proces pielęgnowania, proces opieka paliatywna 1, Pacjent K


PWSZ

Wydział Ochrony Zdrowia

Kierunek - Pielęgniarstwo

Niestacjonarne studia zawodowe - pomostowe - Poziom C

Przedmiot: Opieka paliatywna

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE - Oddział Opieki paliatywno-hospitacyjnej

Data realizacji zajęć praktycznych - 1.07 - 8.07.2011 r.

Liczba godzin zajęć praktycznych zrealizowanych w placówce ogółem: 40 godz.

Wykaz prac zaliczeniowych:

Proces pielęgnowania pacjentem po udarze w stanie terminalnym - 1.07 - 8.07.2011 r.

Proces pielęgnowania pacjentem po udarze w stanie terminalnym

Pacjent K.B., lat 75. Osiem lat temu przebył udar mózgu, w konsekwencji powstał niedowład lewostronny. Przykurcz kończyny górnej lewej. Chorobami współistniejącymi u K.B. są: przewlekała nefropatia w obrębie niewydolności nerek, miażdżyca uogólniona naczyń mózgowych, zmiana zwyrodnieniowa kręgosłupa. Pacjent ma usunięte prawe najądrze z powodu jego zapalenia.

Pacjent nie jest świadomy, co do miejsca, czasu i sytuacji. Brak kontaktu słownego, polecenia rozumie.

K.B. jest niewydolny w zakresie samoobsługi, wymaga całodobowej opieki.

Mężczyzna utrzymuje się z emerytury. Opiekę sprawuje nad nim żona, która również jest emerytką. Ich sytuacja mieszkaniowa jest dobra.

Stan ogólny:

Układ krążenia: Ciśnienie tętnicze 130/ 90; tętno miarowe, dobrze wyczuwalne o częstości 86u/min; twarz blada; skóra bez zmian.

Układ oddechowy: Oddech bez zapachu, regularny o częstości 15 oddechów/ min., występuje uciążliwy kaszel bez odksztuszania wydzieliny.

Układ pokarmowy: Pacjent jest na diecie miksowanej. Karmiony przez personel. Brzuch bolesny. Stolec o prawidłowej konsystencji. Pacjent pampersowany.

Układ moczowo - płciowy: Do pęcherza moczowego założono cewnik Foley`a. Mocz o zabarwieniu słomkowym, bez zapachu. Nefropatia w obrębie niewydolności nerek. Pacjent po usunięciu prawego najądrza.

Układ ruchu: Niedowład lewostronny; przykurcz kończyny górnej lewej. Pacjent nie porusza się samodzielnie. Wraz z rehabilitantem wykonuje ćwiczenia bierne kończyn dolnych i górnych; ćwiczy na rotorze elektrycznym.

Diagnoza pielęgniarska

Problem

Cel

Realizacja

Ocena działań pielęgniarskich

Uporczywy kaszel bez odksztuszania wydzieliny.

Cel: Złagodzenie objawów kaszlu.

 1. Podaż leków według zlecenia lekarza.

 2. Oklepywanie.

Problem wymaga dalszej obserwacji.

Niewydolność pacjenta w zakresie samoobsługi z powodu niedowładu lewostronnego oraz przykurczu kończyny górnej lewej.

Cel: Poprawa wydolności pacjenta w zakresie samoobsługi

 1. Karmienie pacjenta.

 2. Wykonanie toalety ciała.

 3. Zmiana bielizny osobistej w razie potrzeby.

 4. Współpraca z rehabilitantem.

Pacjent ćwiczy na rotorze elektrycznym. Rehabilitant wykonuje masaż kończyn górnych i dolnych oraz ćwiczenia bierne.

Trudność w utrzymaniu higieny osobistej.

Cel: Utrzymanie ciała w czystości.

 1. Wykonanie toalety ciała.

 2. Zmiana bielizny pościelowej w razie potrzeby.

 3. Zmiana bielizny osobistej w razie potrzeby.

 4. Zmiana pampersa w razie potrzeby.

 5. Po każdym oddaniu stolca umyć okolice pośladków i krocza.

Ciało pacjenta jest utrzymane w czystości.

Możliwość wystąpienia powikłań takich jak: odleżyny, przykurcze, zaniki mięśniowe; powikłania zatorowo - zakrzepowe.

Cel: Zapobieganie skutkom długotrwałego unieruchomienia.

 1. Zmiana pozycji co 2 h.

 2. Zmiana pościeli w razie potrzeby.

 3. Ścielenie łóżka w razie potrzeby.

 4. Masaże mięśni.

 5. Ćwiczenia bierne.

 6. Materac przeciw odleżynowy.

 7. Masaż i natłuszczanie miejsc narażonych na występowanie odleżyn.

 8. Prowadzenie karty standardu pielęgnowania odleżyn.

 9. Jałowe zaopatrywanie zmian istniejących na skórze.

 10. Współpraca z rehabilitantem.

Nie zaobserwowałam żadnych zmian na skórze.

Problem wymaga dalszej obserwacji.

Możliwość wystąpienia powikłań ze strony układu oddechowego

(zapalenie płuc)

Cel: Zapobieganie skutkom długotrwałego unieruchomienia.

 1. Oklepywanie.

 2. Gimnastyka oddechowa

 3. Pozycja wysoka lub półwysoka.

 4. Wietrzenie sali.

 5. Ocena częstości i charakteru oddechów.

Problem wymaga dalszej obserwacji

Możliwość wystąpienia odparzeń w okolicy krocza i pośladków.

Cel: Zapobieganie powstawaniu odparzeń.

 1. Po każdym oddaniu stolca umyć i osuszyć okolice pośladków i krocza.

 2. Natłuszczanie pośladków i krocza.

 3. Wietrzenie pośladków poprzez nie zapinanie pampersa.

Nie zauważyłam zmian na skórze. Problem wymaga dalszej obserwacji.

ZADANIA DLA NASTĘPNEGO DYŻURU

 1. Wnikliwa obserwacja pacjenta i kontrola parametrów życiowych.

 2. Wykonywanie toalety jamy ustnej oraz odsysanie zalegającej w niej wydzieliny.

 3. Zmiana bielizny osobistej oraz pościelowej.

 4. Częste oklepywanie pacjenta oraz gimnastyka oddechowa.

 5. Kontrola jakości oddawania moczu.

 6. Ułożenie pacjenta w pozycji wysokiej lub półwysokiej.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
proces pielęgnowania, proces opieka paliatywna, Pacjent K
proces pielęgnowania, proces opieka paliatywna (2), Bałtycka Wyższa Szkoła Humanistyczna
proces pielęgnowania, opieka paliatywna - Karolina, Bałtycka Wyższa Szkoła Humanistyczna
Opieka nad pacjentem z procesem rozrostowym w OUN, pięlęgniarstwo, mgr
Komunikacja z pacjentem, Pielęgniarstwo licencjat cm umk, III rok, Opieka paliatywna
Postępowanie wobec pacjenta z obrzękiem limfatycznym, Pielęgniarstwo licencjat cm umk, III rok, Opi
Postępowanie objawowe wobec pacjenta z guzem mózgu, Pielęgniarstwo licencjat cm umk, III rok, Opieka
opieka paliatywna- pytania jagielskiego, Pielęgniarstwo licencjat cm umk, III rok, Opieka paliatywn
Duszność, Pielęgniarstwo licencjat cm umk, III rok, Opieka paliatywna
Pytania na egzamin licencjacki z opieki paliatywnej, Pielęgniarstwo licencjat cm umk, III rok, Opiek
Odleżyny, Pielęgniarstwo licencjat cm umk, III rok, Opieka paliatywna
Opieka 4, Pielęgniarstwo, rok III, opieka paliatywna, giełdy
Paliatyw pytania z zeszlego roku zdobyte pokatnie, Pielęgniarstwo licencjat cm umk, III rok, Opieka

więcej podobnych podstron