5. Ruch względem różnych układów odniesienia, Fizyka - Lekcje


Temat: Ruch jednostajny względem różnych układów odniesienia

1. Ruch jest względny tzn. że zależy od układu odniesienia

0x01 graphic

0x01 graphic
- prędkość ruchomego układu odniesienia (np. pociągu) względem układu nieruchomego (np. Ziemi)

0x01 graphic
- prędkość ciała B (np. człowieka) względem ruchomego układu odniesienia (np. pociągu)

0x01 graphic
- prędkość ciała B (np. człowieka) względem nieruchomego układu odniesienia (np. Ziemi)

0x01 graphic

Rozróżniamy trzy przypadki:

0x01 graphic
||0x01 graphic

i takie same zwroty

v = v1 + v2

0x01 graphic

0x01 graphic
||0x01 graphic

i zwroty przeciwne

v = v1 - v2

0x01 graphic

0x01 graphic
0x01 graphic

prędkość wypadkową wyznaczamy z tw. Pitagorasa

0x01 graphic

0x01 graphicWyszukiwarka

Podobne podstrony:
15. Nieinercjalne układy odniesienia, Fizyka - Lekcje
40. Ruch cząstki naładowanej w polu magnetycznym, Fizyka - Lekcje
3. Wielkości charakteryzujące ruch, Fizyka - Lekcje
10. Ruch po równi pochyłej, Fizyka - Lekcje
31. Ruch ładunku w polu elektrostatycznym, Fizyka - Lekcje
4. Ruch jednostajny prostoliniowy, Fizyka - Lekcje
6. Ruch zmienny, Fizyka - Lekcje
22. Ruch planet dookoła Słońca, Fizyka - Lekcje
42. Ruch drgający, Fizyka - Lekcje
26. Ruch ciał w polu grawitacyjnym, Fizyka - Lekcje
3. Wielkości charakteryzujące ruch, Fizyka - Lekcje
18. Energia potencjalna, Fizyka - Lekcje
24. Pole grawitacyjne, Fizyka - Lekcje
33. Kondensatory, Fizyka - Lekcje
9. Opory ruchu, Fizyka - Lekcje
29 Fale akustyczne cd, Fizyka - Lekcje
37. Praca i moc prądu stałego, Fizyka - Lekcje
36. Prawo Ohma dla obwodu zamkniętego, Fizyka - Lekcje

więcej podobnych podstron