Beton - egzamin, 4, TEMATY 2010

Pobierz dokument
beton.egzamin.4.tematy.2010.doc
Rozmiar 32 KB

KONSTRUKCJE BETONOWE - semestr 4

Przykładowe pytania egzaminacyjne

Wyjaśnić, co oznacza idealizacja geometrii i obciążeń konstrukcji

Sposoby idealizacji odpowiedzi konstrukcji na obciążenie; proszę podać, który sposób jest powszechnie stosowany

Co to jest redystrybucja sił wewnętrznych w statycznie niewyznaczalnych elementach żelbetowych, dzięki czemu jest możliwa

Idea sprężenia elementu, jaka jest różnica między strunobetonem a kablobetonem

Co oznacza symbol betonu C30/37? Badanie wytrzymałości betonu na ściskanie, co wpływa na wyniki badania

Wytrzymałość betonu na rozciąganie - metody badań, porównywalność wyników

Jak określa się doświadczalnie zależność σc - εc dla ściskanego betonu, charakterystyczne punkty takiej zależności

Współczynnik sprężystości betonu - jak się go określa, jakie ma wartości

Pełzanie betonu - co na nie wpływa, co jest miarą pełzania

Jakie czynniki wpływają na skurcz betonu

Co oznaczają symbole fyk , fy0,2 , fyd

Co uznaje się za charakterystyczną i obliczeniową wytrzymałość stali zbrojeniowej na rozciąganie i ściskanie

Podstawowa długość zakotwienia prętów zbrojeniowych

Podstawowe założenia przyjmowane przy wymiarowaniu lub określaniu nośności zbrojonego przekroju, obciążonego momentem zginającym i siłą podłużną (stan odkształcenia, zależności σ - ε dla betonu i zbrojenia, warunki równowagi)

Mechanizmy zniszczenia przekroju zginanego (pośredni i bezpośredni)

Jak wyznaczyć graniczny stopień zbrojenia przekroju (tylko w strefie rozciąganej) ρlim , który decyduje o sposobie zniszczenia przekroju zginanego

Podać trzy sposoby opisywania zależności σc - εc (trzy modele betonu), przyjmowane przy obliczaniu przekroju zbrojonego, obciążonego siłą podłużną i momentem zginającym

Kiedy w przekroju zginanym potrzebne jest zbrojenie nie tylko w strefie rozciąganej, lecz także w strefie ściskanej; jak się je oblicza

Jak ustalić, czy w obliczeniach nośności słupa trzeba uwzględnić jego smukłość

Obliczeniowe metody uwzględniania wpływu smukłości słupa na jego nośność

Założenia kratownicowego modelu ścinania

Jak sprawdzić, czy belka wymaga zbrojenia na ścinanie

Jak przyjmować wartość cotθ przy obliczaniu elementu na ścinanie, co o tym decyduje

Założenia kratownicowego modelu ścinania; jak ustalić, na jakim odcinku jest potrzebne
zbrojenie poprzeczne

Kratownicowy model ścinania - jak decyzja o przyjęciu wartości cotθ wpływa na ilość
zbrojenia poprzecznego, potrzebnego ze względu na ścinanie

Jak przyjmować wartość cotθ przy obliczaniu belki na ścinanie; na co wpływa ta decyzja

Sposób ukształtowania zbrojenia elementu obciążonego tylko momentem skręcającym

Kształtowanie zbrojenia potrzebnego w elemencie ze względu na ścinanie i skręcanie,
proszę wskazać różnice i podobieństwa

Naprężenia rozwarstwiające w przekroju zespolonym, co je przenosi

Modele ST (Struts and Ties) - założenia obliczeniowe, do jakich celów te modele są przydatne

Co oznacza pojęcie „system wiążący” i jaka jest jego rola w konstrukcji

Stan graniczny użytkowalności - zasady obliczeń (co sprawdzamy, jakie wartości
obciążeń i wytrzymałości przyjmujemy w obliczeniach)

Na czym polega sprawdzenie stanu granicznego użytkowalności

Dlaczego i do jakich wielkości ogranicza się szerokość rys

Jak określić moment zginający, przy którym w belce pojawią się rysy; jaki jest obraz rys w belce wolnopodpartej obciążonej dwiema siłami skupionymi

Dlaczego skurcz może doprowadzić do zarysowania betonu

Określić siłę, przy której pojawią się rysy w elemencie zbrojonym, rozciąganym osiowo

Powody zarysowania elementów ( omówić obciążenia zewnętrzne i odkształcenia wymuszone)

Jak policzyć naprężenia w zbrojonym przekroju zginanym, po zarysowaniu, w miejscu powstania rysy (faza II)

Jak zmienia się krzywizna uśrednionego przekroju w funkcji momentu zginającego, podać przybliżony wykres tej zależności

Jak zmienia się sztywność elementu zginanego w miarę wzrostu obciążenia, jak uwzględnia się to w obliczeniach ugięć

Co to jest karbonatyzacja betonu, jakie są jej skutki

Sposoby ochrony zbrojenia przed korozją


Pobierz dokument
beton.egzamin.4.tematy.2010.doc
Rozmiar 32 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Elektrotechnika IV rok tematy na egzamin styczeń 2010
Elektrotechnika IV rok tematy na egzamin styczeń 2010
Elektrotechnika IV rok tematy na egzamin styczeń 2010
Tematy na Egzamin SWGI 2010
Probny Egzamin Gimnazjalny 2010 czesc matematyczno przyrodnicza
FIZYKOTERAPIA EGZAMIN PRAKTYCZNY 2010, fizykoterapia, ~~FIZYKOTERAPIA
04 Egzamin Poprawkowy 2010 201 Nieznany (2)
Egzamin ASD 2010
zagadnienia na egzamin magisterski 2010-2011, WSAP BIAŁYSTOK ADMIN MG ROK (RÓŻNOŚCI)
baza pytań na egzamin z biochemii 2010 wersja I (1)
Egzamin radcowski 2010 r cywilne
BYT egzaminZero 01-2010, PJWSTK, BYT
egzamin praktyczny 2010 wersja Nieznany
EiM egzamin, 1 Pytania egzamin lato 2010
egzamin kwiecień, 2010 04 21 597 PUSTY
mrs tematy 2010

więcej podobnych podstron