lab581, Rafa˙ Sk˙rski

Pobierz dokument
lab581.rafaFF.skFFrski.doc
Rozmiar 105 KB

0x01 graphic

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA LESZEK WITCZAK

INSTYTUT FIZYKI EIT 88690

Data:06.05.98

Sprawozdanie z ćwiczenia nr 58.

Temat ćwiczenia: Wyznaczanie podstawowych parametrów

ferromagnetyków .

Celem ćwiczenia jest obserwacja i pomiar pętli histerezy ferromagnetycznej , wyznaczanie pola koercji , pozostałości magnetycznej oraz krzywej namagnesowania pierwotnego .

Układ pomiarowy

0x01 graphic

Rys.1.Układ pomiarowy.

1 - transformator separacyjny typ ZTS - 3

2 - autotransformator regulowany typ AR - 202

3 - stabilizator prądu typ SP - 102

4 - rezystory ( R1 = 10 lub 8,2 [W] , R2 = 200 [kW] )

5 - cewka (n1 = 200 lub 250 [zw] , n2 = 200 [zw] , l = 90 lub 94 [mm] , s = 54 [mm2])

6 - kondensator ( C = 1,5 [mF] )

7 - oscyloskop typ STD - 501 x, y

Pomiar pierwotnej krzywej namagnesowania

Próbka nr 1

Ux [V]

H [A/m]

D H [A/m]

Uy [mV]

B [mT]

D B [mT]

0,1

22,22

4,44

5

0,107

0,022

0,2

44,44

4,44

7

0,150

0,022

0,3

66,67

4,44

10

0,214

0,022

0,4

88,89

4,44

11

0,236

0,022

0,5

111,11

4,44

12

0,257

0,022

Błąd obliczyłem z DH , DB różniczki zupełnej przyjmując błąd DU równy jednej dziesiątej działki na ekranie oscyloskopu :

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Rys.2 Wykres pierwotnej krzywej namagnesowania .

Próbka nr 2

Ux [V]

H [A/m]

DH [A/m]

Uy [mV]

B [mT]

DB [mT]

0,05

16,22

3,24

3

0,051

0,017

0,10

32,43

3,24

5

0,085

0,017

0,15

48,65

3,24

9

0,154

0,017

0,20

64,86

3,24

12

0,205

0,017

0,25

81,09

3,24

15

0,257

0,017

0,3

97,30

3,24

17

0,291

0,017

0,35

113,52

3,24

18

0,308

0,017

0x01 graphic

Rys.3.Wykres pierwotnej krzywej nasycenia .

4. Pomiar pozostałości magnetycznej i pola koercji .

wyznaczanie pozostałości magnetycznej

Próbka nr 1.

Uy [mV]

Br [mT]

DBr[mT]

8

0,171

0,022

0x01 graphic

Próbka nr 2.

Uy [mV]

Br [mT]

DBr[mT]

8

0,136

0,017

0x01 graphic

b.)wyznaczanie pola koercji

Próbka nr 1

Ux [V]

H [A/m]

DH[A/m]

0x01 graphic

0,1

22,22

4,44

Próbka nr 2

Ux [V]

H [A/m]

DH[A/m]

0x01 graphic

0,12

38,93

3,24

Pomiar względnej przenikalności magnetycznej ośrodka

W celu obliczenia względnej przenikalności magnetycznej korzystam ze wzoru:

0x01 graphic

, gdzie m0 względna przenikalność magnetyczna próżni .

Próbka nr 1

H [A/m]

DH [A/m]

B [mT]

DB [mT]

m

Dm

22,22

4,44

0,107

0,022

0,38

0,16

44,44

4,44

0,150

0,022

0,27

0,07

66,67

4,44

0,214

0,022

0,26

0,04

88,89

4,44

0,236

0,022

0,21

0,02

111,11

4,44

0,257

0,022

0,18

0,02

Jednostką względnej przenikalności magnetycznej jest [V*s/A*m] .

0x01 graphic

Błąd obliczam z różniczki zupełnej :

0x01 graphic

Rys.4. Wykres zależności m0 =f(H)

Próbka nr 2

H [A/m]

DH [A/m]

B [mT]

DB [mT]

m

Dm

16,22

3,24

0,051

0,017

0,250

0,09

32,43

3,24

0,085

0,017

0,208

0,05

48,65

3,24

0,154

0,017

0,252

0,04

64,86

3,24

0,205

0,017

0,252

0,03

81,09

3,24

0,257

0,017

0,252

0,03

97,30

3,24

0,291

0,017

0,238

0,02

113,52

3,24

0,308

0,017

0,216

0,02

0x01 graphic

Rys.5. Wykres zależności m0 =f(H)

Wykres krzywej histerezy .

Próbka nr 1

Próbka nr 2

7.Wnioski .

Wyniki pomiarów są obarczone dużym błędem, gdyż były one odczytywane bezpośrednio z oscyloskopu szczególnie dla małych wielkości , ponieważ pierwsza działka na oscyloskopie była zdrapana . Poza tym pomiary dla drugiej próbki toroidu są obarczone dodatkowym błędem wynikającym z niedokładnego ustawienia zera w oscyloskopie ( co dokładnie można odczytać z wykresu zależności B = f (H) ) . Pomiar względnej przenikalności magnetycznej ośrodka jest obarczony zbyt dużym błędem , aby móc go w jakikolwiek sposób interpretować . Z wykresów można wnioskować, że próbka numer 2 jest bardziej magnetycznie twardsza od próbki 1. Zjawisko histerezy wykorzystuje się do budowy magnesów stałych.

Ferromagnetyki mają bardzo duże znaczenie, są wykorzystywane jako nośnik informacji w dyskach twardych, kasetach magnetofonowych, to z nich wyrabiane są wirniki silników, prądnic .Spotyka się mierniki o ustrojach fer­romagnetycznych. Ferromagnetykami są żelazo, nikiel, gadolin, kobalt.


Pobierz dokument
lab581.rafaFF.skFFrski.doc
Rozmiar 105 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
na M&SK
Jąkanie wczesnodziecięce(1)
SK w9
Historia stosunków międzynarodowych, RS
architektura sk 05
Transfer sk adki US
IE RS lab 11 solutions
Klasyfikacje jÄ…kania
obliczenia arkusz rs 5 1392900864
doswiadczenia arkusz rs 6 1392900606
sk wyklad10, PSC (Porownawcze Studia Cywilizacji - kulturoznawstwo), Socjologia kultury
SK-cw2 4h MODEMY opis przebiegu zaj dla studenta, Sieci Komputerowe
Ankieta ekologiczna, spiżarka nauczyciela gimnazjum, opiekun SK LOP
Plan pracy Szkolnego Koła LOP, spiżarka nauczyciela gimnazjum, opiekun SK LOP
sk wyklad1, PSC (Porownawcze Studia Cywilizacji - kulturoznawstwo), Socjologia kultury
SK-cw3 2h Konfigurowanie sieci WLAN, Sieci Komputerowe
Folie-CZ-SK-3wyklad, Turystyka i rekreacja wykłady, Turystyka w Czechach i Słowacji

więcej podobnych podstron