Pomiar mocy, Pomiar mocy 1, Politechnika Wrocławska Instytut Metrologii Elektrycznej


Politechnika Wrocławska Instytut Metrologii Elektrycznej

Ćwiczenie laboratoryjne nr 11

Czwartek 730

13.01.2000 r.

LESZEK MAJERZ

Paweł Sieradzy

Wojciech Giernalczyk

Marek Karolczak

Pomiar mocy czynnej i biernej odbiorników trójfazowych metodą bezpośrednią

Ocena:

  1. Cel ćwiczenia:

Poznanie sposobów pomiaru mocy biernej i czynnej odbiorników trójfazowych metodą bezpośrednią. Poznanie sposobów łączenia układów do pomiaru mocy (układ Arona).

  1. Spis przyrządów:

amperomierz magnetoelektryczny zakresy 2,5A/5A ; klasa 0,5 ; αmax=100dz ; nr Ew-21/84

amperomierz magnetoelektryczny zakres 5A/10A ; klasa 0,5 ; αmax=100dz ; nr 642/IVa

watomierz magnetoelektryczny zakresy dla U: 100V/200V/400V

zakresy dla I: 2,5A/5A

klasa 0,5 ; αmax=100dz ; nr N-1003/Ivh

watomierz magnetoelektryczny zakresy dla U: 100V/200V/400V

zakresy dla I: 2,5A/5A

klasa 0,5 ; αmax=100dz ; nr N-1005/Ivh

woltomierz magnetoelektryczny zakresy 150V/300V ; klasa 0,5 ; αmax=60dz,αmax=75dz

nr N-1587/IVh

woltomierz magnetoelektryczny zakresy 150V/300V ; klasa 0,5 ; αmax=60dz,αmax=75dz

nr N-494/IVh

posobniki 300 na 600 V typ IME -201a/IVh

typ IME -202a/IVh

  1. Schemat połączeń:

  1. Tabele pomiarowe:

Pomiary prądów w poszczególnych fazach i napięć międzyfazowych:

I1

I2

zakres

skala

odczyt

wynik

ΔI1

zakres

skala

odczyt

wynik

ΔI2

A

dz.

dz.

A

A

A

dz.

dz.

A

A

Silnik

5

100

52,0

2,60

±0,02

5

100

53,0

2,65

±0,02

Żarówki

5

100

45,0

2,25

±0,02

2,5

100

60,5

3,02

±0,01

Silnik + żarówki

10

100

39,0

3,9

±0,05

5

100

64,0

3,20

±0,02

Wzory i obliczenia:

0x01 graphic

0x01 graphic

U1

U2

zakres

skala

odczyt

wynik

ΔU1

zakres

skala

odczyt

wynik

ΔU2

V

dz.

dz.

V

V

V

dz.

dz.

V

V

Silnik

600

600

385,0

385

±3

600

600

389,0

389

±3

żarówki

600

600

385,0

385

±3

600

600

389,0

389

±3

Silnik + żarówki

600

600

385,0

385

±3

600

600

389,0

389

±3

Wzory i obliczenia:

0x01 graphic

0x01 graphic

P1

P2

P

δP

S

cosϕ

Q

zakres U

zakres I

skala

odczyt

wynik

ΔP1

zakres U

zakres I

skala

odczyt

wynik

ΔP2

W

%

V.A

-

var

V

A

dz.

dz.

W

W

V

A

dz.

dz.

W

W

Silnik

400

2,5

100

60,0

600

±5

400

2,5

100

43,0

-430

±5

170

±12

1724

0,10

1716

Żarówki

400

2,5

100

80,0

800

±5

400

2,5

100

50,0

500

±5

1300

±2

1730

0,75

1141

Silnik + żarówki

400

5

100

70,0

1400

±10

400

5

100

4,0

80

±10

1480

±2

2336

0,63

1807

Pomiar mocy za pomocą dwóch watomierzy

Wzory i obliczenia:

0x01 graphic

0x01 graphic

P = P1 + P2 = 800 + 500 =1300 W ± 2 %

0x01 graphic

0x01 graphic

Wartości średnie wskazań woltomierzy i amperomierzy:

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic
- silnik

S = (1730±27)VA - żarówki

S = (2336±31)VA - silnik +żarówki

Błąd Uśr i Iśr policzono z różniczki zupełnej:

0x01 graphic
0x01 graphic

Błąd S policzono z różniczki zupełnej:

0x01 graphic

0x01 graphic
- silnik

cosϕ = 0,75±0,03 - żarówki

cosϕ = 0,63±0,02 - silnik + żarówki

Błąd współczynnika mocy policzono z różniczki zupełnej:

0x01 graphic

0x01 graphic

Błąd mocy biernej policzono z równania:

0x01 graphic

  1. Wnioski:

Do pomiaru mocy czynnej P pobieranej przez odbiornik stosujemy układ dwóch watomierzy zwany układem Arona, w którym włączamy cewki prądowe watomierzy w dwie fazy linii a cewki napięciowe między daną fazę a fazę trzecią. Wskazania watomierzy mogą być ujemne(w moim przypadku przy obciążeniu silnikiem jeden z watomierzy wskazywał moc ze znakiem minus P2=-430W). Wówczas kąt ϕ leży poza obszarem ćwiartki pierwszej i czwartej, czyli jest rozwarty, oznacza to ,że cosϕ<0,5 (0,10<0,5) . Stosując ten układ oraz odpowiednie zależności można również metodą pośrednią wyznaczyć moc pozorną i moc bierną. Układ Arona można stosować zarówno do pomiaru mocy w układach symetrycznych jak i niesymetrycznych.

Do pomiaru mocy biernej w układach symetrycznych stosuje się układ z jednym watomierzem, który pozwala na uzyskanie dokładniejszych wyników niż ma to miejsce w przypadku układu Arona.

Stosunek mocy czynnej do mocy pozornej nazywa się współczynnikiem mocy. Należy dążyć do utrzymania wartości tego współczynnika w pobliżu jedności ponieważ w tym przypadku prąd pobierany ze źródła jest najmniejszy.

3Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Pomiar mocy, Pomiar mocy 2, Politechnika Wrocławska Instytut Metrologii Elektrycznej
Prostowanie i filtracja, Prostowanie i filtracja 1, Politechnika Wrocławska Instytut Metrologii Elek
Struktura źródeł błędów w procesie pomiarowym, PWR Politechnika Wrocławska, podstawy metrologii, Wyk
Dyrektywa dot pomiarow, PWR Politechnika Wrocławska, podstawy metrologii, Wykłady 2011
Pomiary właściwości cieplnych materiałów izolacyjnych, PIM7, Politechnika Wrocławska Instytut
Pomiary właściwości cieplnych materiałów izolacyjnych, PIM7, Politechnika Wrocławska Instytut
KLASYFIKACJA PRZYRZADÓW POMIAROWYCH I WZORCÓW MIAR DO POMIARU DŁUGOŚCI, PWR Politechnika Wrocławska,
Pomiary właściwości cieplnych materiałów izolacyjnych, c7, Politechnika Wrocławska Instytut
C - Statystyczna analiza wyników pomiarów, statystyczna analiza wynikow pomiarów(miern), Politechnik
Sprawozdanie I pomiary analogowe, POLITECHNIKA WROCŁAWSKA
ćwiczenie 2 Statystyczne opracowanie wyników pomiarów, ZiIP Politechnika Poznańska, Podstawy Metrolo
Sprawdzanie wyposażenia pomiarowego, ZiIP Politechnika Poznańska, Podstawy Metrologii
ćwiczenie 3 Sprawdzanie przyrządów pomiarowych, ZiIP Politechnika Poznańska, Podstawy Metrologii
Zadanie z pasowania otwarte, PWR Politechnika Wrocławska, podstawy metrologii, Wykłady 2011
PIM, pim1, Politechnika Wrocławska Instytut
Kopia 4.17, mp 4.17, POLITECHNIKA WROCŁAWSKA INSTYTUT TECHNIKI CIEPLNEJ I MECHANIKI PŁYNÓW
Wyznaczanie momentu bezwladnosci, 08, POLITECHNIKA WROCŁAWSKA INSTYTUT FIZYKI_
materiaˆy budowlane, MATERI, Politechnika Wrocławska Instytut Inż

więcej podobnych podstron