Zima

Pobierz dokument
zima.doc
Rozmiar 71 KB

Kwatera Główna Drużyn Strzeleckich „Strzelec”

Materiał szkoleniowy nr 04/2005

PRZETRWANIE W ZIMIE

Działanie pododdziałów strzeleckich w warunkach zimowych

UWAGI OGÓLNE DOTYCZĄCE DZIAŁANIA W WARUNKACH ZIMOWYCH

Zima jak pokazuje historia toczonych konfliktów zbrojnych niejednokrotnie wywierała decydujący wpływ na wynik poszczególnych kampanii i wojen. Klasycznymi przykładami w tej dziedzinie są: odwrót wojsk Napoleona z Rosji oraz klęska wojsk niemieckich pod Stalingradem. Znane są również przykłady dostosowania się do tych warunków i wykorzystania ich jako sojusznika. Tak było w trakcie tzw. „wojny zimowej” toczonej pomiędzy Finlandią a Związkiem Sowieckim. Okazuje się bowiem, że wojska dobrze przygotowane, wyposażone i wyszkolone do prowadzenia walki w warunkach zimowych, a w szczególności pododdziały piechoty górskiej, bytowały w śniegu tygodniami i miesiącami bez większych trudności i strat. Działanie wojsk w zimie jest ciężką próbą, ale należy rozpatrywać również jej dobre strony. Nie padają deszcze, nie dokuczają nam krwiożercze owady, zamarzają bagna, rzeki i jeziora. Liczne przeszkody, które musielibyśmy w ciepłej porze okrążać lub dla pokonania których winniśmy budować przeprawy stają się łatwiejsze do pokonania. Oznacza to, że zimy nie należy się obawiać i traktować jako przeciwnika, lecz uczynić ją sojusznikiem poprzez odpowiednie przygotowanie i wyszkolenie pododdziałów strzeleckich.

Szkolenie w zakresie prowadzenia walki w warunkach zimowych ma na celu przygotowanie poszczególnych strzelców i pododdziałów do:

W szkoleniu należy uwzględnić założenie, że tylko odpowiednie i fachowe przygotowanie dowódców, właściwy nadzór służbowy oraz stosownie ukierunkowane szkolenie praktycznie całego stanu osobowego tworzy podstawy do efektywnego prowadzenie działań bojowych w warunkach zimowych. Jako regułę należy przyjąć zasadę , że największa odpowiedzialność w tym zakresie spoczywa na dowódcach drużyn i plutonów. Dlatego w procesie szkolenia stanów osobowych należy poświęcić wiele czasu i uwagi na odpowiednie przygotowanie z zakresu ochrony przed zimnem, wilgocią i wiatrem. Uzyskanie pozytywnych rezultatów zależy od doświadczeń jakie należy zdobywać w trakcie szkolenia poligonowego. Sama teoria nie może zastąpić wrażeń i doznań osobistych.

Każdy dowódca powinien zdawać sobie sprawę, że nie można wyćwiczyć marznięcia, można natomiast wyszkolić strzelców w zakresie przedsięwzięć ochrony przed zimnem. Na dowódcach ciąży też odpowiedzialność za bezpieczeństwo w trakcie działań w trudnych warunkach atmosferycznych i powinni oni reagować na wszelkie odstępstwa od norm nakreślonych przez program szkolenia. W szczególności nie można ich pozostawiać samych sobie bez udzielania wskazówek i wytycznych w zakresie przeciwdziałania skutkom zimna, wilgoci, wiatru i śniegu.

Całość szkolenia powinna być elementem dydaktyczno-wychowawczym każdego przedsięwzięcia praktycznego w terenie.

1. Wpływ zimna na organizm. Zapobieganie odmrożeniom i pierwsza pomoc.

Materiały medyczne większości armii świata rozróżniają dwa zasadnicze rodzaje zagrożeń dla organizmu człowieka w trakcie zimy są to: oziębienie miejscowe (odmrożenie) oraz ogólne oziębienie organizmu (hipotermia).

Traktując rzecz ogólnie, oziębienie jest spowodowane zimnem, wilgocią lub wiatrem przy braku bądź niedostatku ruchu. Czynniki sprzyjające to: przemoknięcie, zmęczenie, stres psychiczny, bezruch. Przy równoczesnym oddziaływaniu wyżej wymienionych czynników nawet w dość niskich temperaturach może dojść do zagrożenia zdrowia a nawet życia.

Oziębienie miejscowe (odmrożenie ) powoduje zwężenie naczyń krwionośnych, a tym samym zwolnienie obiegu krwi i zmniejszenie dopływu krwi do innych części ciała. Szczególnie narażonymi na tego rodzaju przypadki są: palce rąk i nóg, uszy, policzki i nos. Odmrożenia dzielą się na trzy kategorie zależnie od tego jak są poważne, poczynając od zaczerwienienia skóry, poprzez odmrożenia powierzchniowe, aż po głębokie odmrożenia. Mogą one być bardzo poważne prowadząc do utraty palców u nóg lub rąk, nóg i życia.

Odmrożenia I stopnia dotyczą przeważnie końców uszu, palców u rąk i nóg oraz nosa. Skóra bieleje, ale nie odczuwa się bólu.

Odmrożenia II stopnia dotyczą palców u rąk i nóg, dłoni, stóp i twarzy, czasem kolan i górnej części nóg. Skóra przybiera woskowaty i sztywny wygląd. W obszarze odmrożenia występuje utrata czucia i sine lub purpurowe zabarwienia dookoła.

Odmrożenia III stopnia są całkowitym zamrożeniem jakiejś części ciała. Odmrożenie jest białe, twarde i całkowicie pozbawione czucia.

OSTRZEŻENIE ! Pamiętaj, odmrożenie jest groźniejsze od oparzenia.

Wychłodzenie wiatrem może zamrozić twoje ciało i zagrozić

twojemu życiu. Wiatr wiejący z szybkością 10 m/sek przy

temperaturze 0 stopni C daje taki skutek jak temperatura - 15

stopni przy bezwietrznej pogodzie.

Oziębienie organizmu (hipotermia) jest wystudzeniem organizmu poniżej jego normalnej temperatury. Rozpoczyna się gdy temperatura ciała człowieka spadnie poniżej 35 stopni C. Symptomami są kolejno: lekkie drżenie mięśni, niekontrolowane drżenie (kłopoty z kontrolowaniem swych palców i dłoni),gwałtowne drżenie (trudności z mówieniem), drgawki stają się coraz wolniejsze i ustają, nieracjonalność zachowań, niezdolność do podejmowania decyzji, utrata przytomności a następnie śmierć. Zwracaj uwagę na wszelkie oznaki drżenia. Bądź szczególnie czujny gdy drgawki ustają. Jest to ostatnie ostrzeżenie!

W przypadku stwierdzenia odmrożeń lub hipotermii należy przede wszystkim:

Pamiętaj! W przypadku silnych odmrożeń nie doprowadzaj do odtajenia danego miejsca gdy zachodzi niebezpieczeństwo jego ponownego zamrożenia. Odmrożone miejsca rozmrażaj gdy znajdujesz się w bezpiecznym miejscu.

Przy lekkich odmrożeniach (zmarznięciach) postępujemy w następujący sposób:

Zapobieganie odmrożeniom (praktyczne rady brytyjskich oddziałów SAS)

Inne zagrożenia mogące wystąpić w działaniach zimowych

Wpadnięcia do wody- jeżeli wpadniesz do wody przy bardzo niskiej temperaturze musisz podjąć natychmiastowe działanie w przeciwnym razie możesz umrzeć nawet w przeciągu kilkunastu minut ( stracisz oddech, utracisz kontrolę nad mięśniami, opanuje cię gwałtowne drżenie). Po wpadnięciu do wody staraj się jak najszybciej z niej wydostać. Po wyjściu na brzeg wytarzaj się w śniegu, aby wchłonął on wodę, poszukaj schronienia i przebierz się w suche rzeczy. PAMIĘTAJ - SZYBKOŚĆ MA TU DECYDUJĄCE ZNACZENIE!

Oparzenia słoneczne - można ich doznać bardzo łatwo gdyż promienie słoneczne odbijają się w górę od śniegu i lodu. Wrażliwymi miejscami są wargi, powieki i nos. Miejsca te chroń kremem do opalania.

Olśnienie śniegowe - oznakami olśnienia śniegowego są: zaczerwienienie i pieczenie oczu, silne łzawienie i bóle głowy. Leczenie polega na nałożeniu przepaski na oczy i odczekaniu aż ustąpią objawy. Aby temu zapobiec noś okulary słoneczne, lub wykonaj je z tektury, kory.

Odwodnienie - pierwszym sygnałem jest barwa moczu: przybierze on kolor ciemno żółty. Inne symptomy to brak apetytu, spowolnienie ruchów, zawroty głowy i podwyższona temperatura. Podczas niskich temperatur pij dużo płynów- wody, herbaty, zupy.

2. Higiena w warunkach zimowych

Ważnym elementem efektywnego działania pododdziałów w zimie jest przestrzeganie niżej wymienionych zasad:

3. Umundurowanie i wyposażenie zimowe.

Dowódcy kierujący pododdziałami w walce muszą zwracać uwagę na to aby:

Pamiętaj! Długotrwałe chodzenie w mokrym obuwiu nawet przy temperaturze 0 stopni C lub dodatniej spowoduje odmrożenie stóp. Potwierdziła to wojna o Falklandy.

Wyposażenie dodatkowe

Maty i śpiwory są skutecznym środkiem chroniącym przed zimnym podłożem w namiocie lub na biwaku. Jeżeli ich nie posiadamy to w warunkach polowych należy wykonać warstwę ochronną wykorzystując do tego gałęzie, peleryny indywidualne, płachty namiotowe, koce itp.

Sprzęt narciarski. W działaniach zimowych bardzo przydatne są krótkie narty umożliwiające poruszanie się w terenie płaskim jak i górzystym. Po intensywnych opadach śniegu stosować należy rakiety śnieżne.

Płachta metalizowana (folia NRC) to prawdziwy termos zatrzymujący do 80% ciepła wytwarzanego przez organizm. Może być użyta do budowy improwizowanego namiotu, jako izolacja od podłoża lub jako ekran odbijający ciepło ogniska. Ma jednak jedną wadę jest bardzo delikatna i nie nadaje się do wielokrotnego użycia.

4. Wyżywienie.

W działaniach w warunkach zimowych szczególną rolę odgrywa wyżywienie, a zwłaszcza zabezpieczenie ciepłej strawy i napojów. W związku z powyższym należy przestrzegać następujących zasad:

5. Budowa schronień.

Czynnikami decydującymi o tym jakie będziesz budował schronienie są rodzaj terenu, dostępne zasoby naturalne oraz warunki śniegowo pogodowe. Nigdy nie walcz z przyrodą - współdziałaj z nią harmonijnie. Na przykład jeśli w pobliżu są drzewa , możesz zbudować o oparciu o nie ramę nośną w kształcie litery A lub szałas o pochylonym jednospadowym dachu. Jeżeli znajdziesz się ponad granicą drzew na przykład w górach możesz zbudować jaskinię śnieżna albo rów śnieżny.

Przy budowaniu schronień w obszarach pokrytych śniegiem pamiętaj o następujących zasadach:

6. Nawigacja, orientowanie się w terenie w warunkach zimowych.

Planując marsz, przemieszczenie pododdziału w warunkach zimowych należy pamiętać o niżej podanych zasadach:

7. Obsługa uzbrojenia i sprzętu.

Obsługa, przechowywanie i wykorzystywanie sprzętu bojowego oraz broni wymaga przestrzegania następujących zasad:

8. Taktyka prowadzenia działań bojowych w zimie.

Maskowanie.

W przypadku braku odpowiedniego umundurowania maskującego (kombinezony maskujące do działań zimowych) należy:

Uwaga! Ponieważ w warunkach zimowych należy dostosowywać sposób maskowania do istniejących warunków, stąd często może zachodzić konieczność rezygnacji z użycia środków maskowniczych o białym kolorze, które pożądane są podczas działania w terenie otwartym, pokrytym śniegiem.

Przeciwdziałanie ujemnym skutkom zimy na prowadzenie działań.

W marszu pieszym należy:

W marszu na środkach transportowych niezbędne jest:

W ramach organizowania ubezpieczeń należy:

W trakcie wykonywania zadań rozpoznawczych należy:

Organizując natarcie należy:

Organizując obronę należy:


Pobierz dokument
zima.doc
Rozmiar 71 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
mini zima
3 Wzm operacyjny protokol zima
psychopatologia 11, Studia, Psychologia, SWPS, 3 rok, Semestr 05 (zima), Psychopatologia
ZIMA piosenki, Dla dzieci
Psychopatologia, Studia, Psychologia, SWPS, 3 rok, Semestr 05 (zima), Psychopatologia
Portret psychologiczny, Studia, Psychologia, SWPS, 5 rok, Semestr 09 (zima), Profilaktyka i terapia
Marketing polityczny pytania egzamin 2008, Studia, Psychologia, SWPS, 3 rok, Semestr 05 (zima), Psyc
Paremie zima 2013, WPIA, Prawo Rzymskie
Przykladowy egzamin chemia organiczna - ICiP - 2010-zima. , Egzamin
Materiał wyłożony zima 2006 07, materiały
list intencyjny1, Prywatne, Technik administracji, II semestr 2013-zima, Technika Pracy Biurowej, do
Jasła(1), przedszkole, zima, Boże Narodzenie, scenariusze
pytania ze zdrowia, Studia, Psychologia, SWPS, 3 rok, Semestr 05 (zima), Psychologia Zdrowia
Psychologia Poznawcza - PP-N-3-a, Studia, Psychologia, SWPS, 3 rok, Semestr 05 (zima), Psychologia P
Zestaw 1 MARKETING POLITYCZNY - PYTANIA (DZIENNE), Studia, Psychologia, SWPS, 3 rok, Semestr 05 (zim
Zagadn na zalicz 15 16 zima A Prawo geolog, górn, wodne i budowl
zima sen
badop Zarz niestac IIst 12 13 zima zadania
MAKIJAŻ 211 SHISEIDO JESIEŃ ZIMA 2010 2011

więcej podobnych podstron