pytania 2008-czasy wspolczesne biologia, Medycyna ŚUM, Rok 1, Biologia medyczna, Testy kolokwia egzaminy


EMBRIOLOGIA

 

1 termin

 

I tura

 

1) Typ łożyska u człowieka (nie wystarczy że doczesnowe tylko bardziej konkretnie, tj popręgowe/liścieniowate/tarczowe itp.)

2) Połączenie diploidalnego przedjądrza żeńskiego z haploidalnym męskim to...

3) W procesie apoptozy nie dochodzi do: (pęcznienia mitochondriów, pęcznienia całej komórki, cięcia(?) DNA, coś jeszcze)

4) W cyklu komórkowym występują fazy G1, S, G2, M : wybrać zestaw który dobrze opisywał każdą fazę

5) Poliembrionia u człowieka to... (bliźnięta jednojajowe, bliźnięta dwujajowe, zarodek z niezapłodnionego jaja, ...)

6) Za replikacjię DNA mitochondrialnego u eukariontów odpowiada... (polimeraza alfa/beta/gamma/delta)

7) W pierwszym punkcie kontrolnym (restrykcyjnym? ;P)w cyklu komórkowym występuje następująca kaskada czynników (wymienione po 3 czynniki, np. p53-->p21-->pRb)

8 )Które komórki są diploidalne (spermatogonia i spermatocyty II rzędu, spermatogonia i spermatocyty I rzędu, spermatydy i spermatogonia itd)

9) W której fazie cyklu miesiączkowego stężenie estrogenu jest największe (owulacja, faza folikularna, faza lutealna itp)

10) Na cytokinezę hamujący wpływ ma (kolchicyna, dehydrogenaza, dehydrataza, ...)

11) Co się dzieje po przekroczeniu progu stosunku X/A u muszki DM

12) Głównym składnikiem wrzeciona kariokinetycznego są (mikrotubule, filamenty aktynowe, filamenty miozynowe, filamenty pośrednie)

13) Kompleks białka pRb z czynnikiem E2F jest stabilny gdy (białko jest defosforylowane, nie jest ufosforylowane, jest częściowo ufosforylowane, jest ufosforylowane)

14) W odcinkach chromosomów aktywnych transkrypcyjnie obecne są (tylko introny, tylko eksony, więcej eksonów niż intronów, struktura jest rozluźniona)

15) coś w stylu na czym polega różnica przy normalnym działaniu Sxl u muszki DM (tj płeć żeńska) a drugim (płeć męska)

16) Co powstaje z mezodermy osiowej (struna grzbietowa, cewa nerwowa, ... , ...)

17) Co nie powstaje z mezodermy (nabłonek wątroby, nerki, błony surowicze, ...)

18) Listek trzewny obecny jest w (owodnia i omocznia, wtórny pęcherzyk żółtkowy i omocznia, pierwotny pęcherzyk żółtkowy i owodnia, ...) --> tu nie jestem pewny czy dokładnie tak połączone ze sobą te błony w odpowiedziach

19) W syncytiotrofoblaście komórka zatrzymuje się w stadium (anafazy, metafazy, telofazy, profazy) -20) ?? Na jakiej matrycy powstają telomery (..., RNA, cDNA przepisany z RNA, sekwencja aminokwasów obecna w telomerazie)

21) W jaki sposób komórka przygotowuje się do podziału

22) Który histon nie wchodzi w skład rdzenia (H4, H3, H2, H1)

23) Co to jest łożysko rzekome (kosmówka zrośnięta z błoną śluzową macicy, kosmówka niezrośnięta, kosmówka nieco zrośnięta, ...)

24) Kaspazy występują w (apoptozie, nekrozie, obu procesach, ...)

25) Czynnik MPF aktywowany jest przez enzym (

26) Ile genów występuje w operonie tryptofanowym (1,2,3,5)

 

II tura

 

1. Z jakich listków zarodkowych powstaje kosmówka

2. Gdzie aktywowana jest kaspaza 8

3. Gdzie aktywowana jest kaspaza 9

4. Która kaspaza jest kaspazą wykonawczą

5. Jaka blastula występuje u jeżowca

6. Jaki hormon wydzielają komórki paraluteinowe

7. Które białko jest inicjatorem apoptozy

8. Co nie powstaje z mezodermy

9. Co powstaje z mezodermy przyosiowej

10. Gdzie wytwarzany jest PSA

11. Kiedy działają topoizomerazy

12. Kiedy następuje wycinanie egzonów jako intronów (czy coś w ten deseń)

13. Z czego powstają błony płodowe

14. Coś o kinazach, jaki charakter enzymatyczny przeważa czy coś

15. Białko przy kinetochorze

16. Funkcja protamin

17. Co poprzedza przyłączenie protamin do DNA

18. Kiedy występuje faza akrosomalna

19. Które komórki mają taką samą ilość chromosomów

20. Jakie RNA syntezowane jest w jąderku

21. Co to są poligynia

 

2 termin

 

1) Rola genu Sxl w determinowaniu płci u D. melanogaster

2) Rola kaspaz w apoptozie

3) Alternatywna obrobka

4) Sprzężenia zwrotne ujemne i dodatnie w cyklu miesiączkowym

5) Różnicowanie się mezodermy przyśrodkowej

1. Rozróżnić pojęcia alternatywna obróbka i redakowanie transkryptu.

2. Rola białka p53 w indukowaniu apoptozy.

3. Strukturalne dojrzewanie pęcherzyka Graafa.

4. Narysować schematyczny rysunek kanału nerwowo-jelitowego.

5. Rola genu Sxl w determinacji płci u Drosophila Melanogaster.

narysowac

a) kinetochor

b ) diagram kolowy cyklu + jakie cykliny/cdk dzialaja wtedy.

1. p53-->p21-->pRb - opisać ten schemat

2. Hormony przysadki w oogenezie

3. Enzymy biorące udział w replikacji i ich rola w komórce

4. Rola białka Vg1 w rozwoju mezodermy

5. Regulacja rozwoju C.elegans

1. Co to jest telomeraza?

2. Schemat działania białka G

3. Endokrynalna regulacja cyklu miesiączkowego - sprzeżenia zwrotne dodatnie i ujemne.

4. Funkcjonalny podział hormonów wytwarzanych przez łożysko

5. Rola genów homeoboksu w regulacji rozwoju zarodkowego.

1. Wymień stopnie upakowania DNA

2. Narysuj diagram kołowy przedstawiający rolę stężenia cyklin podczas poszczególnych faz cyklu

3. Opisz jak powstaje gonada żeńska

4. Co powstaje z mezodermy wewnątrzzarodkowej?

5. Rola genów PAX u człowieka, co powodują mutacja w poszczególnych genach PAX?

1. wymień i opisz etapy dojrzewania RNA

2. czynniki aktywujące apoptozę

3. jak powstaje tarczka zarodkowa u człowieka

4. wymień geny nadrzędne u człowieka i napisz za co odpowiadają

5. etapy spermiogenezy.

1. alternatywna obróbka transkryptu

2. rola kaspaz w apoptozie

3. sprzężenie dodatnie i ujemne w regulacji hormonalnej u kobiet

4. różnicowanie sie mezodermy przyśrodkowej

5. rola genu sxl w determinacji płci u D. melanogaster

1.potranskrypcyjna obróbka hnRNA

2.enzymatyczna aktywacja MPF

3.coś tam o tworzenie celomy

4. poligynia a pseudogamia

5. Mechanizm kompensacyjny u DM

1. Rola białka p53 - cykl komórkowy.

2. Strukturalne dojrzewanie pęcherzyka Graafa.

3. Hierarchia genów u DM.

4. Różnica między pęcherzykiem żółtkowym pierwotnym a wtórnym.

5. Sekwencje palindromowe.

1) regulacja translacji i transkrypcji u prokariota

2) aktywacja kaspaz w komórce

3) kolejność i sposób powstawania błon plodowych

4) z czego zbudowany jest pęcherzyk Graffa

5) narysować chromosom Y, zaznaczyć na nim gen A2F i SRY

 

3 termin

 

1. co ni powstaje zmezodremy

2. co reguluje MPF w sprzezeniu zwrotnym dodatnik czy cos takiego

3. w jakiej fazie cyklu miesiaczkowego stz estrogenow jest najwieksze

4. ktora cyklina powoduje rozpoczecie cyklu komorkowego

5. z jakich blastomerow zbudowana jest na biegunie animalnym blastuli jezowca

6. jakie białko bierze udzial w rozdzieleniu chromosomow potomnych ( do wyboru byly separyny, sekuryny, adhezyny...)

7. nowotwory powstaja gdy - bialko -53 ulega mutacji

8. pytanie z obrobka potranskrypcyjna( nie pamietam dokladnie)

9. jaki kodon rozpoczyna translacje ( moje ulubione pyt. XD)

10. wybierz prawidlowe zdanie zwiazane chyba z bialkiem Rb

11.jaka dlugosc ma DNA łącznikowy

12.ktore histony wchodza w sklad rdzenia nukleosomowego

13. w której fazie zachodzi crosing-over

14. blastomery na biegunie animalnym jeżowca - mezomery

 

GENETYKA

 

1 Termin

 

I tura

 

1. Co jest najczęściej powodem zespołu Downa (nondysjunkcja w

oogenezie, nondysjunkcja w spermatogenezie, translokacja, mozaikowatość)

2. Jakie kanały są zablokowane w mukowiscydozie (chlorkowe, wapniowe, magnezowe...)

3. Jak się wykrywa zespół Angelmana

4. Rutynowe badanie kariotypu (FISH, prążki G, C, Q)

5. Prawdopodobieństwo poronienia podczas biopsji kosmówki w 10-12 tyg.

6. Aberracje chromosowe stanowią ... poronień samoistnych (60%, 40%, 20%, 10%)

7. Która choroba nie pasuje do pozostałych (Huntington, Achondroplazja, z. Marfana, Dystrofia Duchenna)

8. Jakie jest prawd że urodzi się zdrowe dziecko jeśli ojciec ma chorobę autosomalną recesywną a matka jest nosicielką

9. W wyniku insercji lub delecji innego nukleotydu (powstaje białko bez zmian, zmiana ramki odczytu i mutacja nonsens, wypada egzon)

10. Ile procent dzieci rodzi się z chorobami wrodzonymi

11. Rodowód

12. Zwiększona przezierność karkowa nie wyst w przypadku (Downa, Angelmana, Edwardsa, Turnera)

13. Co wywołuje hipertemię złośliwą (chalotan, barbiturany...)

14. Ile powtórzeń mają sekwencje LINE

15. sekwencje powtórzone tandemowo o dł. 1-6 nukleotydów (mikrosatelity, minisatelity, LINE, SINE)

16. Po co dodaje się się roztwór hipotoniczny do hodowli limfocytów

17. Co oznacza skrót der

18. Jak się nazywa drugi chromosom w limfocytach (pałeczka dobosza, ciałko Barra, ciałko F, chromatyna płciowa)

19. Ile ciałek Barra ma proband 49XXXXY

20. Co to jest 45XXder(13;14)(q10,q10) (translokacja robertsonowska, niezrównoważona...)

21. Jak powstaje izochromosom

22. Jak wykrywa się zespół Williamsa

23 czy łysienie jest sprzężone z płcią, autosomalne, zależne od płci

 

II tura

 

1.czynnik krzepniecia hemofilia A i B

2. wykrywanie pradera willego

3. jakis rodowod

4. klinefelter

5. choroby cos tam z promieniowaniem UV i tam chyba byl ten XP

6. stosunek epistazy w F2 (???)

7.inwersja ramion krotkich (paracentryczna)

8. jak wykrywamy jakas smieszna chorobe 3czlonowa nazwa

9.chyba zespol Marfana jaki nr chromosoma i prazka

10. mutacja white i bar ktory chromosom

11. achondroplazja jaki gen czy tam chromosom

12. zapach potu w fenyloketonurii czym spowodowany

13. jakis enzym z tego cyklu z fenyloketonuria, alkaptonuria itd

14. dystrofia miesniowa duchennea jak sie dziedziczy

15. albinizm czy tam hemofilia nie pamietam ale cos recesywnego z plcia - matki przekazuja gen i synom i corkom ale w roznych % to chyba byla dobra odpowiedz

16. mutagen=karcenogen - to nieprawda

17. Fenomen bombajski

28. Która gr krwi na najwięcej przeciwciał

Jak powstaje mutacja bar-bcl?

- 2 drzewka narysowane, powiedzieć jak najprawdopodobniej się ta choroba dziedziczy

- drzewko przedstawiające chorobę autosomalną dominującą. Obliczyć prawdopodobieństwo, że osobnik będzie chory w F2

- skrzyżowano homozygotę z hetero, ile wynosi stosunek ujawnienia się genotypów (odp: 4:0 lub 2:2, 3:1 lub 2:2, 2:2 lub 2:2 (czy jakos tak) oraz 4:0)

- z. pradera williego, jaka mutacja, który chromosom

- daltonizm - trzeba było wybrać poprawną odp, która wskazywała jak się ta choroba dziedziczy (po matce, czy ojcu, coś o hemizygocie było)

- transformacja pericentryczna, na czym polega

- zespół Klinefeltera 47,xxy

- fenyloketonuria - mutacja genu odpowiedzialnego za aktywność enzymu hydroksylazy fenyloalaninowej (PAH), który bierze udział w metabolizmie fenyloalaniny.

- epistaza - stosunek w F2

- jaki procent u cierpiących na anemie jest chromosom filadelfia 95%

- na jakim chromosomie mutacja u marfana i arachnodaktylii

- test poczwórny, co tam jest oprócz rzeczy z III

- jak się potwierdza mutacje yyy.... związane tam były chorby z 15 i

17 chromosomem

 

2 Termin

 

1)Achondroplazja

2)RT-PCR

3)Transformacja blastyczna

4)coś z duplikacją w genie kodującym hemoglobinę

1)Ag Nor

2)Sanger

3)Zespół Aperta

4) metoda naprawy DNA SOS

1) Chromosom akrocentryczny- omówić jego budowę i elementy, gdzie występuje w genomie ludzkim, metoda wykrywania

2) Wymienic i omówic aberracje strukturalne

3) Kariotyp i objawy kliniczne zespołu Edwardsa

4) PCR, RFLP - przebieg i zastosowanie

1)chromosomy politoniczne

2)RTPCR

3)prążkowanie

4)zespół Marfana

1. Polimorfizm chromosomów;

2. Wady i zalety stosowanych w biotechnologii wektorów;

3. Obraz i etiologia zespołu Pradera-Willego;

4. Fotoreaktywacja.

1. AgNOR

2.Zespół Aperta

3.Sanger

4.Naprawa SOS

1. W jakich przypadkach występuje zmiana ramki odczytu?

2. Pojęcia: kariogram, kariotyp, ciałko Barra.

3. 3 bezpośrednie przyczyny zespołu Downa.

4. Rodowód i przykłady dla chorób monogenicznych dominujących.

5. Najpopularniejsza metoda prązkowania, rozdzielczość.

1. zespoł angelmana, obraz kliniczny i gdzie mutacja.

2. nondysjunkcja + schemat nie rozejścia się chromosomów.

3. technika sengera.

4. prążki G i HRT

1) Opisać metodę GBG i do czego służy(

2) Wymienić mutacje mające wpływ na budowę peptydu

3) Translokacja insercyjna i skutki genetyczne.

4) Sekwencjonowanie metodą Sangera.

1) porównać HRT i GTG

2) gen Bar u D. melanogaster

3) PCR

4) wpływ insercji na crossing over

 

3 Termin

 

1 Mutacja u Drosophile Melanogaster powstała przez duplikację to : bar.

2. Geny homeotyczne występują u : a) roślin b) zwierząt c) roslin i zwierząt d) wszystkich organizmów żywych

3. Geny homeotyczne położone są za: (tutaj było trzeba napisać za ktorymi - matczyne, sedymentacji ...)

4. Metoda badania Angelmana - FISH

5. Jakie prawdopodobieństwo urodzenia chorego syna przez matkę, której ojciec jest daltonistą i która jest nosicielką i zdrowego ojca ? a)1/2 b) 1/4 c ....

6. Dlaczego limfocyty są stosowane do badań ? (bo ulegają transformacji blastycznej i działa na nie fitohemoglutamina, która powoduje zwiększenie liczby podziałów)

7. DO wykrywania czego służą mikroczipy ? mutacje punktowe

8. Coś o genie, który jest wprowadzany u Melanogaster dopiero po bruzdkowaniu (?) czy jest to gen sedymenacji, matczyny, pozachromosomowy i coś jeszcze.

9. Gdzie powstają cDNA?

10. Która z chorób nie pasuje - podany były 3 dziedziczące się autosomalnie dominująco.

11. Gdy następuje dziedziczenie równoważne allliczne to : kodominacja.

12. Coś z metodą Sangera było.

13. Mutacja zmiany sensu w sąsiednim białku ? Typu: a) missense, b) nonsense c) milcząca

14. Northern blotting (już nie pamietam pytania)

15. Typowa metoda badania prążków: GTG

16. Dideoksynukleotydy występują w: metodzie Sangera

17. Pytanie o zespół cri du chat odpowiedź była że mikrodelecja, było napisane w formie kariotypu

18.Która choroba nie pasuje do pozostałych i tu była dystrofia

19. Która choroba dziedziczy się sprzężona z płcią (chyba tak brzmiało pytanie) w każdym razie odpowiedź też była dystrofia mięśniowa

 

PARAZYTOLOGIA

 

1 Termin

 

I tura

 

1. Choroby wirusowe, transmisyjne, przenoszone przez kleszcze: Krymsko kongijska gorączka krwotoczna (poza nią w pytaniu: gorączka Q, gorączka marsylska, choroba z Lyme)

2.Z tymi 3 fazami chorobowymi, skorna, traumatyczno narządowa- schistomatoza/bilharcjoza

3. Paragonimus westermani, zarazenie drugiego żywiciela czym?-(metacerkaria, cerkaria, furkocerkaria, cośtam)

3. Przeciwciała na poczatku toksoplazmozy-IgM

4.Gdzie wystepuja ziarnistosci Ziemmana (Plasmodium vivax/malariae/falciparum/u żadnego z wymienionych)

5. Deutonimfa ktora nie zeruje wystepuje u? O. bacoti

6. Pałeczki dzumy moga byc przenoszone przez... o. bacoti

7. Jajo D.latum? zdjęcie

8. Jajo A.duodenale? zdjęcie

9. Hipnozoity wystepuja- P. vivax i ovale

10. Larwa currens (skorna wedrujaca) u S. strongyloides

11. Larwa cysticercus występuje u: T. solium, T. saginata

12. Liczba merozoitow u P.vivax -12-24

13. Schistomule przekształcaja sie w naczyniach watroby

14. Malaria trzeciaczka co ile nawroty 48 godz

15. W jelicie grubym bytuje- t.trichura

16. Liczba jąder u H. nana? chyba 3

17. Liczba jaj u s. haematobium (1-4/10-30/30-50/30-500??)

18. Do roztoczy produktow przechowywalnych nie zaliczamy- d. pterysnossimus

19.Oworzodzenie jelita występuje w przypadku zarażenia: t.trichura (inne nie pasowały)

20. W jakich robakach i ich chorobach nie bedzie niedokrwistosci? (A. duodendale, trichiuris trichiuria, t. spiralis, s. stercoralis?)

21. Toksoplazmoza jest najmniej groźna gdy do zarażenia dojdzie: w ktorym trymestrze ciazy?- I, II, III, nie ma wpływu

22. Jajo s. mansoni zdjęcie (albo japonicum, ale wyglądało to bardziej na kolec niż guzek)

23. Zakończenie A. duodendale (budowa, czy rozdwojone, czy tępo zakończone, czy gładko itp)

24. Nazwa choroby którą powodują larwy wołośnia: cysticerkoza

25. Metoda Grahama jest stosowana w przypadku: enterobiozy

26. Który pasożyt ma człony maciczne szersze niż dłuższe

27. U którego pasożyta występują 3 płaty jajników?

28. Który pasożyt występuje endemicznie w Afryce: Loa loa, Wuchereria bancrofti, Onchocerca volvulus, ?)

29. Który pasożyt wywołuje pełzakowaty ropień wątroby (E. histolytica, N. fowleri, A. castellani, E. cośtam inne)

 

II tura

 

- w obrazie MRI nie wykryje się zmian w przypadku: L. tropica

- rysunek jaja (na biegunie był albo mały guzek, albo kolec - wygladalo to bardziej na guzek): S. japonicum

- w którym trymestrze jest największa mozliwość zarażenia Toxoplazmą: III trymestr

- Toxoplazmoza wrodzona, objawy późne: zmiany w OUN, mózgu

- Metoda najbardziej swoista na wykrycie Toxoplazmy: odczyn Sabina-Feldmana

- jakie Plasmodia nie wywołują zmiany kształtu krwinki (były pary np ovale i vivax)

- Swoiste pasożytowanie w krwinkach (do wyboru było T. gondii, albo T.cruzi i W. bancrofti

- jaki parazyt nie potrzebuje owada do rozwoju

- jakim parazytem nie zarazamy sie przez autoegzoinwazje

- co powoduje Malarie tropica - plasmodium falciparum

- malaria, objawy co 72h - plasmodium malariae

- powodują ziarnistości w krwinkach - do wyboru wszystkie Plasmodia (vivax, ovale, malariae, falciparum)

- co powoduje ziarnistości Schuffnera - P. vivax i P ovale

- endemiczny pasożyt w afryce albo ameryce (nie pamietam dokladnie)- chyba chodzilo o onchocerca volvulus

- może "zagubić" się w płucach...

- alweokokoza - E. multilocularis

- choroba PAM (w skrypcie MEAP) - neagleria fovleri

- rumień wędrujący - Ixodes ricinus

- borelioza, Burgeria borgdorferi - I. ricinus

- świąd magazynierów - Acarus siro

- można wykryć to przez stosowanie jakiś atramentów smarując skóre - chyba chodziło o świerzbowca (S. scabei)

- komar przenosi wirusy bla bla, w tym:.. - wiem ze do wyboru była tularemia

- tasiemiec, który pasożytuje w jelicie (tak to pytanie nie brzmiało, ale coś podobnie) wykorzysuje: było jakieś bialko, ale też hialuronidaza (i to chyba była popr odp)

- bylo też pytanie ile wieńców ma H. diminuta (albo coś w ten deseń) 1 albo 2 albo 4 i więcej, albo brak

Jakiej substancji używa balantidium podczas atakowania jelita- chyba hialuramidaza

Próba atramentowa sarcoptes scabiei

Guzki robacze

ziarnistość Schufflera u którego plasmodium

Która malaria nie powoduje zmian w krwinkach?

Jaja do zdiagnozowania Hymenolepsis nana i S. haematobium

Który pasożyt nie zaraża przez autoegzoinwazję

Czym wykrywa się toksoplazmozę

Rumień wędrujący u kogo

Mikrofilaridiurnum (jakoś tak to się pisze)

Który z parazytów nie zaraża OUN

Zakończenia larw filariopodobnych u Strongyloides stercoralis

Objawy toksoplazmozy po urodzeniu

Co ile napada czwartaczka/malarie

Co powoduje malarię podzwrotnikową

Liczba merozoitów powstających z schizozoita

U którego występują deutronimfy

Charaktrerystyczny pasożyt dlaa nowego świata

Która z chorób jest chorobą wirusową Denga

Plasmodium vivax forma inwazyjna żywiciela OSTATECZNEGO chodzi o komara

alweokokoza

Acaris siro choroba magazynierów

larwa trafiająca przez przypadek do płuc lub trafiająca przez przeponę

 

2 Termin

 

diagnostyka róż. cyst G. Lamblia i E. histolytica

diagnostyka róż. jaj Hymenolepis

narysować jajko A. duodenale

Gorączka gór Skalistych - etiologia i epidemiologia

Cimex rozwój i znacz med

 

1. Diagnostyka różnicowa plasmodium ovale i falciparum w rozmazie krwi

2. Diagnostyka róznicowa proglotydów macicznych Pseudophildea i Cyclophilidea.

3. Diagnostyka róznicowa larw filariopodobnych Ancylostoma i Strongyloides

4. Epidemiologia i etiologia gorączki Q

5. Epidemilogia i etiologia duru plamistego

 

3 Termin

 

1. W porannym moczu wykryjemy? E.vermicularis, T.vaginalis

2. Pasożyt monokseniczny i polikseniczny? T.spirlalis

3. Wśród robaków obłych geohelmintem NIE jest? T.spiralis

4. Hepatomeglia, limfodenopatia, hipergammaglobulinemia, zapalenie płuc, wysoka eozynofilia to objawy? toksokarozy

5. Złe wchłanianie tłuszczów, węglowodanów, niedobór witamin to objawy? lambliozy

6. Przenosicielem Borrelia burgdorferi jest? I.ricinus

7. Badaniem koproskopowym rozpoznamy? paragonimoze

8. W transmisji R. tsutsugamushi uczesniczy? Neotrombicula autumnalis

9. Zespół nerczycowy występuje przy? malarii

10. Pasożytem endemicznym dla Afryki jest? Loa loa

11. Elementy triady Sabina-Pinkertona? małogłowie, zapalenie siatkówki, zwapnienia śródmózgowe, wodogłowie

12. Ilość merozoitów Plazmodium falciparum? 10 (8-24)

13. Co jest na zdjęciu? jajo schistosoma japonicum

14. Nawroty występujące przy zarażeniu Plasmodium falciparum występują co? 36-48 godzin

15. Ilość jaj występująca w macicy Schistosoma haematobium? 30-50

16. Stichosom jest gruczołowym odcinkiem gardzieli? T. spiralis

17. Ilość rzędów haków u H. nana? 1

18. Endoskopowy obraz sugerujący wrzodziejące zapalenie jelita grubego? T. trichura

19. Metoda BAL pozwala wykryć? S. stercoralis

20. Ilość komórek rozdordczych mikrofilarii? 1-4

 

Pytania dodatkowe na syfy które POKI daje na kartkówkach:

 

1) Pytania z pierwotniaków

 

1. Objaw Winterbottoma.

2. Objaw Romana.

3. Różne typy leishmaniozy.

4. Pełzakowica narządowa.

5. Wrota inwazji u Negleria fowleri.

6. Forma inwazyjna u Toxoplazma gongii.

7. Narysować wykres cyklu Plasmodium vivax.

8. Diagnostyka różnicowa cyst Lamblia intestinalis i Entamoeba histolytica.

9. Materiał diagnostyczny w przypadku lambliozy.

10. Diagnostyka różnicowa form trypo-, epi-, pro-, sfero- i amastigota.

11. Co wywoluje chorobe Chagasa

i uwazajcie na parazyty które nie maja jaj.. ;)

 

2) Pytania z robaków płaskich

 

1. Wazykulacja.

2. Opis i występowanie larwy typu cenur.

3. Diagnostyka różnicowa form pro- i plerocerkoidu.

4. Diagnostyka różnicowa członów hermafrodytycznych Teania solium i Teaniarhynchus saginattus.

5. Diagnostyka różnicowa członów macicznych Teania solium i Teaniarhynchus saginattus.

6. Cysticerkoza.

7. Diagnostyka różnicowa jaj Schistosoma hematobium i S. mansoni.

8. Diagnostyka różnicowa jaj Schistosoma mansoni i japonicum.

9. Cykl życiowy motylicy wątrobowej (schemat).

10. Cykl życiowy motyliczki wątrobowej (schemat).

 

3) Pytania z robaków obłych

 

1. Jajnik holoteniczny i oligoteniczny.

2. Diagnostyka różnicowa jaj Enterobius vermicularis i Trichiurus trichiura.

3. Materiał diagnostyczny w przypadku owsicy. (pamiętać -> wymaz okołoodbytowy, nie próbki kału!)

4. Diagnostyka różnicowa larw filario- i rabditopodobnych Strongyloides stercoralis.

5. Rozwój heterogoniczny i homogoniczny.

6. Diagnostyka różnicowa jaj Ascaris lumbricoides i Strongyloidesstercoralis. (podchwytliwe!)

7. Syndroma larva migrans.

8. Objawy loazy.

9. Cykl dobowy mikrofilarii Wuchereira bancrofti i Loa loa.

10. Przy jakich parazytozach obserwuje się zwiewne nacieli Loefflera.

 

4) Pytania z pajęczaków

 

1. Choroba z Lyme.

2. Paraliż kleszczowy (obawy i co wywołuje - zatrucie sliną, które wywołują).

3. Diagnostyka różnicowa deutero- i protonimfy.

4. Objawy chorobowe trombikulozy.

5. Co przenosi Ornithonyssus bacoti.

6. Roztocza kurzu domowego. (wymienić i co powodują)

7. Diadnostyka różnicowa Dermatocentor reticulatus i Ixodes ricinus.

8. Co przenosi Argas reflexus.

9. Gorączka rzeczna (Co przenosi Ricketsję tsutsugamushi).

10 . Usytuowanie objawów świerzbu.

 

5) Pytania z owadów

 

1. Dur endemiczny a dur epidemiczny.

2. Diagnostyka różnicowa Pediculus humanus humanus i Pediculus humanus capitis.

3. Diagnostyka różnicowa Pediculus humanus i Pthirus pubis.

4. Znaczenie w medycynie Pluskwy domowej.

5. Diagnostyka różnicowa Culex pipiens i Anopheles maculipenis.

6. Blok bakteryjnu w przedżołądku.

7. Co przenosi pałeczki dżumy.

8. Polimorfizm gatunkowy Culex pipiens.

9. Diagnostyka różnicowa jaj Pediculus humanus i Pthirus pubis.

10. Diagnostyka różnicowa jaj Peduculus humanus humanus i Pediculus humanus capitis.

 

kolejna część z cyklu 'paskudka się nudzi' - czyli nasze pytania z testu;)

 

 

1. Choroba, która NIE jest oportunistyczna w AIDS - neglerioza

2. Które pasożyty zaliczają się do geohelmintów - wszystkie wymienione (S. stercoralis, T. trichiura, A. lumbricoides)

3. W których organizmach występują geny homeotyczne - u zwierząt i roślin

4. Rysunek dwóch chromosomów, w których zaszło crossing over

5. W której fazie zachodzi crossing over - w profazie

6. Ból mięśni, opuchnięte oko, zaburzenia neurologiczne - włosień

7. W jakiej chorobie występuje objaw Romana - choroba Chagasa

8. Metoda z wyboru przy wykrywaniu mikrodelecji - FISH

9. W cyklu którego pasożyta nie występują owady - D. latum

10. Rysunek jaja - H.nana

11. Kiedy uaktywniają się geny homeotyczne - po genach segmentacji

12. Który pasożyt powoduje zmiany w OUN - Parastrongylus cantonensis

13. Żywiciele Dracunculus - skorupiak

14. Żywiciele Angiostrongylus - ślimak

15. Z czego powstają melanocyty - z ektodermy

16. Z czego powstaje struna grzbietowa - z mezodermy osiowej

17. Który pasożyt nie żywi się krwią - Neotrombicula autumnalis

18. Który pasożyt nie przenosi dżumy - wesz łonowa

19. W jakiej chorobie występuje antycypacja - choroba Huntingtona

20. Który pasożyt przenosi Borelia burgdorferi - Ixodes ricinus

21. Błędne przyporządkowanie cykliny do kinazy - CDK1 - cyklina D

22. Androgynia - rozwój z przedjądrza męskiego

23. Co warunkuje apoptozę - brak możliwości naprawienia DNA

24. Który pasożyt może występować w oku - wszystkie wymienione

25. Która kaspaza jest wspólna dla obu szlaków apoptozy - kaspaza 3

26. Którego pasożyta można wykryć w badaniu porannego moczu osoby dorosłej - E.vermicularis, T.vaginalis

27. W której metodzie powstaje cDNA - RT-PCR

28. Jaki jest mechanizm dziedziczenia Xeroderma pigmentosum - autosomalny, recesywny

29. Co to jest moczownik - zarodkowe połączenie pęcherza moczowego z pępkiem

30. Z czego powstaje serce - z mezodermy bocznej

31. Jaka jest najczęstsza metoda wykrywania owsicy - metoda Grahama

32. W jakiej chorobie występuje hepatosplenomegalia - toxoplazmoza

33. Jaką metodą można określić podobieństwo gatunków - GISH

34. Co oznacza podwyższony poziom AFP (alfafetoproteiny) - rozszczepienie cewy nerwowej

35. U którego pasożyta brak jest stadia redii - S.mansoni i D.dendriticum (odp. A i B)

36. Co to jest gen

37. Przyporządkuj rodzaje chromosomów do rysunku (meta, submeta, akro i telocentryczny)

38. Co znajduje się na stronie internetowej Online Mendelian Inheritance in Man - wszystkie odpowiedzi

39. Który pasożyt może być zarówno mono- jak i polikseniczny - włosień

40. Który pasożyt może być wolnożyjący - S.stercoralis

41. Osłonka przejrzysta oocytu - bezpośrenio przylega do oocytu II rz.

42. Kaspaza 9 - wchodzi w skład apoptosomu

43. Co określa dokładność metody cytogenetycznej - liczba prążków

44. Jak powstaje wiązanie peptydowe - reakcja enzymatyczna (peptydylotransferaza)

45. W której fazie następuje podział centromerów - metafaza II

46. Który histon jest łącznikowy - H1

47. Która z wymienionych sekwencji jest palindromowa

48. Jaka sekwencja występuje na końcu tRNA - ACC

49. Które cechy są dominujące - astygmatyzm

50. Ile rodzajów gamet produkuje podwójna heterozygota - 4

51. Organizm, który ma 2n+1 to - aneuploid

52. Mutacja genu BRCA1 powoduje - upośledzenie przejścia z G2 do M

53. Kał z krwią i śluzem występuje przy zarażeniu - balantidioza i czerwonka pełzakowa

54. Co oznaczamy przez x i n - x - podst. liczba różnych chromosomów w haploidalnym zestawie; n - l. chromosomów w gametach

55. Jaki narząd produkuje wydzielinę, która koaguluje nasienie i zapobiega jego wypłynięciu z pochwy - pęcherzyk nasienny (wezykulina)

56. 300mln plemników w jednym ejakulacie to - prawidłowa liczba

57. Co nie powstaje z celomy - światło przewodu pokarmowego

58. W komórkach nowotworowych p53 nie spełnia swojej funkcji ponieważ - jest zmutowane

59. Białko p200

60. Co powoduje degradację mRNA - siRNA

61. W których organizmach występują chromosomy telocentryczne - mysz

62. Który pasożyt powoduje pierwotne pełzakowe zapalenie mózgu i opon mózgowych - Naegleria fowleri

63. Który pierwotniak jest przenoszony przez moskity - Leishmania

64. Kiedy powstaje heterogenny RNA - po transkrypcji

65. Co powoduje "świąd magazynierów" - Acarus siro

66. W jakiej metodzie substratami są dideoksyrybonuklotydy - metoda Sangera

67. Jaką metodą z wyboru wykryjemy mikrodelecje - FISH

68. Do czego używane są mikromacierze (mikrochipy) - wszystkie odpowiedzi (polimorfizmy, mutacje strukturalne i punktowe)

69. Który pasożyt nie występuje wyłącznie w Azji płd-wsch - Heterophyes Heterophyes

70. Która kaspaza wchodzi z skład kaspaz wykonawczych - 3

71. Mukowiscydoza dziedziczy się - autosomalnie, recesywnie

72. W jakiej chorobie występuje mutacja dynamiczna - choroba Huntingtona

73. W której chorobie występuje parental imprinting - zespół Angelmana

74. Jaki stosunek X/A ma supersamiec u D.melanogaster - 1/3

75. Który pasożyt jest endemiczny dla Nowego Świata - T. cruzi

76. Jakie jest rozszczepienie fenotypów przy komplementacji w F2 - 9:7

77. Który pasożyt jest triheterokseniczny - A.marina

78. Porusza się 3mm/min, powstaje w 74 dni, żyje do 9dni... - ludzkie plemniki

79. Szlak receptorowy apoptozy jest przykładem - szlaku autokrynowego

80. Teoria o obecności "humorów" - Hipokrates

81. Z którą podjednostką polimerazy DNA łączy się primaza - alfa

82. Wirus SV40 i jego antygen T - brak kontroli cyklu komórkowego, podziały nowotworowe, nieśmiertelność komórki (poprzez inaktywację genów p53 i Rb)

83. Złozoność zachowania różnych genotypów i ich wpływ na fenotyp /czy coś w tym rodzaju/ 

84. Która polimeraza syntetyzuje (któryś rodzaj) RNA u procariontów - u prokarionow jest tylko jedna i wszystkie rodzaje (odp D)

85. Jeden gen decyduje o ekspresji innego genu (geny niealleliczne) - epistaza

86. Rozróżnianie sparowanych i niesparowanych fragmentów DNA z pomocą elektroforezy - analiza heterodupleksów

87. Badanie DNA na podstawie fragmentów restrykcyjnych - metoda Southerna

88. Najważniejszy gen u D.melanogaster - bicoid

89. Zarażenie jakim pasożytem wywołuje cysticerkozę - T.solium

90. Kto uważał, że nasienie powstaje z krwi i zawiera płomień życia - Arystoteles

91. Kto jest twórcą teorii epigenezy - Harvey

92. Kto jest autorem modelu podwójnej helisy - Watson i Crick

93. Co jest głównym składnikiem wrzeciona kariokinetycznego - tubulina

94. Która cyklina jest niezbędna do podziału komórki - cyklina B

95. Co bierze udział w tworzeniu kanału nerwowo-jelitowego - węzeł pierwotny (wg Bochenka)

96. Czynnik dziedziczny spowodowany przez substancje chem, fiz, bio - mutacja

97. Zmienność jakościowa to - zmienność nieciągła (np.: kolor oczu, grupy krwi)

98. Który pasożyt należy do przywr wątrobowych - Clonorchis sinensis

99. W jakim kompleksie zachodzi ubikwitynacja - w proteasomie

100. Dozwolona insercja lub delecja uracylu to - redagowanie

101. Metoda sekwencjonowania w czasie rzeczywistym - pirosekwencjonowanie

102. Rodzaje Xeroderma pigmentosum - rodzaj A,C,D i Wariant najczęstsze i A najmniej zdolna do naprawy DNA

103. Który pasożyt wywołuje słoniowaciznę - W. bancrofti

104. Kobieta - córka chorego na daltonizm mężczyzny. Mąż zdrowy. Jaki procent synów zdrowy? 1/2 (1/4 - wszystkich dzieci)

105. Nadmiar beta-hemoglobiny i zbyt mało alfa-hemoglobiny to - alfa talasemia

106. W jaki sposób aktywowany jest MPF - z użyciem ATP

107. Gdzie występując allele wielokrotne - grupy krwi

108. Tekst z lukami do uzupełnienia - geny, czynniki środowiska (opis zmienności)

109. Uporządkowane chromosomy w stadium metafazy - kariogram

110. GISH - genomonowa hybrydyzacja

111. Zasada tolerancji Cricka - 1. zasada antykodonu i 3. zasada kodonu

112. Gen homeotyczny muszki - bithorax

113. Jak dziedziczy się achondroplazja - autosomalnie, dominująco

114. Jaki pasożyt wywołuje obrzęki kalabarskie - Loa loa

115. Co to są organizmy transgeniczne - organizmy posiadające w każdej swojej komórce obcy dla siebie gen (czy jakoś tak)

Biologia - Testy 08/09

 

 

1)Białko przy centromerze u cżłowieka

2),3)Co nie powstaje z mezdermy x 2

4)Czynnik indukujący apoptozę

5)Czynnik hamujący cytokinezę

6)Z czego powstaje kosmówka

7)U człowieka (przedłuzenie głowowe/kanał struny grzbietowej;nie pamietam) powstaje przez X

8)Mezoderma powstaje na skutek X

9)Listek trzewny/splanchopleura przylega do

10)Operon tryptofanowy ma X genów składowych

11)Po przekroczeniu wartosci granicznej X/A u DM białka Z zapoczątkowują procesy...

12)Wrzeciona anastralne są u

13)U stawonogów jakie są rodzaje blastuli

14)Było jakies o nadrzędny regolator, ale nie wiem czy nie pomyliłem tresc z nr 11

15)Kaspazy są enzymami w: X

16)Kinazy zależne od cyklin mają właściwość: X

17)Geny ?podzielone? to

18)Roznicowanie sie płci u DM polega na (chodzi o ten 3ci ekson)

19)Pytanie o dodatnie sprzężenie zwrotne w kompleksie cyklina MPF (gdzie wystepuje)

 

20)Długość rejonu centromerowego w chromosomie X/Y (już nie pamiętam)

21)Protaminy umożliwiają

22)Która polimeraza replikuje mitochondrialny DNA 

 

23)Którą fazę podziału omijaja syncytiotrofoblast à telofaza

24)Który histon nie wchodzi w skład rdzenia

25)Bruzdkowanie u jeżowca

 

1. Protaminy odp. są za (przenikanie plemnika przez osłonkę przejrzystą; kondensację chromatyny; lepsze upakowanie DNA;bezpłodność u męzczyzn)

2.Kaspazy to białka enzymatyczne działajace w (fizjologicznej śmierci kom.; apoptozie; nekrozie; tylko w procesie starzenia)

3.Białka centromerowe i kinetochorowe w chromosomach człowieka (CENP; HCP; histony połączone z DNA; GAD)

4. Do inhibitorów cytokinezy zalicza się (kolchicynę; cykloheksymid; cytochalazyna B; aktynomycynę D)

5. Do induktorów apoptozy należy białko (Bid i Bim; Bax; Bel-2; Ai B)

6. Liczba genów struktury w operonie tryptofanowym ( 1; 2; 3; 5)

7. Geny podzielone podlegają ( w całości procesowi replikacji po ktorej są usuwane introny; transkrypcji i translacji i po tych procesach...; obróbce podczas ktorej introny sa usuwane przed,,,; procesowi skladania genow po wycieciu intronow:+

 

  1. Który pasożyt wywołuje czwartaczkę?

2. Który pasożyt wywołuje powstanie obrzęku kalabarskiego?

3.Który pasożyt ma jajnik położony mniej więcej na środku ciała?chodziło o S.Japonicum

4. Co nie jest przydatne przy różnicowaniu pasożytów z rodziny(?) Schistosoma?

5.W której chorobie występuje zanik szpiku kostnego?

6. U którego pasożyta mikrofilarie pozbawione są pochewek?

7.Który pasożyt wywołuje objaw zwany "Pełzającą larwą trzewną"

8.Obecność którego z pasożytów można wykryć Metodą Grahama?

9.Który pasożyt powoduje powstawanie guzków robaczych?

10. Który jest przenoszony ZAZWYCZAJ(ważny drobiazg:P)biernie- Trypanosoma cruzi

11.Ktory wywołuje triade, charakteryzującą się: eozynofilią, hipegammaglobulinemią i hepatomegalią?

12. Które pasożyty wywołują chorobę brudnych rąk?

13.Gdzie dojrzewają larwy włośnia krętego?

14. Gdzie zachodzi  1 linienie glisty ludzkiej?

15. Postać metacykliczna trypanosoma cruzi?

16. Badanie kału nie jest zalecane przy wykrywaniu...?

Było jeszcze pytanie o przeciwciała, które występują w jednej z postaci Toxoplasmosy(tylko nie pamietam czy ostrej, czy przewlekłej).

 

Parazyty

1) rysunek parazyta cimex lectularius

2) jajo ancylostoma duodenale

3) larwa trzewna wędrująca

4)mikrofilarie bez pochewek

5) gdzie ulegają zapłodnieniu larwy wlosnia kretego

6)triada kory pasożyt ja wywołuje

7)słynne pytanie o Ig G

8)który tasiemiec ma najwięcej haków

9) trypanosoma cruzi postać metacykliczna

10) choroba brudnych rak

11) larwa cysticerkoid

12) pytanie o wystepowanie nie pamietam jakie tam byly parazyty ale wiem ze leishmania donovani nie pasowala

13) kontakt ze swiezym kalem nie stwarza mozliwosci  zarazenia

 

GENETYKA

1) drzewko rodowe i określ jakie to dziedziczenie

2) czestosc mozaicyzmu

3) zespol Turnera przyczyny ( monosomia chromosomu X i izochromosom)

4) 1-2% i 0,6%

5) komplementacja ( 9:7)

6) zespol huntingtona antycypacja

7) aberracja strukturalna nie jest ( delecja, duplikacja, tetraploidia, translokacja)

8) fałd na szy ( zespol downa i turnera) ???

10) zapis jak wyglada translokacja zrownowazona i nie

 

1)Odpowiednik bcl-2 u C elegans

2)Co jest żywicielem pośrednim angiostrongylus

3)diagnostyka angiostrongylus cantonensis

4)która przywra występuje w południowo wschodniej azji

5)którą przywrą zarażamy się (żywiciel pokolenia hermafrodytycznego) jedząc mięso rybie

6)Zespół biegunkowy wystepuje przy zarażeniu ...

7)zatoki płciowe z jednej strony u

8)Owad jest żywicielem pośrednim tasiemca...

9)Gen odpowiadający za mezodermę

10)gen odpowiadający za stronę brzuszną zarodka

11)Kaspazy to

12)Żywiciel pośredni dracunculis medinensis

13)Halzoun jest spowodowany przez

14)Jaką chorobę wykryjesz przy użyciu GTG

15)która choroba wywołana aneuploidią heterochromosomów

16)Gromadzenie fenyloalaniny jest spowodowane

17)który pasożyt nie przenosi chorób

18)scabies jest spowodowane przez

19)Mutacje dynamiczne to (2 razy powtórzone pytanie)

20)zespół huntingtona - powtórka CAG

21)która technika pozwoli uzyskać obraz około 800 prążków

22)było pytanie o RFLP (restriction fragments length polymorphism, ale było tak sformułowane że nie powtórzę); ogólnie endonukleazy, DŁUGOŚĆ, żel agarowy

23)Definicja technik stosowanych w genetyce - która prawidłowa (nothern blot, minimacierze i jeszcze 2)

24) jakiego rodzaju (jakiej wielkości) błędy pozwala wykryć FISH

25) forma cyklomorficzna występuje u

26) Z czego powstają jądra

27) Wskaż prawidłowe (albo nie prawidłowe - nie pamietam) dopasowanie; listek zarodkowy- struktura

28) blastocysta składa się z

29) homeobox to

30) inwazja opurtunistyczna przy hiv jest mozliwa przy....

31) Malarię, wuchererię przenosi...

32) Gorączkę okopową przenosi

33) Paraliż kleszczowy powoduje

34) narysowany rodowód - rozpoznać rodzaj dziedziczenia

35) Które przyporzadkowanie jest złe - pary cyklina i kinaza

36) Błony płodowe powstają z

37),38)Pytania o hormony w ciąży - progesteron i coś jeszcze o estrogenach

39)Niebieskie plamki na skórze spowodowane przez

40)mężczyzna chory na hemofilię przekazuje chorobę na...

41)Która choroba nie jest sprzężona z płcią

42)Która cecha nie jest autosomalna recesywna

43)PCR - kolejne etapy w jakiej temperaturze

44)Rodzaj blastuli u ptaków

45)Co powstaje z omoczni

46)Pasożytami cyklicznymi są ...

47)Przypadkowo w moczu mozna znaleźć

48)W regularnym badaniu czego znajduje się postacie wielojądrowe rzęsistka

49)Rodzaj łożyska u człowieka

50)kapacytacja to

51)żywicielstwo parateniczne występuje u

52) kiedy zachodzi crossing over

54)wysoka aktywnośc telomeraz występuje szczególnie u

55)świąd magazynierów jest powodowany przez

56)wymiana oscinków niehomologicznych chromosomów to

57)Jak toxoplazma pasożytuje - w makrofagach ma być odpowiedź

58)organizatory jąderkotwórcze - gdzie są i w jakich chromosomach

59)chromosomy akrocentryczne należą u człowieka do grup

60)pytanie o pasożyta stałego wewnętrznego skóry, który pasożytuje jako imago

61)Jak często występuje gorączka u plasmodium falciparum

61)Cysty pełzaków może przenosić

62)U noworodka płci żeńskiej są (oocyty I rzędu w diktiotenie)

63)Materiał do badań genetycznych pozyskuje się z (krew heparynowana + skóra

64)wcześniejsze dojrzewanie jąder to

65)W procesie translacji zaktywowany aminokwas przenoszony jest na rybosomy w postaci (aminoacylotRNA)

66)Jąderko to

67)Kompartmentacja zachodzi dzięki

68)Tempo bruzdkowania zależy od

69)Nondysjunkcja mitotyczna prowadzi do

70)najczęstsza przyczyna zespołu downa

71) mutacja w obrębie genu kodującego alfa globinę powoduje

72)jeżeli matka jest rh+ a ojciec rh- to czy zajdzie konflikt serlogiczny

73)aby u dziecka wystąpiła choroba autosomalna recesywna to jakie genotypy muszą mieć rodzice

74)sekwencjonowanie w czasie rzeczywistym to

75)jakie jest prawdopodobieństwo urodzenia dziecka z chorobą ausomalną recesywną

76)Zapłodnienie następuje w

77)Pałeczki dżumy mogą przenosić

78)Postaci uwicionej nie posiada

79)Które larwy (jakiego pasożyta) dostają sie do organizmu czynnie, [przez skórę]

80)Schistosoma japonicum bytuje w

81)Reakcja akrosomalna ma miejsce w

82)Promienie uV mogą powodować

83)Dna jest stabilizowany głównie przez

84) c-DNA to...

85)Faza jasna fotosyntezy zachodzi w

86)Geny biorące udział w organogenezie

87)Bóle mięśni, leukocytoza, eozynofilia itp.. przy

88)Zaburzenia w jelicie cienkim, nacieki aż do warstwy mięśniowej (jakoś tak) powoduje

89)Aparat gryzący posiada/albo aparatu kłująco-ssącego nie posiada

86) wędrujący rumień spowodowany przez

87) Nazwa techniki wstrzeliwania dna w komórkę nawiniętego na złotą lub wolframową kulkę

88)Różowe niteczki między palcami są objawami wywołynymi przez (lub nazwa choroby)

89) Która choroba nie jest przenoszona autosomalnie recesywnie

90) Podział zwany endodyogenią jest charakterystyczny dla

 

91) Pełzające zapalenie skóry spowodowane przez

92) jako wektory wykorzystywane są

93) do metod cytogenetycznych molekularnych nie zalicza się

 

 

1niezaplodnione jajo ascaris l sklada sie z oslonki: a) bialkowej  b)chitynowej c) lipidowej d) wszystkich 

2 gonady powstaje z : mezodermy 

3 komórki prapłciowe powstaja z : kom,pozazarodkowych 

4 zywiciele parateniczni wystepuja u: a)toxocara canis b)......      c).......  d) wylacznie u diphlobotrium latum ODP TOXOCARA!!!!! na 100% bo poki tak powiedzial:) 

5 metoda strzelby genowej 

6 kolejne etapy polimeryzacji to: cos o annelingu, denaturacji i w jakich temp- kolejnosc trzeba bylo wybrac 

7 mutacja dynamiczna to:  zwielokrotmnienie kodonu 

8 to samo co w 7:) pytanie sie powtorzylo:) 

9 cDNA to:..... 

10 faza jasna fotosyntezy zachodzi w : tylakodiy gran 

11 "zespol biegunkowy" wystepuje u: a)lamblioza b) kryptosporidioza c)..........   d).................. 

12 pasozyty cylkiczne to: wymienione gatunki byly i trzeba bylo wybrac 

13 bole brzucha, goraczka, nacieki do polowy warstwy miesniowej narzadu to objawy: a)wlsonicy b) wegorczycy c).... d)...... 

14 zywicielem ostatecznym angiostrongyles jest: a)pies b) kot c) szczur d) inne zwierze 

15 w replikacji: a) od 3' do 5' to nic wiodaca a od 5' do 3' to opozniona    b) od 5' do 3' to wiodaca a od 3' do 5' to opozniona c).....  d)..... 

16 owady wystepuja jako zywciele u :a) hymenolepis nana b)..... c)...... d)...... 

17 jezeli rodzice sa nosicielemi choroby recesywnej to: a) prawdopodobienstwo ur chorego dziecka z choroba to 0,25 b)....... 

18drzewko- autosomalna recesywna 

19 kaspazy wystepuja w: apoptozie 

20 w rutynowym  badaniu moczu mozemy przypadkowo wykryc: a)owsika b) wielojadrow trichomaonas vaginalais c)shcistosoma mansoni d) ai b 

21 wielojadrowe trichominas vaginalis mozna wykryc: a) rutynowe badanie wymazu gr krokowego u mezczyzn b) moczu u kobiet i mezczyzn c)badanie wydzieliny z cewki kobiet d).... 

22wprowadzenie do kom (czegos tam-moze dna????) odbywa sie przez: a)iniekcje b) mikroiniekcje c) wszystkie odp 

23choroba autosoamlana recesywna ujawni sie u dziecka:A) gdy rodzice sa heterozygotami 

24 wystepowanie w azji poludniowo-wschodniej charakteryzuje: a)schistosoma mansoni b) fasciolopsis buski c)...... 

25 do kariopatii heterosomow zaliczamy: a) z downa i klinefeltera b) z edwardsa i downa c) turnera i klinefeltera d)..... 

26 do chorob autsomalnych  dominujacych nalezy: a) z marfana b) niedokrwistosc sierpowatokrwinkowa c) hemofilia d)...... 

27 zmiany dotyczace lancucha alfa hemoglobiny to: a)alfa talasemii b)beta talasemii c) anemia   d) nirdokrwistosc sierpowatokrwinkowa 

28 przyczyna choroby huntingtona jest:a) zwielokrotnienie aminokwacoe cag  b) zwielokrotnienie ilosci nukleotydow cag  c) zamiana c na g i g na t 

29 bol brzucha, goraczka, bole miesni, zwiekszona ilosc dehydrogenazy nleczanoej to objawy: a)wlosnicy  b) ....... 

30 najwieksze prawdopobobienstwo wyleczenia klinicznego toxoplazmozy to toxoplazmoza:a ) oczna b) mozgowa c) nabyta d) wrodzona 

31 ilosc prazkow ok 800 dotyczy: a)hrt b) prazki c c)prazki g d)prazki r 

32 technika fish pozwala na: a) roznicowanie niewielkich genow od 0,5 mld pz   b) duzych odcinkow genow wielkosc od 2,5 mld pz  c)........ 

33jezeli matka ma rh+ a ojciec rh- to: a) nie ma zagrozenia komfliktu serologicznego  b) jest zagrozenie konfliktu  c)............ 

34 u ptakow wystepuje blastula: a)dykoblastula b) celoblastula  c) periblastula d) ....... 

35 blastula czlowieka zbudowana jest z :a) trofoblastu i hipoblastu  b) trofoblastu i embrioblastu c) hipo i embrioblastu d).... 

36powiklanie z obrzekiem, owrzodzeniem jamy gardlowej wystepujace na bliskim wschodzie zwiazane jest z :a) fasciolopsis buski  b) heterophyes heterophyes c).......... 

37 endemiczna choroba nowego swiata wywolywana jest przez: a)lesihmaniania donovani b)....... 

38 w malarii podzwrotnikowej goraczka wystepuje co: a) 48h b)72h c) nieregularnie wystepuje  d)...... 

39 do przywr watrobowych zalicza sie: a) heterophyes heterophyes b) przywra chinska c)fascilopsis buski d) zadne z wymienionych 

40 do mozgu wywolujac chorobe docieraja: a) pelzak czerwonki b) trymanosoma gambiense c) plasmodium falciparum d) wszystkie odp prawidlowe 

41 w warunkach naturalnych drobnoustrojow  nie przenosza: a)pchla ludzka b) wesz ludzka c)pluskwa d)..... 

42 typowym objawem wywylanym przez scabies jest: a) owrzodzenie ...   b) czerwone krosty na bocznych pow palcow 

43 rumien wedrujacy to objaw:a) wegorczycy b) onchocerkozy c).... 

44 wedrujace zapalenie skory wywolane jest przez: a)ixode ricinus b) onchocerca volvulus c)..... 

45 przenoszenie mikrofilarii, malarii, zoltej febry dotyczy:a) culex b)anopheles c)..... 

46 w kom nie wystepuje:a) ckd1 cyklina b   b)cdk2 cylkina a  c) cdk2 cyklina e  d) cdk6 cyklina a 

47 gen wnt odpowiedzialny jest za:a) roznicowanie strony brzusznej b)........ 

48 za wzor organogenezy odpowiedzialne jest:a) geny homeotyczne b) gen brachyury c) gen wnt d)...... 

49 najwieksze pradwopodobienstwo wystapienia z downa jest przez:a)nondysjunkcja mejotyczna u matki  b) nondysjunkcje mejotyczna u ojca c) translokacja niezrwonowazona d)...... 

50 materialem do badan cytogenetycznych moze byc:a) bioptat skory b)skrzepla krew c) zheparynizowana krew d) a i c 

51 za pomoca hrt mozemy wykryc: a)z cri di chat   b) z angelamana c)z praedra willego  d)z do georga 

52 jaderko to:...... 

53 za kompartmentacje odpowiedzialne jest:a)aparat golgiego b) retikulum ednoplazmatyczne  c)...... 

54 synonim scabies to:a) swierzb b)..... 

55 rodzaj lozyska uczlowieka to:a)tarczowe b)pregowe C).... Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Alberts pytania numery stron, Medycyna ŚUM, Rok 1, Biologia medyczna, Testy kolokwia egzaminy
Egzamin 2008 2009, Medycyna ŚUM, Rok 1, Biologia medyczna, Testy kolokwia egzaminy
biologia - pytania z testow 08-09, Medycyna ŚUM, Rok 1, Biologia medyczna, Testy kolokwia egzaminy
Gradient ekspresji genów w regulacji morfogenezy u ssaków, Medycyna ŚUM, Rok 1, Biologia medyczna, T
Parazytki, Medycyna ŚUM, Rok 1, Biologia medyczna, Testy kolokwia egzaminy
II tura kom. embrio, Medycyna ŚUM, Rok 1, Biologia medyczna, Testy kolokwia egzaminy
biologia - egzamin 08-09 I termin, Medycyna ŚUM, Rok 1, Biologia medyczna, Testy kolokwia egzaminy
egzamin2010, Medycyna ŚUM, Rok 1, Biologia medyczna, Testy kolokwia egzaminy
EMBRIOLOGIA2007, Medycyna ŚUM, Rok 1, Biologia medyczna, Testy kolokwia egzaminy
Genetyka, Medycyna ŚUM, Rok 1, Biologia medyczna, Testy kolokwia egzaminy
Gradient ekspresji genów w regulacji morfogenezy u ssaków, Medycyna ŚUM, Rok 1, Biologia medyczna, T
Parazytki, Medycyna ŚUM, Rok 1, Biologia medyczna, Testy kolokwia egzaminy
węglowodany pytania, Medycyna ŚUM, Rok 2, Biochemia, Kolokwia, 5 Węglowodany
Pytania z diagnostyki egz 2008, MEDYCYNA, III ROK, DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA, Testy
witaminy pytania, Medycyna ŚUM, Rok 2, Biochemia, Kolokwia, 3 Witaminy
pytania lipidy, Medycyna ŚUM, Rok 2, Biochemia, Kolokwia, 6 Lipidy
Pytania dla studentów IV roku, MEDYCYNA - ŚUM Katowice, IV ROK, INTERNA, Gastroenetrologia, Pytania
pytania na ustny - wszystko, Medycyna ŚUM, Rok 1, Anatomia, Testy kolokwia egzaminy

więcej podobnych podstron