... To jest moja pierwsza strona internetowa.

</BODY>

</HTML>

0x01 graphic

Możemy pogrubić jakiś fragment tekstu:

0x01 graphic

<HTML>

<HEAD></HEAD>

<BODY>

Nazywam się <B>Piotr Jezierski.</B> To jest moja pierwsza strona internetowa.

</BODY>

</HTML>

0x01 graphic

Imię i nazwisko jest ujęte w znaczniki <B>, dzięki czemu ten fragment jest pogrubiony.

Uwaga:

Zauważmy, że prawie każdy znacznik ma swój początek np. <B> i koniec np. </B>.

Są oczywiście wyjątki, jak np. znacznik <BR> - przejście do następnej linii.

Spróbujmy w naszym ćwiczeniu dopisać kolejne wiersze:

0x01 graphic

<HTML>

<HEAD></HEAD>

<BODY bgcolor=”silver”>

<H1 align=”center”> <FONT color=”blue”>Moja strona internetowa</FONT></H1>

Nazywam się <B>Piotr Jezierski.</B> To jest moja pierwsza strona internetowa. <BR>

Pragnę przedstawić .....

</BODY>

</HTML>

0x01 graphic

<BODY bgcolor=”silver”> - określa srebrny kolor tła

<H1 align=”center”> - H1 - tytuł strony, align - wyrównywanie, center - sposób wyrównywania - na środek

<FONT color=”blue”> - określa rodzaj i kolor czcionki

<BR> - przejście do następnej linii

Możemy wstawić hiperłącze w naszym dokumencie:

0x01 graphic

<HTML>

<HEAD></HEAD>

<BODY bgcolor=”silver”>

<H1 align=”center”> <FONT color=”blue”>Moja strona internetowa</FONT></H1>

Nazywam się <B>Piotr Jezierski.</B> To jest moja pierwsza strona internetowa. <BR>

Pragnę przedstawić .....

<A href=http://www.naukaprzezinternet.pl>To jest strona mojej Szkoły</A>

</BODY>

</HTML>

0x01 graphic

Na końcu możemy wstawić swoje zdjęcie (uwaga: plik ze zdjęciem najlepiej umieścić w tym samym katalogu co plik index.html) :

0x01 graphic

<HTML>

<HEAD></HEAD>

<BODY bgcolor=”silver”>

<H1 align=”center”> <FONT color=”blue”>Moja strona internetowa</FONT></H1>

Nazywam się <B>Piotr Jezierski.</B> To jest moja pierwsza strona internetowa. <BR>

Pragnę przedstawić .....

<A href=http://www.naukaprzezinternet.pl>To jest strona mojej Szkoły</A>

<IMG src=”mojezdjecie.jpg”>

</BODY>

</HTML>

0x01 graphic

Oczywiście zamiast nazwy „mojezdjecie” wpisujemy nazwę pliku.

Wszystkich, którzy chcieliby zdobyć większą wiedzę na temat języka HTML odsyłam do kursów, do których linki zamieściłem na początku.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Zasady tworzenia stron internetowych, Kurs Przewodnikowski GRANAT 2012, dokumenty
Kurs tworzenia stron internetowych
Polecenia do konsoli, webmaster tworzenie stron internetowych www, Informatyka
003074 osi 01 prezentacja wrona tworzenie stron internetowych w jezyku htmlid 2288 ppt
Opisz programy do tworzenia stron internetowych
Kurs tworzenia stron internetowych abctsi
Podstawowe błędy przy tworzeniu stron internetowych
Kurs tworzenia stron internetowych abctsi
Tworzenie Stron Internetowych pptx
Zasady tworzenia stron internetowych
Kurs Tworzenia Stron Internetowych r2(2)
zasady tworzenia stron internetowych przez jednostki organizacyjne zhp
Tworzenie Stron Internetowych1 pptx
Kurs tworzenia stron internetowych

więcej podobnych podstron