statystyka - analiza struktury, zarządzanie


Zadanie dr A. Krzętowska - /dr M. Kludacz/ (30.03.2006)

Empiryczne badanie liczby punktów uzyskanych w teście z ekonomii przez 56 studentów i 56 studentek pewnej uczelni dostarczyło danych przedstawionych w tabeli. Wykorzystując poniższe dane dokonać wszechstronnej analizy wyników testu w grupie studentów i studentek.

Wyniki testu w punktach

Liczba studentów

dziewczęta

chłopcy

20 - 40

1

1

40 - 60

4

4

60 - 80

17

11

80 - 100

25

19

100 - 120

8

13

120 - 140

1

8

Ogółem

56

56

Rozwiązanie:

 1. Obliczamy miary tendencji centralnej.

  1. średnia arytmetyczna

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x08 graphic
0x01 graphic

D

C

D

C

20 - 40

1

1

30

30

0x08 graphic
30

40 - 60

4

4

50

200

200

60 - 80

17

11

70

1190

770

80 - 100

25

19

90

2250

0x08 graphic
1710

100 - 120

8

13

110

880

1430

120 - 140

1

8

130

130

1040

Ogółem

56

56

4680

5180

Średnia liczba punktów uzyskanych przez chłopców wynosiła 92,5 punktu i była o 8,9 punktu wyższe w porównaniu ze średnią w grupie dziewcząt (83,6).

  1. dominanta

0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic

Najliczniejsza grupa uczennic otrzymała wyniki skupiające się wokół 86,4 punktu, natomiast najliczniejsza grupa chłopców - 91,4 punktu.

  1. mediana

0x01 graphic

0x01 graphic

0x08 graphic
0x01 graphic

D

C

D

C

20 - 40

1

1

1

0x08 graphic
1

40 - 60

4

4

5

5

60 - 80

17

11

22

0x08 graphic
16

80 - 100

25

19

47

35

100 - 120

8

13

55

0x08 graphic
48

120 - 140

1

8

56

56

Ogółem

56

56

Dla grupy dziewcząt mediana wynosi 84,8 co oznacza, że połowa dziewcząt uzyskała w teście poniżej, a połowa powyżej 84,8 punktu, natomiast w grupie chłopców mediana wyniosła 92,6 co oznacza, że połowa chłopców uzyskała w teście poniżej, a połowa powyżej 92,5 punktu.

  1. kwartyle

0x08 graphic

0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic

25% dziewcząt uzyskało co najwyżej 70,6 punktu, natomiast 25% chłopców - 76,4 punktu.

0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic

25% dziewcząt uzyskała co najmniej 96,0 punktu, natomiast 25% chłopców - 110,8.

Po porównaniu wszystkich wyliczonych miar tendencji centralnej możemy stwierdzić, że wyniki testu z ekonomii dla grupy dziewcząt są przeciętnie o kilka punktów niższe od wyników chłopców.

 1. Następnym etapem analizy jest ocena zróżnicowania wyników testu w obu badanych zbiorowościach.

  1. odchylenie standardowe

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

D

C

D

C

D

C

D

C

20 - 40

1

1

30

-53,6

-62,5

2872,96

3906,25

2872,96

3906,25

40 - 60

4

4

50

-33,6

-42,5

1128,96

1806,25

4515,84

7225,0

60 - 80

17

11

70

-13,6

-22,5

184,96

506,25

3144,32

5568,75

80 - 100

25

19

90

6,4

-2,5

40,96

6,25

1024,0

118,75

100 - 120

8

13

110

26,4

17,5

696,96

306,25

5575,68

3981,25

120 - 140

1

8

130

46,4

37,5

2152,96

1406,25

2152,96

11250,0

Ogółem

56

56

19285,76

32050,0

0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic

Wyniki testów poszczególnych dziewcząt różniły się przeciętnie o 18,56 punktu w porównaniu ze średnim wynikiem równym 83,6 punktu, natomiast wyniki testów poszczególnych chłopców różniły się przeciętnie o 23,92 punktu w porównaniu ze średnim wynikiem równym 92,5 punktu.

Po analizie miar zróżnicowania można stwierdzić, że rozproszenie wyników testu w grupie dziewcząt jest mniejsze niż w grupie chłopców. Jednakże ze względu ma różnice w średnim poziomie wyników ostateczne ich określenie jest możliwe dopiero po obliczeniu względnych miar zróżnicowania - współczynnika zmienności.

  1. współczynnik zmienności

0x08 graphic
0x08 graphic

Odchylenie standardowe wyniku testu dla dziewcząt stanowi 22,2% ich średniego wyniku, podczas gdy udział analogicznego zróżnicowania w stosunku do średniej w grupie chłopców wynosi 25,9%.

Wyniki w grupie dziewcząt są zatem stosunkowo mniej zróżnicowane niż w grupie chłopców.

  1. odchylenie ćwiartkowe

0x08 graphic
0x08 graphic

Zróżnicowanie w środkowej części zbiorowości dla grupy dziewcząt wynosi 12,7 punktu, natomiast dla chłopców - 17,2 punktu.

  1. współczynnik zmienności z wykorzystaniem odchylenia ćwiartkowego

0x08 graphic
0x08 graphic

 1. Kolejnym etapem analizy porównawczej rozkładów wyników testu w grupie chłopców i dziewcząt jest badanie asymetrii.

0x08 graphic
0x08 graphic

Dla dziewcząt otrzymaliśmy bardzo słabą, ujemną asymetrię rozkładu. Oznacza to, że niewiele ponad połowa dziewcząt otrzymała z testu wyniki wyższe od średniej wynoszącej 83,6 punktu.

U chłopców otrzymaliśmy słabą tym razem dodatnią asymetrię oznacza, to że niewiele ponad połowa chłopców otrzymała z testu wyniki niższe od średniej wynoszącej 92,5 punktu.

3

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphicWyszukiwarka

Podobne podstrony:
statystytka analiza struktury, A Egzamin zawodowy TECHNIK EKONOMISTA!
WSEI Statystyka Analiza.struktury.zadania
statystyka-analiza-danych, Zarządzanie studia licencjackie, statystyka
Analiza struktury - zadania 2011, UG - wzr, I semestr Zarządzanie rok akademicki 11 12, I sem. - Sta
ESTYMACJA STATYSTYCZNA duża próba i analiza struktury, Semestr II, Statystyka matematyczna
ESTYMACJA STATYSTYCZNA2 duża próba i analiza struktury(2), Semestr II, Statystyka matematyczna
zadanie o analizie struktury, statystyka i demografia-Hnatyszyn-Dzikowska ćwiczenia
KOLOKWIUM Z ANALIZY STRUKTURY TEMAT X 2004, Statystyka Opisowa UG
KOLOKWIUM Z ANALIZY STRUKTURY TEMAT YY 2004, Statystyka Opisowa UG
Analiza struktury zjawisk - zadania, Statystyka - ćwiczenia - Rumiana Górska
KOLOKWIUM Z ANALIZY STRUKTURY (skrócony0 2004, Statystyka Opisowa UG
KOLOKWIUM Z ANALIZY STRUKTURY TEMAT B1 2005, Statystyka Opisowa UG
KOLOKWIUM Z ANALIZY STRUKTURY TEMAT X 2006, Statystyka Opisowa UG
KOLOKWIUM Z ANALIZY STRUKTURY TEMAT Y 2004, Statystyka Opisowa UG
KOLOKWIUM Z ANALIZY STRUKTURY (skrócony0 2008, Statystyka Opisowa UG
KOLOKWIUM Z ANALIZY STRUKTURY TEMAT C1 2005, Statystyka Opisowa UG
KOLOKWIUM Z ANALIZY STRUKTURY TEMAT D1 2005, Statystyka Opisowa UG
KOLOKWIUM Z ANALIZY STRUKTURY DB 2008, Statystyka Opisowa UG

więcej podobnych podstron