Teoria z Elektrotechniki, 6 Kanały falowodowe, FALOWODY


- Kanały Falowodowe -

0x01 graphic

PROSTOKĄTNE I CYLINDRYCZNE

Falowód - rura metalowa o przekroju kołowym lub prostokątnym, posrebrzonych i polerowanych ścianach wewnętrznych, umożliwiająca skanalizowanie i przesyłanie fal elektromagnetycznych o długościach centymetrowych i milimetrowych (mikrofal).

0x01 graphic
Falowód prostokątny wykonany jest z miedzi, mosiądzu, aluminium, często jest wewnątrz srebrzony i złocony.

Można w nim wzbudzić nieskończenie wiele modów TE i TM, opisanych min, powyżej częstotliwości granicznej fgmn :

0x08 graphic

Rys . Falowód prostokątny.

0x08 graphic

Modem podstawowym w falowodzie prostokątnym jest TE10.

0x08 graphic

Pierwsze mody falowodu na pasmo X, o wymiarach: a = 2,286 cm, b = 1,016 cm .

MOD

TE10

TE20

TE01

TE11

TM11

fg[GHz]

6,562

13,123

14,764

16,156

-

Tabl. Wymiary falowodu prostokątnego .

0x08 graphic

Rys . linie sił pola elektrycznego E i magnetycznego H dla modu .

0x01 graphic
W falowodzie cylindrycznym można także wzbudzić nieskończenie wiele modów TE i TM.

0x01 graphic
Wartość częstotliwości granicznej fgmn związana jest z wartościami:

dla modów TMnm z m-tym pierwiastkiem funkcji Bessela Jn(x) = 0,

dla modów TEnm z m-tym pierwiastkiem pochodnych tych funkcji J'n(x) = 0.

0x08 graphic

Rys . Falowód cylindryczny .

0x08 graphic

Dla modu podstawowego TE11 długość fali odpowiadającej częstotliwości granicznej:

0x08 graphic

0x08 graphic

Rys . Oś z częstotliwościami kolejnych modów .

Wartości kolejnych pierwiastków określających kolejne wartości częstotliwości granicznych.

TM11

TE11

TM01

TE21

TE01

q'nm

-

1,841

-

3,054

3,832

qnm

-

-2,405

-

3,832

-

Tabl. Wymiary falowodu cylindrycznego .

0x01 graphic
Prędkości: fazowa vf i grupowa vg oraz długość fali λ f są, dla tej samej f, różne i różne dla różnych modów.

0x01 graphic
Oznaczamy: prędkość v i długość λ dla fali płaskiej w wolnej przestrzeni wypełnionej ośrodkiem o ε rε 0 i μ rμ 0.

0x08 graphic

Dla falowodów prędkość fazowa i długość fali w falowodzie opisują następujące zależności:

0x08 graphic

Rys . Prędkości fazowa i grupowa w falowodzie .

0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
Prędkość grupowa przesyłania energii/informacji:

0x08 graphic

0x01 graphic
Wniosek: falowody wykazują dyspersję.

Poniżej częstotliwości granicznej fg modu podstawowego stała propagacji γ = α , prędkość fazowa vf = ∞ , a vg = 0. Falowód daje się pobudzić, ale pole EM zanika wykładniczo.

0x08 graphic

0x01 graphic
Wniosek: Falowód podkrytyczny może być wzorcem tłumienia! Powyżej częstotliwości granicznej:

0x08 graphic

Straty α m zależą od kształtu falowodu i stosunku f/fgmn.

0x08 graphic

Rys . Tłumienie miedzianego, powietrznego falowodu o a = 2 cm, dla modu TE10 .

0x01 graphic
Definicje prądu i napięcia w falowodzie nie są jednoznaczne, zależą od przyjętych dróg całkowania.

0x01 graphic
Pojęcia impedancji charakterystycznej i impedancji są umowne.

Falowody cylindryczne stosowane są do rozmaitych celów :

0x01 graphic
rezonatory

0x01 graphic
filtry

0x01 graphic
złącza obrotowe itp.

- 25 -

0x01 graphicWyszukiwarka

Podobne podstrony:
Teoria z Elektrotechniki, 2 Kanały Radiowe, Kanały Radiowe (cyfrowe)
Teoria z Elektrotechniki, 5 Kanały przewodowe, Przewody Telekomunikacyjne
Teoria z Elektrotechniki, 7 Kanały światłowodowe, ŚWIATŁOWODY
Materiały Elektroniczne Mele Falowod
Teoria(3), elektronika
Teoria z Elektrotechniki, Teoria 3
Teoria z Elektrotechniki, Teoria 2
Rozdzial 5 ObwodyTrojfazowe teoria2, Elektra
elektronika teoria, elektronika
Rozdzial 5 ObwodyTrojfazowe teoria1, Elektra
Rozdzial 5 ObwodyTrojfazowe teoria3, Elektra
Rozdzial 1 ObwodyPraduStalego teoria, Elektra
Teoria(6), elektronika
Rozdzial 4 Czworniki teoria, Elektra
Teoria(9), elektronika
10. Dyfrakcja i Polaryzacja - Teoria, Elektrotechnika AGH, Semestr II letni 2012-2013, Fizyka II - L
sprawozdanie badanie mikroskopowe-teoria!!!!!!!!!!, Elektrotechnika, dc pobierane, Podstawy Nauk o m

więcej podobnych podstron