skrypt - wersja III, MONARCHIA STANOWA – NIEMCY, MONARCHIA STANOWA - NIEMCY


MONARCHIA STANOWA - NIEMCY

1. Szlachta wyższa

2. Szlachta niższa

3. Mieszczanie

-patrycjat -najbogatsi kupcy , rzemieślnicy .Decydowali o obsadzie najważniejszych urzędów ,głównych sprawach miast .

-pospólstwo -drobni kupcy i czeladnicy . Początkowo nie mieli udziału w rządzeniu miastem potem ograniczone

-plebs-nie mieli żadnego wpływu na sprawy miasta

-obywatele - dziedziczne lub nabyte . Tylko oni korzystali z praw i przywilei miejskich

-mieszkańcy - rekrutujący się z napływającej do miasta ludności wiejskiej .Nie korzystali z praw miejskich

4. Gildie i cechy

-westfalską (Kolonia)

-saską(Brunszwik)

-wendyjską(Lubecka)

-prusko-inflancką(Gdansk)

5. Chłopi

6. Miasta

-poszerzano skład rady o pospólstwo

-tworzono obok starej Rady nową

-powoływano reprezentację pospólstwa lub trzeci ordynek

7.Władza królewska

8. Administracja centralna - Rada Królewska

9. Sejm Rzeszy - geneza

10. Sejm Rzeszy - struktura

-książęta elektorzy ustanowieni Złotą Bullą z 1356 r w liczbie 7 -mieli prawo spotykania się w 4 tygodnie po Wielkanocy celem omówienia najważniejszych spraw państwowych .Przewodniczył im arcybiskup mongucki

-książęta i panowie Rzeszy. Prawdziwi książęta świeccy i duchowni w liczbie 94 posiadali głosy wirylne .Pozostali(141) mieli 6 głosów kurialnych .Przwodniczył im arcybiskup salzburski i arcyksiąże austriacki

-kolegium miejskie- przedstawiciele 51 miast -tworzyli 2 ławy : reńską (14 miast) i szwabską . Każde miasto miało 1 głos

11. Sejm Rzeszy - kompetencjeWyszukiwarka

Podobne podstrony:
skrypt - wersja III, MONARCHIA STANOWA – WŁOCHY, MONARCHIA STANOWA - WŁOCHY
skrypt - wersja III, MONARCHIA STANOWA – NIDERLANDY, MONARCHIA STANOWA - NIDERLANDY
skrypt - wersja III, MONARCHIA STANOWA – DANIA, MONARCHIA STANOWA - DANIA
skrypt - wersja III, MONARCHIA STANOWA – DANIA, MONARCHIA STANOWA - DANIA
skrypt - wersja III, MONARCHIA STANOWA -FRANCJA, MONARCHIA STANOWA
skrypt - wersja III, MONARCHIA STANOWA – ROSJA, MONARCHIA STANOWA - ROSJA
skrypt - wersja III, MONARCHIA STANOWA –ANGLIA, MONARCHIA STANOWA -ANGLIA
skrypt - wersja III, MONARCHIA STANOWA –SZWECJA, MONARCHIA STANOWA -SZWECJA
skrypt - wersja III, Monarchie despotyczne, Monarchie despotyczne
skrypt - wersja III, ROZDROBNIONA MONARCHIA FEUDALNA –NIEMCY, ROZDROBNIONA MONARCHIA FEUDALNA -NIEMC
skrypt - wersja III, ROZDROBIONA MONARCHIA FEUDALNA – RUŚ KIJOWSKA, ROZDROBIONA MONARCHIA FEUDALNA -
skrypt - wersja III, ROZDROBIONA MONARCHIA FEUDALNA – RUŚ KIJOWSKA, ROZDROBIONA MONARCHIA FEUDALNA -
skrypt - wersja III, JEDNOLITA MONARCHIA FEUDALNA – SYCYLIA, JEDNOLITA MONARCHIA FEUDALNA - SYCYLIA
skrypt - wersja III, JEDNOLITA MONARCHIA FEUDALNA – SIEDMIOGRÓD, JEDNOLITA MONARCHIA FEUDALNA - SIED
skrypt - wersja III, JEDNOLITA MONARCHIA FEUDALNA – PORTUGALIA, JEDNOLITA MONARCHIA FEUDALNA - PORTU
skrypt - wersja III, JEDNOLITA MONARCHIA FEUDALNA – FRANCJA, JEDNOLITA MONARCHIA FEUDALNA - FRANCJA
skrypt - wersja III, JEDNOLITA MONARCHIA FEUDALNA – SZWECJA, JEDNOLITA MONARCHIA FEUDALNA - SZWECJA
skrypt - wersja III, ROZDROBNIONA MONARCHIA FEUDALNA – HISZPANIA, ROZDROBNIONA MONARCHIA FEUDALNA -
skrypt - wersja III, JEDNOLITA MONARCHIA FEUDALNA – ANGLIA, JEDNOLITA MONARCHIA FEUDALNA - ANGLIA

więcej podobnych podstron