kk, ART 67 KK, 2002

Pobierz dokument
kk.art.67.kk.2002.doc
Rozmiar 20 KB

2002.01.29 postanow. SN I KZP 33/01 OSNKW 2002/3-4/15

Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych w sytuacji, w której postępowanie karne zostaje warunkowo umorzone, pozostaje fakultatywny. Przepis art. 67 § 3 in fine k.k. jest bowiem w zakresie orzekania tego środka karnego przepisem szczególnym w stosunku do art. 42 § 2 k.k. i wyłącza stosowanie tego ostatniego w zakresie przez siebie objętym, a więc przy warunkowym umorzeniu postępowania.

Przewodniczący: sędzia SN T. Grzegorczyk.

Wyrok z dnia 31 sierpnia 2007 r., V KK 228/07

Zgodnie z treścią art. 67 § 3 k.k. w przypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego, sąd obowiązany jest: po pierwsze − do nałożenia na sprawców obowiązku naprawienia szkody wyłącznie wówczas, gdy powstanie szkody w zakresie dóbr pokrzywdzonego jest następstwem popełnionego przez nich przestępstwa; po drugie − obowiązek taki ciąży na sądzie tylko wtedy, gdy szkoda taka w czasie warunkowego umorzenia postępowania karnego nadal istnieje.

1

ART. 67 K.K.


Pobierz dokument
kk.art.67.kk.2002.doc
Rozmiar 20 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Zobowiązania, ART 433 KC, 2002
Księga 1. Proces, ART 133 KPC, 2002
KSH, ART 67 KSH, II CSK 134/09 - wyrok z dnia 24 lipca 2009 r
Zobowiązania, ART 454 KC, 2002
Księga 1. Proces, ART 67 KPC, I CSK 304/08 - wyrok z dnia 9 stycznia 2009 r
Księga 1. Proces, ART 493 KPC, 2002
Księga 2. Postępowenie nieprocesowe, ART 686 KPC, 2002
Art 67 ust 4 pr aut w zw z art 29 ust 2 UoDO
kpk, ART 521 KPK, 2002
Prawo spółdzielcze, ART 38 PrSpółdz, 2002
Zobowiązania, ART 451 KC, 2002
kk, ART 224 KK, Wyrok z dnia 26 marca 2002 roku, II AKa 46/02, Prok
kk, ART 177 KK, III KK 270/04 - wyrok z dnia 10 maja 2005 r
kk, ART 286 KK, III KK 75/04 - postanowienie z dnia 1 marca 2005 r
kk, ART 292 KK, I KZP 8/08 - z dnia 30 czerwca 2008 r
kw, ART 39 KW, III KK 97/06 - wyrok z dnia 7 kwietnia 2006 r
kk, ART 265 KK, I KZP 35/08 - z dnia 26 marca 2009 r
kpk, ART 180 KPK, III KK 278/04 - postanowienie z dnia 15 grudnia 2004 r

więcej podobnych podstron