Sygnały Elektryczne (3.3), Politechnika Lubelska


Politechnika Lubelska

w Lublinie

Laboratorium Podstaw Elektrotechniki

wiczenie nr 2

Nazwisko i imi

Kozowski Micha

Kuayski Micha

Kisiel Janusz

Ku Krzysztof

Semestr:

III

Grupa:

ED 3.3

Rok akademicki

04/05

Temat :

Sygnay elektryczne.

Data wykonania w.

19.10.04

Ocena:

I Cel wiczenia:

Zapoznanie si z metodami pomiaru i obliczania wartoci redniej i skutecznej napicia prdu staego i zmiennego.

II Ukad pomiarowy:

0x01 graphic

Oznaczenia na rysunku:

G - generator sygnaw

Wz - wzmacniacz mocy

D1 - dioda prostownikowa umoliwiajca prostowanie pfalowe sygnau

D2 - ukad Greatza umoliwiajcy prostowanie caofalowe sygnau

R - rezystancja obcienia

P1 - przycisk zaczajcy kondensator

P2 - przecznik rodzaju sygnau

C - kondensator

V1 - woltomierz elektromagnetyczny

V2 - woltomierz magnetoelektryczny

Os - oscyloskop katodowy

III Spis przyrzdw:

Do pomiaru napicia redniego: woltomierz magnetoelektryczny klasy 0.5 nr EP 43.3/1*** (nieczytelne)

Do pomiaru napicia skutecznego: woltomierz elektromagnetyczny klasy 1 (prd stay) 0.5 (prd przemienny) nr EP 43.3/336.

IV Tabela wynikw:

Rodzaj

Lp.

Usk

Ur

ka

kk

Um

Usk obl

Ur obl

ka obl

kk obl

sygnau

[ V ]

[ V ]

-

-

[ V ]

[ V ]

[ V ]

-

-

1

0,7

0

1,67

-

1,25

0,88

0,8

1,42

1,1

2

0,8

0,46

2,19

1,74

1,75

0,88

0,56

1,99

1,57

3

0,85

0,64

1,62

1,33

1,38

0,98

0,88

1,41

1,11

4

0,8

0,76

1

1,05

0,8

0,8

0,8

1

1

5

1,2

0

1,83

-

2,2

1,27

1,1

1,73

1,16

6

0,6

0,32

2,67

1,88

1,6

0,65

0,4

2,46

1,63

7

0,6

0,42

2,33

1,43

1,3

0,75

0,65

1,73

1,15

8

3,6

0

1

-

3,6

3,6

3,6

1

1

9

2,4

1,68

1,33

1,43

3,2

2,26

1,6

1,42

1,41

V Opracowanie wynikw pomiarw:

Warto skuteczna napicia: Warto rednia caookresowa napicia:

0x01 graphic
0x01 graphic

Warto rednia pokresowa napicia:

0x01 graphic

Wspczynnik amplitudy (szczytu): Wspczynnik ksztatu:

0x01 graphic
0x01 graphic

Uwaga: dla pomiaru 1,5,8 rednia warto napicia obliczana jest dla poowy okresu, zatem wspczynnik ksztatu take liczony jest na podstawie wartoci redniej pokresowej napicia.

Sygna sinusoidalny przemienny jest sygnaem okresowym, dlatego warto rednia za okres tego sygnau wskazywana przez woltomierz jest rwna zero. Dlatego wprowadzamy dla tego sygnau warto redni pokresow:

0x01 graphic

- warto skuteczn napicia sinusoidalnego dla caego okresu mona obliczy wg wzoru:

0x01 graphic

Po przejciu przez diod prostownikow napicie sinusoidalne zostaje wyprostowane pfalowo. Poniewa co pl okresu warto napicia wynosi zero, dlatego do obliczania napicia redniego caookresowego bierzemy warto napicia dla poowy okresu dla ktrej warto napicia jest rna od zera i uredniamy na cay okres. Warto rednia takiego sygnau wynosi:

0x01 graphic

- warto skuteczna takiego napicia wynosi:

0x01 graphic

Po przejciu przez ukad Graetza sygna zostaje wyprostowany caofalowo. Warto rednia napicia pokresowa i caookresowa bd takie same, a wic moemy zapisa:

0x01 graphic

- warto skuteczna caookresowa napicia wynosi:

0x01 graphic

Po zaczeniu kondensatora z przebiegu sinusoidalnego wyprostowanego caofalowo otrzymujemy sygna stay. Warto rednia tego sygnau wynosi:

0x01 graphic

- warto skuteczna wynosi:

0x01 graphic

Sygna trjktowy jest sygnaem przemiennym okresowym, dla ktrego warto rednia za okres wynosi zero natomiast warto rednia pokresowa wynosi:

0x01 graphic

- warto skuteczna caookresowa wynosi:

0x01 graphic

Analogicznie jak dla sygnau sinusoidalnego ttnicego obliczamy warto redni i skuteczn napicia sygnau trjktowego wyprostowanego pfalowo:

0x01 graphic

Warto redni i skuteczn sygnau trjktowego wyprostowanego caofalowo obliczamy nastpujco:

0x01 graphic

- warto skuteczna wynosi:

0x01 graphic

Uwaga: 0x01 graphic
- jest to warto napicia dla T/4

Dla sygnau prostoktnego warto redni liczymy dla poowy okresu:

0x01 graphic

- warto skuteczna wynosi:

0x01 graphic

Dla sygnau prostoktnego wyprostowanego pfalowo warto rednia i skuteczna wynosi:

0x01 graphic

Przykadowe obliczenia:

ad. 6.

0x01 graphic

0x01 graphic
0x01 graphic

VI Wnioski:

Badane sygnay s sygnaami okresowymi. Mona wrd nich wyrni sygnay zmienne i ttnice. Sygna okresowy jest przemienny gdy jego warto rednia za okres jest rwna zero. S to np. sinusoida i przebieg pioksztatny. Sygnay okresowe ktrych rednia warto za okres jest rna od zera nazywa si ttnicymi. Mona do nich zaliczy sygna ktry powstaje w wyniku przepuszczenia przez diod prostownicz sygnau sinusoidalnego, pioksztatnego i impulsowego. Drug grup sygnaw stanowi sygnay jednokierunkowe zmienne. Szczeglnym przypadkiem takiego sygnau jest sygna stay. Przykadem sygnaw zmiennych jednokierunkowych jest sygna sinusoidalny i pioksztatny przepuszczony przez mostek Graetza. Dla tego sygnau jego warto liczbowa ulega zmianie przy niezmienionym zwrocie.

Z przeprowadzonych bada i oblicze mona zauway, e przy odpowiedniej modulacji sygnau (doborze ksztatu) uzyskuje si rne, stae dla danych przebiegw wartoci rednie i skuteczne sygnau oraz wspczynniki ksztatu i amplitudy.

Wartoci napi oraz wspczynnikw ksztatu i amplitudy otrzymane z pomiarw w niewielkim stopniu odbiegaj od wartoci obliczonych. Rnice w przypadku przebiegu prostoktnego s spowodowane znieksztaceniem tego sygnau, co pocigno za sob niedokadny odczyt maksymalnej wartoci napicia z oscyloskopu.

Dla przebiegw przemiennych i wyprostowanych dwpowkowo wartoci skuteczne napi s takie same, warto skuteczna napi wyprostowanych jednopowkowo jest 0x01 graphic
razy mniejsza od wartoci skutecznej napi wyprostowanych dwpowkowo.

Warto rednia caookresowa napicia dla przebiegw przemiennych wynosi 0. Warto ta dla przebiegw wyprostowanych wzrasta wraz ze zmniejszeniem ttnie (przebieg zblia si ksztatem do sygnau staego dla ktrego warto rednia jest rwna wartoci max.).Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Test-Elektronika D, Politechnika Lubelska, Studia, Studia, sem VI, z ksero na wydziale elektrycznym
elektronika-8, Laboratorium Podstaw Elektroniki Politechniki Lubelskiej
Laboratorium urządzeń i procesów, Zasada modelowania elektrycznego, POLITECZNIKA LUBELSKA
Elektronika 5 protokół, Laboratorium Podstaw Elektroniki Politechniki Lubelskiej
Badanie układów o promieniowym rozkładzie natężenia pola magnetycznego, GRONEK9, Laboratorium Podsta
Badanie układów o promieniowym rozkładzie natężenia pola magnetycznego, GRONEK9, Laboratorium Podsta
el.cw13 - Oświetlenie elektryczne, Politechnika Lubelska, Studia, Studia, Sprawozdanka, ELEKTROTECH
protokół Pomiary podstawowych wielkości w polu elektromagnetycznym, Politechnika Lubelska, Studia, S
Elektronika 4, POLITECHNIKA LUBELSKA
ĆW3, WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ
Synteza ukł. sterow. elektronicznego, POLITECHNIKA LUBELSKA
Sprawozdanie elektra 9, POLITECHNIKA LUBELSKA
02'' 2, Laboratorium Podstaw Elektroniki Politechniki Lubelskiej
L4EL 5C, Laboratorium Podstaw Elektroniki Politechniki Lubelskiej
protokółćw4.elektra, Politechnika Lubelska, Studia, semestr 5, Sem V, Sprawozdania, Laborka, Elektro
Laboratorium Elektroniki, Politechnika Lubelska, Studia, semestr 5, Sem V, Sprawozdania, V semestr

więcej podobnych podstron