4078


Nazwa zakładu

UTP BYDGOSZCZ

INSTRUKCJA NR 1

Symbol

Nr rys.

Pozycja

Nazwa części

Sztuk na komplet

Materiał

Arkusz 1

L. ark.

1

01.01.2006

Korpus

1

ZL200

Opis operacji:

 1. Trasować zachowując wymiary według rysunku

0x08 graphic

Operacja

1

Oddział

Mechaniczny

Stanowisko

RT

Pomoce warsztatowe

Sprawdziany Narzędzia Przyrządy

 1. Płyta traserska

 2. Liniał

 1. Rysik

 2. Punktak

 3. Młotek

 1. Wysokościomierz cyfrowy elektroniczny MARa 500

Nr zabiegu

v

[m/min]

n

[obr/min]

p

[mm/obr]

Zmiany

Było

Wykonał

Tomasz Adamkiewicz

Sprawdził

Zatwierdził

Zmieniono

Data

Podpis

Data

Podpis

Data

Podpis

Data i podpis

02.01.2008

Nazwa zakładu

UTP BYDGOSZCZ

INSTRUKCJA NR 2

Symbol

Nr rys.

Pozycja

Nazwa części

Sztuk na komplet

Materiał

Arkusz 1

L. ark.

1

01.01.2006

Korpus

1

ZL200

Opis operacji:

 1. Frezowanie zgrubne powierzchni dolnej według trasy

 2. 0x08 graphic
  Frezowanie kształtujące powierzchni dolnej według trasy

Operacja

2

Oddział

Mechaniczny

Stanowisko

FV

Pomoce warsztatowe

Sprawdziany Narzędzia Przyrządy

 1. Dociski płytkowe (2 sztuki)

 1. Głowica frezowa

 1. Suwmiarka MAUb 250

Nr zabiegu

v

[m/min]

n

[obr/min]

p

[mm/obr]

1

48

509

4,8

2

53

562

4,8

Zmiany

Było

Wykonał

Tomasz Adamkiewicz

Sprawdził

Zatwierdził

Zmieniono

Data

Podpis

Data

Podpis

Data

Podpis

Data i podpis

02.01.2008

Nazwa zakładu

UTP BYDGOSZCZ

INSTRUKCJA NR 3

Symbol

Nr rys.

Pozycja

Nazwa części

Sztuk na komplet

Materiał

Arkusz 1

L. ark.

2

01.01.2006

Korpus

1

ZL200

Opis operacji:

Ustawić oś wrzeciona w osi otworu I według trasy

 1. Wiercić zachowując wymiar φ32

 2. Wytaczać kształtująco φ34

 3. Wytaczać wykańczająco φ36H7

Ustawić oś wrzeciona w osi otworu II zachowując wymiar 1800x01 graphic
0,05

 1. Wiercić zachowując wymiar φ32

 2. Wytaczać kształtująco φ34

 3. Wytaczać wykańczająco φ36H7

 1. Frezować zgrubnie powierzchnie czołowe według trasy

 2. Frezować kształtująco powierzchnie czołowe według trasy

Ustawić oś wrzeciona w osi otworu III zachowując wymiar 1200x01 graphic
0,05

 1. Wiercić φ12

Ustawić oś wrzeciona w osi otworu IV zachowując wymiar 600x01 graphic
0,05

 1. Wiercić φ12

Operacja

3

Oddział

Mechaniczny

Stanowisko

WF

Pomoce warsztatowe

Sprawdziany Narzędzia Przyrządy

 1. Dociski płytkowe (2 sztuki)

 1. Głowica frezowa

 2. Płytka wieloostrzowa do frezowania

 3. Wytłaczadło

 4. Wiertło

 1. Suwmiarka MAUb 250

 2. Sprawdzian tłoczkowy MSBa Ø36H7

Nr zabiegu

v

[m/min]

n

[obr/min]

p

[mm/obr]

1

20

199

0,45

2

31

230

0,4

3

48

424

0,3

4

20

199

0,45

5

31

230

0,4

Zmiany

Było

Wykonał

Tomasz Adamkiewicz

Sprawdził

Zatwierdził

6

48

424

0,3

7

34

772

4,8

Zmieniono

Data

Podpis

Data

Podpis

Data

Podpis

8

41

931

4,8

9

21

668

0,34

Data i podpis

02.01.2008

10

21

668

0,34

Nazwa zakładu

UTP BYDGOSZCZ

INSTRUKCJA NR 3

Symbol

Nr rys.

Pozycja

Nazwa części

Sztuk na komplet

Materiał

Arkusz 2

L. ark.

2

01.01.2006

Korpus

1

ZL200

0x08 graphic

Operacja

3

Oddział

Mechaniczny

Stanowisko

WF

Pomoce warsztatowe

Sprawdziany Narzędzia Przyrządy

Nr zabiegu

v

[m/min]

n

[obr/min]

p

[mm/obr]

Zmiany

Było

Wykonał

Tomasz Adamkiewicz

Sprawdził

Zatwierdził

Zmieniono

Data

Podpis

Data

Podpis

Data

Podpis

Data i podpis

02.01.2008

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphicWyszukiwarka

Podobne podstrony:
4078
4078
4078 PRZEKAZNIK
4078
4078
4078
4078
4078
(4078) granica funkcji semiiid 1050 ppt
4078
Lexmark 4078 00x Color JetPrinter 1020 Service Manual
4078
(4078) granica funkcji semii
4078
4078
4078 PRZEKAZNIK
4078

więcej podobnych podstron