Kradzieże i włamania, Kradzież w ujęciu prawnym - art

Pobierz dokument
kradzieze.i.wlamania.kradziez.w.ujeciu.prawnym.doc
Rozmiar 82 KB

Kradzież w ujęciu prawnym - art. 278§1-5 KK:

Kradzież w ujęciu kryminalistycznym:

Okoliczności sprzyjające kradzieżom:

 1. mieszkaniowym

  1. brak właściwego zabezpieczenia

  2. pozostawianie mienia w piwnicach, korytarzach

  3. pozostawianie pod nadzorem starców, dzieci

  4. złe wypełnianie obowiązków przez dozorców

  5. zanik więzi sąsiedzkich

 2. kieszonkowym

  1. duży ruch w sklepach, bazarach, środkach komunikacji

  2. duże natężenie ruchu turystycznego

  3. stan psychofizyczny osób pokrzywdzonych

  4. posiadanie przez pokrzywdzonego przy sobie wartościowych przedmiotów, dużej ilości pieniędzy

  5. nieodpowiednie zabezpieczenie mienia przed kradzieżami (siatki, torebki, koszyki)

 3. sklepowym

  1. istnienie dużej ilości sklepów samoobsługowych

  2. brak właściwego nadzoru personelu

  3. nieprzemyślane rozmieszczenie towarów

  4. jednolite, standardowe paczkowanie artykułów żywnościowych

  5. duże natężenie ruchu w sklepach, przy kasach

  6. brak zabezpieczenia towarów (głównie technicznego)

 4. hotelowym

  1. nieprzestrzeganie przepisów przez personel

  2. rotacja gości

  3. posiadanie przez gości przedmiotów wartościowych

  4. łatwość dostępu do mienia gości

  5. wprowadzanie przez gości osób przygodnych

  6. łatwość wejścia do pomieszczeń hotelowych przez osoby korzystające z kawiarni, restauracji hotelowych

 5. samochodów

  1. słabe zabezpieczenie techniczne pojazdów

  2. parkowanie na ulicach, parkingach niestrzeżonych

  3. łatwość zdobycia dokumentów legalizacyjnych

  4. łatwość w zarejestrowaniu samochodu

  5. niedostateczna kontrola handlu używanymi samochodami

  6. łatwość q zbyciu samochodu lub jego części

 6. metali kolorowych

  1. brak właściwego zabezpieczenia urządzeń

  2. łatwość zbycia skradzionego mienia

  3. osiągnięcie wysokich korzyści materialnych

  4. brak kontroli punktów skupu złomu

Metody dokonywania kradzieży mieszkaniowych:

Kradzież kieszonkowa - skryty zabór cudzego mienia ruchomego znajdującego się na osobie, bądź przy osobie, sytuacyjnie związanego z osobą pokrzywdzoną, z wykorzystaniem stanu psychofizycznego lub wprowadzeniem jej w taki stan.

Skład grupy kieszonkowców:

Sposoby ustawiania pokrzywdzonych przez sprawców:

Cechy zachowania się kieszonkowców:

Metody dokonywania kradzieży kieszonkowych:

Samoobrona złodziei kieszonkowych

Zasady prowadzenia obserwacji kieszonkowców

Metody kradzieży sklepowych:

Kradzieże metali kolorowych - polegają na zaborze w celu przywłaszczenia części składowych konstrukcji metalowych sieci telekomunikacyjnych i trakcyjnych, armatury, urządzeń mechanicznych zbudowanych z metali kolorowych.

Metody:

Sprawcy kradzieży (2000 rok):

Czynności na miejscu zdarzenia:

Współpraca pionu operacyjno - rozpoznawczego z dochodzeniowo - śledczym:

Kradzież z włamaniem (wg Hołysta) - jest to zabór mienia z zamkniętego pomieszczenia w celu przywłaszczenia go po uprzednim usunięciu fizycznej przeszkody stanowiącej zabezpieczenie tego pomieszczenia.

Charakterystyka sprawców:

Okoliczności sprzyjające dokonywaniu kradzieży z włamaniem:

Elementy taktyki włamywaczy:

Wywiad - całokształt czynności sprawcy kradzieży z włamaniem zmierzających do ustalenia danych o przyszłym obiekcie włamania za pomocą zbierania informacji, przeprowadzania „oględzin” i „obserwacji”.

Czas włamania - czas potrzebny na przygotowanie samego włamania, pokonanie zabezpieczenia, splądrowanie pomieszczeń, zabór, swobodne oddalenie się od obiektu.

Działania kamuflażowe - przed, w trakcie i po, zacieranie śladów, przygotowanie rękawiczek, środków chemicznych dla psa, przygotowanie alibi (potwierdzenia swoje obecności w czasie włamania w miejscu, gdzie faktycznie sprawca nie był).

Współpraca z paserem - typowy paser, osoby wykorzystujące swoją działalność (np. sklepikarze, handlowcy, właściciele warsztatów mechaniki pojazdowej), rzemieślnicy. Formy współpracy z paserami:

Narzędzia do dokonywania przestępstw:

Metody dokonywania włamań:

 1. Przez okno

  1. Wyrwanie okna

  2. Wybijanie szyby

  3. Wyrwanie krat

  4. Przepiłowanie krat

  5. Na plakat - przy włamaniu przez okno nakleja się na nie plakat

  6. Na szprycę - nawiercenie otworu w oknie i otworzenie go za pomocą odpowiednio wygiętej szprychy od rower

  7. Na parawan - zasłanianie

  8. Na mikrusa - przy wykorzystaniu małej osoby

 2. Przez drzwi

  1. Na cugle - nawierca się dwa otwory, przez które za pomocą prowadnicy wprowadza się kawałek gumy lub rzemienia i otwiera zamek od środka

  2. Na filung - przez drzwi klepkowe - usuwa się jedną klepkę i dostaje do wnętrza

  3. Na pasówkę - przy użyciu dopasowanego klucza

  4. Na klawisz - otwieranie zamka podklamkowego za pomocą wytrychu

  5. Na rympał - metod siłowego wyważenia drzwi

  6. Wyważenie drzwi

  7. Ukręcenie kłódek

  8. Wyrwanie krat

  9. Na wosk - wstrzykuje się ciepły wosk do zamka, przez co zapadki pozostają w jednym położeniu

  10. Na kwas - do zamków wstrzykuje się kwas, który rozpuszcza sprężynkę zapadki

  11. Rozwiercenie zamków

 3. Przez sufit:

  1. Na parasol - użycie świdra i parasola, by spadający gruz nie robił hałasu

 4. Przez podłogę

  1. Na lewar

  2. Na metro

 5. Przez ścianę

  1. Na ściankę

  2. Na wyłom

Źródła informacji o przestępstwie (2000 rok):

Ogółem zakończonych postępowań - 384 892

Czynności policjanta na miejscu zdarzenia:

Czynności operacyjno - rozpoznawcze na miejscu zdarzenia:

Typowanie sprawców kradzieży z włamaniem:

Kierunki działań wykrywczych:

 1. Od przestępstwa i jego ofiary do przestępcy

 2. Od przestępcy do przestępstwa

 3. Od przedmiotu przestępstwa do:

  1. Przestępcy i przestępstwa

  2. Przestępstwa i przestępcy

Wytyczne do zwiększenia efektywności wykrywania sprawców przestępstw kradzieży z włamaniem o stratach powyżej 50 tys. Zł.:

Przesłanki wszczynania rozpracowań:

Wnioskowanie na podstawie oględzin:

Plan zasadzki:

 1. Charakterystyka materiałów będących podstawą rejestracji zasadzki

 2. Cel zasadzki

 3. Czas i miejsce zasadzki

 4. Niezbędne siły i środki

  1. Nadzór

  2. Dowódca

  3. Skład grupy

  4. Wyposażenie policjantów

  5. Kto zapewnia łączność

  6. Kto wykona czynności operacyjne

  7. Opieka medyczna

 5. Szczegółowe zadania osób odpowiedzialnych za wykonawstwo poszczególnych przedsięwzięć podczas realizacji zasadzki

  1. Czynności do wykonania

  2. Czas i miejsce

  3. Użyte środki

  4. Osoby odpowiedzialne za wykonanie czynności

 6. Postanowienia końcowe, np.:

  1. Współdziałanie

  2. Legenda do sytuacji


Pobierz dokument
kradzieze.i.wlamania.kradziez.w.ujeciu.prawnym.doc
Rozmiar 82 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Zdolnosc kredytowa w ujeciu prawnym prawa polskiego
Kradzieże i kradzieże z Włamaniem
Ubezpieczenie od kradziezy z wlamaniem i rabunku mienia, Pomoce dydaktyczne, Ubezpieczenia
Kradzieże i kradzieże z Włamaniem, Administracja-notatki WSPol, Zwalczanie przestępczości kryminalne
Kradzież
Kradzież samochodu
11. BF 25 pyt, specjalizacja, bad.fiz, kradzione
Koncowka- przedostatnie !!!Kradzieże danych w Internecie, Studia, Ochrona własności intelektualnej
Nowa metoda kradzieży na kartkę
2. BF 19 pyt, specjalizacja, bad.fiz, kradzione
Z historii kradziezy literackich, Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo, Materiały
Ziemia polskich rolników kradziona pod uprawy GMO, Zdrowie i ekologia, GMO
10. BF 25 pyt, specjalizacja, bad.fiz, kradzione
FB kradzież tożsamości E Łętowska

więcej podobnych podstron