Nie moje, skaly14, Wydział


Wydział

Górnictwa

i Geoinżynierii

Swędrowska

Dominika

Budownictwo III

Nr ćw.:

14

TEMAT: Analiza granulometryczna.

Grupa 2/2

Rok akademicki

2002/2003

Data wykonania

30.10.2002

OCENA:

Cel ćwiczenia:

Analizę granulometryczną wykonuje się w celu wyznaczenia procentowej zawartości występujących w gruncie frakcji. Pozwala to w końcowym efekcie na wykreślenie krzywej uziarnienia oraz ustalenie rodzaju i nazwy badanego gruntu.

Opracowanie wyników:

I próba:

waga foremki: 213,96 [g]

waga skały przed suszeniem: 475,28 [g]

waga skały po wysuszeniu: 261,32 [g]

Nr sita

[mm]

Waga sita

[g]

Waga sita po przesianiu [g]

Waga skały

[g]

Procentowa zawartość frakcji [%]

10,0

2,0

1,0

0,8

0,5

0,2

0,1

0,063

podstawka

271,63

278,32

274,15

272,00

257,80

255,95

242,70

239,18

296,90

279,14

313,89

292,27

285,63

326,04

353,34

251,26

239,66

296,92

7,51

35,57

18,12

13,63

68,24

97,39

8,56

0,48

0,02

3,01

14,26

7,26

5,46

27,35

39,03

3,43

0,19

0,01

II próba:

waga foremki: 213,96 [g]

waga skały przed suszeniem: 455,61 [g]

waga skały po wysuszeniu: 241,65 [g]

Nr sita

m]

Waga sita

[g]

Waga sita po przesianiu [g]

Waga skały

[g]

Procentowa zawartość frakcji [%]

10,0

2,0

1,0

0,8

0,5

0,2

0,1

0,063

podstawka

271,60

278,29

274,15

272,02

257,80

255,94

242,73

239,17

296,87

272,53

306,57

294,55

284,27

346,45

335,48

250,93

239,51

296,94

0,93

28,28

20,40

12,25

88,65

79,54

8,20

0,34

0,07

0,39

11,85

8,55

5,13

37,14

33,33

3,44

0,14

0,03

Zawartość poszczególnych frakcji Zi należy obliczyć wg wzoru:

0x01 graphic

gdzie:

mi - masa frakcji gruntu pozostałego na sicie, g;

ms - masa szkieletu gruntowego, g.

0x08 graphic

Wnioski:

Przedstawiony powyżej wykres „Krzywej uziarnienia dla wykonanych prób” przedstawiony jest tylko do granicy średnicy zastępczej - 2 [mm] w celu pokazania dokładniejszego rozkładu wyników wykonanych prób. Wiąże się to z tym, że prawie wszystkie próby mieszczą się w zakresie od 0,063 - 2 mm, a dodanie ostatniej próby na wykres powoduje zaciemnienie wyników ze względu na rozbieżność wielkości oczek sit. Dlatego sito 10 mm nie zostało uwzględnione.

Znajomość rodzaju badanego gruntu pozwala na prognozowanie jego własności. Analiza sitowa pozwala na określenie procentowych zawartości poszczególnych frakcji w całym szkielecie skalnym, czyli rozdrobnienia całości gruntu.

Ściśliwość gruntu, to zdolność gruntu do zmniejszania swojej objętości pod wpływem obciążenia. Ściśliwość gruntu zależy głównie od składu granulometrycznego gruntu, a także od porowatości, wilgotności i składu mineralnego.

W przypadku rozdrobnionych gruntów mineralnych zmniejszanie się objętości gruntu pod wpływem obciążenia jest wynikiem zmniejszania się objętości porów wskutek wzajemnego przesuwania się ziaren i cząstek gruntu. W procesie tym następuje wyciskanie wody i powietrza wypełniających pory gruntowe.

W wyniku przeprowadzenia odczytu z trójkąta Fereta otrzymujemy wynik: piasek.

Z metody makroskopowej odczytujemy, ze w ćwiczeniu korzystaliśmy z piasku gruboziarnistego. Piasek jest bardzo ściśliwym gruntem - na budowach można zaobserwować, ze całkowity proces osiadania budowli na takim gruncie, następuje praktycznie w momencie zakończenia budowy (w przypadku innych gruntów proces ten może trwać nawet do kilku lat).

0x01 graphicWyszukiwarka

Podobne podstrony:
Nie moje, skaly11, Wydział
Nie moje, skaly10, Wydział
Nie moje, skaly01, Wydział
Nie moje, skaly06, Wydział
Nie moje, skaly03, Wydział
pytania kolokwia zebrane z? ! (nie moje)
Sprawozdanie 81, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fizy
Sprawozdanie nr12, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fi
Sprawozdanie 57c, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fiz
bezpieczeństwo pożarowe- stal-kejt, kbi, Zaliczone, pożary, Bezpieczenstwo pozarowe, Bezpieczeństwo
Lab 11 - Oznaczenie modułu jednostronnego ściskania skał, skaly11, WYDZIAŁ GÓRNICZY
fizyka moje, cw14 2, WYDZIAŁ
Sprawozdanie 3, Budownictwo, I rok, materiały budowlane, sprawozdania, nie moje
fizyka moje, cw14 3, WYDZIAŁ
Poprawa, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fizykii, fiz
sprawozdanie nr8, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fiz
Sprawozdanie 29A, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fiz
ento-all[1]+nie+moje, Rolnictwo, Entomologia

więcej podobnych podstron