Sprawozdania- inżynieria rynkowski, zwężka Venturiego


1. Cel ćwiczenia:

Celem ćwiczenia jest przypomnienie znanej z wykładów zasady działania zwęzki Venturiego jako przyrządu do pomiaru strumienia masy płynu i prędkości średniej oraz zapoznanie studenta z cechowanie zwężki.

2. Schemat ćwiczenia:

0x01 graphic

1 zwężka Venturiego

2 rotametr

3czujnik temperatury

4 miernik temperatury

5 pomiarowy manometr naczyniowy

6 manomert kontrolny

7 zawór odcinający na obejściu rotametru

8 główny zawór odcinający dopływ wody do stanowiska

9 zawory kulowe odcinające rotametr

Wykonanie ćwiczenia

1. Ustawić na rotametrze pierwszą wartość przepływu

2. Odczytać wskazania na manometrach

3. Zwiększają przepływ ustawić kolejne wartości i odczytywać wskazania na manometrach

4. Odczytać temperaturę wody , a z tabel gęstość i lepkość wody

5. Wyniki pomiarów przedstawić w tabeli

6. Wykonać wykres α = f(Re)

3. Wykonanie obliczeń

m0x01 graphic
[ m2/m2]=[-]

V0x01 graphic
[m3/s : m2/s2] = [m/s]

Qt=0x01 graphic
[0x01 graphic
]

k = Q/Qt [m3/s : m3/s]= [-]

α = 0x01 graphic
[-]

Re=0x01 graphic
0x01 graphic
= [-]

k- współczynnik wydatku [-]

m- moduł zwężki [-]

α- liczba przepływu [-]

Q- przepływ [ l/h=2,7*10-7 m3/s]

Qt- przepływ teoretyczny [m3/s]

Re- liczba Reynoldsa

V- prędkość przepływu [m/s]

0x01 graphic
lepkość [m2/s]

0x01 graphic
gęstość cieczy płynąca rurociągiem [kg/m3]

d1- średnica dolotowa [m]

d2- średnica w zwężeniu

0x01 graphic
- odczyt z manometru [Pa]

Obliczenia dla pierwszego przepływu

m=7,52/20,82= 0,13

V=0x01 graphic

Qt=0x01 graphic

k = 69,44*10-6/ 89,1*10-6 = 0,7793

α= 0x01 graphic

Re=0x01 graphic
=4310,88

4. Zestawienie tabelaryczne

t

[oC]

0x01 graphic

[kg/m3]

0x01 graphic

[m2/s]

Q

[l/h]

0x01 graphic

[at]

0x01 graphic
śr

[Pa]

Q

[m3/s]

V

[m/s]

Qt

[m3/s]

k

α

Re

16,25

998,94

1,112*10-6

250

0,021

0,02

69,44*10-6

0,20

89,1*10-6

0,7739

0,7860

4310,88

0,02

0,02

0,02

0,021

500

0,079

0,077

138,89*10-6

0,41

175,05*10-6

0,7734

0,8002

8837,31

0,075

0,076

0,078

0,077

700

0,150

0,15

194,44*10-6

0,57

244,35*10-6

0,7957

0,8025

12286,01

0,145

0,151

0,150

0,149

850

0,218

0,218

236,11*10-6

0,70

294,75*10-6

0,8011

0,8080

15088,08

0,217

0,216

0,219

0,219

Wnioski:

Zwężka Venturiego służy do pomiarów wydatków w przewodach zamkniętych. Przy obliczeniach należy pamiętać o współczynniku , który uwzględnia opór występujący przy ruchu cieczy rzeczywistej. Po sporządzeniu wykresów można stwierdzić, że zależności są do siebie podobne. Przy liczbie Reynoldsa powyżej 6000 ( gdy przepływ jest turbulentny) współczynnik wydatku jak i liczba przepływów nieznacznie się zmienia.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Sprawozdania- inżynieria rynkowski, manometr, 1
Sprawozdania- inżynieria rynkowski, stray na dlugosci, TEMAT: WSPÓŁCZYNNIK STRAT NA DŁUGOŚCI
Sprawozdania- inżynieria rynkowski, krytyczna liczba Reynoldsa, TEMAT : OKREŚLENIE KRYTYCZNEJ LICZBY
Sprawozdania- inżynieria rynkowski, ostateczne wersja cw4inzpro
Inzynieria procesowa,sprawozdanie zwezka Venturiego
Lab. mech. płynów-Pomiar przepływu powietrza zwężką Venturiego, Mechanika Płynów pollub(Sprawozdania
Zwężka Venturiego
tabela do sprawozdania, Inzynieria Bezpieczenstwa, Logistyka
Ekstrakcja - sprawozdanie, Inżynieria procesowa
Zwężka Venturiego 1
sprawozdanie inzynieria mat
Wzor sprawozdanie inzynieria2
Zwężka Venturiego
Zwężka Venturiego teoria
OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW „CZAJKA” - sprawozdanie 2, INŻYNIERIA PROCESOWA, T. cieplna
Zwężka Venturiego, Maszynoznawstwo
zwęzka venturiego

więcej podobnych podstron