Analiza rozplywu pradow i mocy symetrycznych na analizatorze pradu stalego


POLITECHNIKA POZNAŃSKA

Instytut Elektroenergetyki

Systemy i Sieci Elektroenergetyczne Laboratorium

Rok akademicki

2005/2006

Wydział Elektryczny

Wykładowca: dr inż. R. Paszylk

Rok studiów:IV

Studia zaoczne

Semestr: VIII

Analiza rozpływu prądów i mocy symetrycznych na analizatorze prądu stałego.

Wykonał:

Marek Komer

Data oddania:

Ocena:

 

 

Zadania wykonywane podczas ćwiczenia.

1. Zamodelować zwarcie 3-fazowe symetryczne w wybranym węźle układu elektroenergetycznego, np.: w punkcie D - na szynach 110 kV w stacji D :

a ) wyznaczyć rozpływ prądów zwarciowych w sieci

b ) obliczyć wartości napięć w węzłach dla dwóch przypadków

- przy otwartym sprzęgle w stacji B ,

- przy zamkniętym sprzęgle w stacji B.

2. Wyznaczyć prądy zwarciowe w stacjach przy zwarciach na szynach kolejno we wszystkich stacjach układu elektroenergetycznego .

Dane.

Wartość analizatorowa prądu : 0x01 graphic

Moc podstawowa układu : SpQ = 100 [MVA] i dla niej wyznaczyć X układu .

Przyjęto skalę mocową układu SQ :

SQ = C∙ m ∙ 0x01 graphic
= 1,1∙1 ∙ 0x01 graphic
= 11∙ 103 [MVA / A]

Rozpływ mocy i prądów

Moc zwarciowa : SkQ = SQ ∙ Ia = 11 ∙ 103 ∙ Ia [MVA]

Jeżeli prąd będzie podstawiany w [mA] to: SkQ = 11 ∙ Ia [MVA]

Prąd początkowy : I kQ = 0x01 graphic

gdzie Un dla właściwego napięcia

Rozpływ napięcia

Napięcie znamionowe UnQ w sieci (na szynach)

Napięcie podstawowe analizatorowe Uap = 25 [V]

Napięcie rzeczywiste Urz

Napięcie analizatorowe pomierzone Uapp

0x01 graphic
0x01 graphic

czyli po przekształceniu :

Urz = Uapp0x01 graphic

Zadanie 1.

Schemat układu:

0x01 graphic

G - generator

Tr- transformator

L - linia napowietrzna

D - dławik

W - wyłącznik sprzęgłowy

Dane do schematu:

Generatory wg tablicy 2.1

Nr generatora

Reaktancja zwar.

procentowa Xd'' [%]

Moc znamionowa

SrG [MVA]

G - 1

14

31,5

G - 5

10

12,5

G - 6

11

18,0

G - 9

15

40,0

Transformatory i dławik

Nr urządzenia

Napięcie zwarcia

procentowe Ukr'' [%]

Moc znamionowa

SrT [MVA]

Tr - 11

10,5

31,5

Tr - 13

8

16,0

Tr - 14

8

16,0

Tr - 18

10,5

25,0

Tr - 20

10,5

10,0

Tr - 23

10,5

10,0

D - 37

8,0

13,0

Linie wg tablicy 2.2

Oznaczenie

linii

Długość [km]

Reaktancja

jednostkowa

[Ω/km]

U [kV]

L 26

150

0,4

110

L 28

10

0,12

30

L 29

6

0,12

30

L 32

9

0,4

110

L 35

120

0,4

110

Uproszczony analizatorowy schemat układu:

0x01 graphic

Wyłącznik W zamknięty(sprzęgło załączone), generator G5 wyłączony.

Numer

elementu

Ia

[mA]

SkQ”= 11∙ Ia

[MVA]

1

7,1

78,1

5

7,1

78,1

7

2,5

27,5

10

2,5

27,5

27

2,7

29,7

26

-

-

28

0,2

2,2

23

7,8

85,8

29

5,2

57,2

47

5,3

58,3

50

5,3

58,3

48

9,2

101,2

6

9,4

103,4

36

9,6

105,6

Podczas zwarcia w punkcie D spływają 3 prądy z elementów: 50, 36 i 48.

I D = 5,3 + 105,6 + 101,2 = 24,1 [mA]

SkQ = 11 ∙ Ia = 24,1 ∙ 11 = 265,1 [MVA] ,lub

SkQ = S50+S36+S48= 58,3+105,6+101,2=265,1 [MVA]

I kQ = 0x01 graphic

Obliczenia analityczne

Dla zwarcia w stacji D , przy załączonym sprzęgle W.

Reaktancje generatorów przeliczone na stronę wysokości napięcia w miejscu zwarcia , czyli na stronę 110 kV.

0x01 graphic

Reaktancje transformatorów i dławika wyliczymy ze wzoru ( które trzeba , to

z przeliczeniami ) :

0x01 graphic

Reaktancje dla linii przeliczone na stronę 110 [kV]

0x01 graphic

Upraszczanie układu w celu wyliczenia reaktancji zastępczej całego układu.

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Zamiana trójkąta 1, 2, 3 na równoważną gwiazdę :

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Mamy teraz taki układ :

0x01 graphic

Zamiana gwiazdy na równoważny trójkąt :

0x01 graphic

0x01 graphic
0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Chcąc sprowadzić zwarcie na wspólne szyny w stacji D należy posłużyć się współczynnikami udziału :

0x01 graphic

wówczas

0x01 graphic

Układ musi wyglądać następująco :

0x01 graphic

0x01 graphic

Początkowy prąd zwarcia 3-fazowego Ik0x01 graphic

0x01 graphic
=1,44[kA]

Moc zwarciowa w punkcie zwarcia D :

0x01 graphic

Zadanie 2.

Pomiar prądów przy zwarciach w poszczególnych stacjach ( węzłach ) kolejno w całym układzie elektroenergetycznym.

Pomiar wykonano przy zwartym wyłączniku W sprzęgła .

Na podstawie pomiarów wyliczono moce na poszczególnych szynach ( w węzłach )

Wyniki pomiarów są następujące :

Nr

węzła

Ia

[mA]

SkQ

[MVA]

UnQ

[kV]

IkQ

[kA]

1

24

264

110

1,39

2

25

275

110

1,44

3

21

231

30

4,46

4

27

297

6

28,58

5

21

231

30

4,45

6

28

308

6

29,64

7

21

231

30

4,46

8(p.D)

26

286

110

1,50

9

25

275

110

1,44

Schemat układu:

0x01 graphic

Wnioski.

Przy użyciu analizatora prądu stałego można w prosty sposób wyliczyć rozpływ mocy zwarciowych na poszczególnych szynach w układzie elektroenergetycznym w przypadku zwarcia w danym miejscu tego układu. Nie potrzeba żmudnej pracy podczas zwijania i obliczeń układu. Gdy zachowamy odpowiednie warunki pomiarowe, to nie powinniśmy mieć wielkich odchyleń i błędów co do wyników . My

w ćwiczeniu mieliśmy nieprawidłowości w dobrym połączeniu, ponieważ gniazda

i końcówki przyrządu nie miały dobrego zestyku.

W badanym układzie elektroenergetycznym zwarcie wystąpiło na szynach 110 kV

w stacji D. Nie braliśmy pod uwagę wpływu przyłączonych odbiorów, lecz uwzględniliśmy reaktancje indukcyjne elementów układu. Początkowy prąd zwarciowy występujący przy zwarciu można odłożyć jako ustalony prąd zwarciowy lub lepiej jako składową okresową prądu zwarciowego. W normalnym i prawidłowo działającym układzie moce zwarciowe przy zamkniętym wyłączniku sprzęgłowym W byłyby większe niż przy rozwartym.

W praktyce na występujące duże prądy zwarciowe szczególnie, gdy moc zwarciowa jest bardzo duża , np.: na rozdzielniach typu GPZ lub stacjach węzłowych , stosujemy sekcjonowanie za pomocą rozcięcia układu szyn i zastosowania tzw. sprzęgła. Wyłącznik sprzęgłowy najczęściej pracuje wtedy w tzw. automatyce SZR-u.

We wzorach użyto nowych oznaczeń i symboli zgodnie z normą PN-EN 60-909-0 : sierpień 2002.

Otrzymane wyniki wyliczone matematycznie, a otrzymane z analizatora dla naszego układu przedstawiały się następująco :

- 10 -Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
analizator prądu stałego, Politechnika Lubelska
4 Analiza obwodów prądu stałego
Analiza Prądu Elektra
Badanie analizatora pradu stale Nieznany
4 Analiza obwodów prądu stałego
Ćw 1 Karta Analiza metrologiczna obwodów prądu stałego
Analizator rezystancyjny pradu stalego
Cw1 3 POMIARY MOCY PRĄDU STAŁEGO I PRZEMIENNEGO
Przemiennik? DC Wpływ parametrów układu regulacji na pracę napędu prądu stałego
podbielska,elektroniczna aparatura medyczna, Wpływ prądu stałego na tkanki
sprawozdanie silnik prądu stałego obcowzbudny rozruch?z obciążenia na wale pomiary dynamiczne
obwody elektryczne prądu stałego, far, biofizyka, egzamin, materiały na ćwiczenia
Pomiar rezystancji i pomiar mocy prądu stałego., ZESPÓL SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH

więcej podobnych podstron