Badanie elementów RLC, Sprawozdanie 4, Sprawozdanie 2


Sprawozdanie 2.

1.Celem naszego ćwiczenia jest poznanie właściwości obwodu elektrycznego zawierającego elementy R , L , C oraz sprawdzenie podstawowych praw obwodów elektrycznych dla obwodów zasilanych prądem sinusoidalnie zmiennym .

2. Badanie wpływu wartości pojemności na charakter obwodu szeregowego RLC według schematu :

0x08 graphic
L = 0,6 H RL = 48,2 Ώ R = 398 Ώ

Pomiary

Obliczenia

I

U

C

γ

cosγ

R

XL

XC

Z

γ

cosγ

[A]

[ V ]

[μ F ]

[ ◦ ]

[Ώ]

[Ώ]

[Ώ]

[Ώ]

[ ◦ ]

0,165

100

0

25

0,906

606

188,5

0

561,34

19

0,945

0,19

100

10

14

0,97

526

188,5

318

464,6

-13,4

0,972

0,19

100

20

5

0,996

526

188,5

159

447,2

3,1

0,998

0,18

100

30

15

0,965

555

188,5

106

453,7

8,6

0,988

0,17

100

40

21

0,933

585

188,5

79,5

459,32

11,29

0,98

Zależność cos γ od wartości reaktancji pojemnościowej w układzie

2.Sprawdzenie II prawa Kirchoffa w postaci wektorowej dla obwodu poniżej ;

Tabela pomiarowa :

II Prawo Kirchoffa

I

U

UR

Ul

UC

[ V ]

[A]

[ V ]

[ V ]

[ V ]

[ V ]

Praktyczne

0,2

100

77

49

65

Teoretyczne

0,21

100

85

42

67

Praktyczne

0,13

70

53

32

42

Teoretyczne

0,15

70

62

49

35

R =398 Ώ ; L = 0,6 H ; C = 10 μ F ; Rl = 48,2 Ώ ;

0x08 graphic

Obliczenia do wykresu wektorowego :

XL = 2ΠfL =188,5 Ώ

XC = 1/2ΠfC =318 Ώ

0x08 graphic
Z = R + RL + j( XL - XC ) = 546,2 - j129,5

U R = I * R = 84 + j20 | I | = 0.18 [A]

UC = I *(-jXc ) = 13 - j54 | UR | = 87 [ V]

UL. = I *( RL + jXL) = 1 + j34 | UC | = 55 [ V ]

| UL. | = 34 [ V ]

γ =arctg(X/R)

γR =13,4

γc = -76,5 U = UR + UL + UC =100 V

γL = 88,3

0x08 graphic
UL

UR

0x08 graphic
0x08 graphic
I

0x08 graphic
0x08 graphic
U

UC

3.Sprawdzenie i praw Kirchoffa w postaci wektorowej :

a) Obwód pierwszy

0x08 graphic
R = 398 Ώ ; L = 0,6 H ; C = 10μ F ; RL = 48,2 Ώ

I Prawo Kirchoffa

I

U

IR

Il

IC

[ V ]

[A]

[ V ]

[ A ]

[ A ]

[ A]

Praktyczne

0,38

100

0,25

0,38

0,44

Teoretyczne

0,36

100

0,25

0,3

0,51

Praktyczne

0,25

70

0,18

0,22

0,30

Teoretyczne

0,29

70

0,17

0,22

0,36

XL =188,5 Ώ U = 70 V

XC = 318 Ώ ZC = -j318 ZL = 48,2 + j188,5

ZR = R = 498 Ώ

XR = 498 Ώ

0x08 graphic
IR = U / ZR = 0,17 A | IR | =0,17 A φ R = 0

0x08 graphic
IC = U / ZC = j0,3 A |IC | = 0,22 A φc = 90

0x08 graphic
IL = U / ZL = 0,13 - j0,5 A | IL | = 0,51 A φL = - 75,4

0x08 graphic
I = IR + IC + IL = 0,3 - j0,2 |I | = 0,36 A φ = - 33 ,7

0x08 graphic
U = 100

0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
b)Obwód drugi

I Prawo Kirchoffa

I

U

IRC

Il

U R

UC

[ V ]

[A]

[ V ]

[ A ]

[ A ]

[ V ]

[ V]

Praktyczne

0,40

100

0,21

0,44

72

59

Teoretyczne

0,48

100

0,17

0,51

87

55

Praktyczne

0,22

50

0,1

0,22

43

29

Teoretyczne

0,25

70

0,085

0,257

41,7

26,5

Obliczenia do wykresu wektorowego :

XL = 2ΠfL = 188,5 Ώ

XC = 1/2ΠfC = 318 Ώ

ZL = 48,2 + j188,5 ZRC = 498 - j318

XR = 498 Ώ

IRC = U / ZRC = 0,15 +j0,09 A | IRC | =0,17 A

U = 100 V

IL = U / ZL = 0,13 - j0,5 A | IL | = 0,51 A

U R = IRC*XR = 74 + j45 | U R | = 87 V

U C = IRC*(-jXc) = 26 - j45 |U C| = 55 V

I = IRC + IL = 0,28 - j0,41 |I | = 0,49 A

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
U = U R + U C = 100 V

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
φ IRC = 31

0x08 graphic
φUc = - 60

0x08 graphic
φIL = - 75,4

0x08 graphic
φ I= - 55,7

0x08 graphic
φur = 31

0x08 graphic
c)Obwód trzeci

I Prawo Kirchoffa

I

U

ICL

IR

U L

UC

[ V ]

[A]

[ V ]

[ A ]

[ A ]

[ V ]

[ V]

Praktyczne

0,60

70

0,6

0,18

90

160

Teoretyczne

0,58

70

0,51

0,14

96

163

Obliczenia do wykresu wektorowego :

XL = 2ΠfL = 188,5 Ώ

XC = 1/2ΠfC = 318 Ώ

ZL = 48,2 + j188,5 ZCL = 48,2 - j129,5

XR = 498 Ώ

ICL = U / ZCL = 0,18 + j0,48 A | ICL | =0,51 A

U = 70 V

IR = U / ZL = 0,14 A | IR | = 0,14 A

U L = ICL* ZL = -82 + j57 | U L | = 100 V

U C = ICL*(-jXc) = 152 - j57,24 |U C| = 163 V

I = ICL + IR = 0,32 + j0,48 |I | = 0,58 A

U = U L + U C = 100 V

3.Uwagi i wnioski.

Zapoznaliśmy się z obwodami RLC zasilanymi prądem sinusoidalnie zmiennym .Stwierdziliśmy , że obowiązują w nich prawa Kirchoffa i prawo Ohma ale dla wartości chwilowych .Pomiary dokonywane za pomocą mierników są wielkościami skutecznymi więc prawa te ich nie dotyczą. Różnice w pomiarach i wartościach liczonych teoretycznie spowodowane są błędami pomiarowymi oraz zaokrągleniami podczas szacowania wyników.

2

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphicWyszukiwarka

Podobne podstrony:
Elementy RLC sprawozdanie
Badanie elementów RLC, Lel32, LABORATORIUM ELEKTROTECHNIKI
Badanie elementów RLC, LABORATORIUM ELEKTROTECHNIKI, LABORATORIUM ELEKTROTECHNIKI
Badanie elementów RLC, PE RL, LABORATORIUM ELEKTROTECHNIKI
Badanie elementów RLC, PIECZ, WYK: Pieczeniak Paweł
Badanie elementów RLC, PIECZ, WYK: Pieczeniak Paweł
Badanie elementów RLC, Dokumenty Inżynierskie, elektrotechnika, elektrotechnika
Badanie elementów RLC w obwodach prądu stałego 3
Badanie elementów RLC, RLC BAD, LABORATORIUM ELEKTROTECHNIKI
Badanie elementów RLC, Lel3s, LABORATORIUM ELEKTROTECHNIKI
Badanie elementów RLC, Rezonlel2, LABORATORIUM ELEKTROTECHNIKI
Badanie elementów RLC, LEL3a, LABORATORIUM ELEKTROTECHNIKI
badanie elementow RLC- teoria wszystko , Imię i Nazwisko:
Badanie elementów RLC, pomiarczęstotliwości, Przykładowe obliczenia:
Badanie elementów RLC, Rlc bad2, LABORATORIUM ELEKTROTECHNIKI
Badanie przebiegow pradow i napiec sinusoidalnych w elementach RLC, UTP-ATR, Elektrotechnika i elekt

więcej podobnych podstron