Wytrz materia w- w04, Wyznaczanie granicy proporcjonalno˙ci RH metod˙ wykre˙ln˙

Pobierz dokument
wytrz.materia.w.w04.wyznaczanie.granicy.doc
Rozmiar 23 KB

Wyznaczanie granicy proporcjonalności RH metodą wykreślną.

Na wykresie rozciągania w zakresie proporcjonalności rysujemy prostą poziomą AB. Na tej prostej odkładamy odcinek BC = 0,5 AB. Otrzymany punkt C łączymy prostą z początkiem układu współrzędnych O. Następnie rysujemy prostą DE równoległą do OC i styczną do wykresu. Rzędna punktu styczności G przedstawia wartość siły obciążającej FH odpowiadającej granicy proporcjonalności.

Granicę proporcjonalności RH obliczamy według wzoru:

Wyznaczanie umownej granicy plastyczności R0,2

Umowną granicę plastyczności R0,2 wyznacza się dla materiałów, które nie posiadają widocznej granicy plastyczności Re. Są dwie metody jej wyznaczania: metoda obciążenia i metoda odciążenia.

Na osi odciętych wyznaczamy odcinek OO' równy 0,2% długości pomiarowej próbki. Przez punkt O' prowadzimy prostą O'M równoległą do OC. Rzędna punktu M przedstawia wartość siły obciążającej R0,2 odpowiadającej umownej granicy plastyczności, którą oblicza się ze wzoru:


Pobierz dokument
wytrz.materia.w.w04.wyznaczanie.granicy.doc
Rozmiar 23 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Wytrzymałość materiałów, Zginanie proste -wyznaczanie granicznej nośności belki zginanej, Wy?sza Szk
Wytrzymałość materiałów, Zginanie proste - wyznaczanie granicznej nośności przekroju belki zginanej,
5, Celem ćwiczenia jest wyznaczenie współczynnika proporcjonalności c oraz modułu sprężyści postaci
13 WYZNACZANIE GRANICZNYCH WARTOŚCI WSPÓŁCZYNNIKA WYTŁACZANIA (2)
Wyznaczanie sk+Ľadu kompleksu metod¦É spektrofotometryczn¦É3
106, 106A, Temat : Wyznaczanie stosunku Cp/Cv metod˙ Clementa - Desormesa
Badanie zagadnienia skręcania- wyznaczanie granicznej, Wyznaczanie nośności granicznej wału skręcane
Badanie zagadnienia skręcania- wyznaczanie granicznej, Wyznaczanie nośności granicznej wału skręcane
417, 417(1), Temat : Wyznaczanie stosunku Cp/Cv metod˙ Clementa - Desormesa
119, #119, Temat : Wyznaczanie stosunku Cp/Cv metod˙ Clementa - Desormesa
Zginanie prost wyznaczanie granicznej nosnosci przekroju belki zginanej, nauka o mat
Wyznaczanie granic stabilności obrabiarki.
Wytrz materia w- w05, Budowa czujnika

więcej podobnych podstron