projekt geomorfologia, mapa2

Pobierz dokument
projekt.geomorfologia.mapa2.doc
Rozmiar 23 KB

Przekrój geologiczny przez wysoczyznę morenową.

Do najstarszych osadów na naszej mapie należy glina zwałowa, jej powstanie przypada na okres zlodowacenia Sanu to znaczy około 480 tysięcy lat temu czapa lodu o grubości około 2 km pokryła nasz kraj, aż do podnóży Karpat i Sudetów. Było to zlodowacenie południowopolskie ale około 430 tysięcy lat temu klimat ocieplił się, lądolód stopniał i ustąpił z obszaru Polski., warstwa ta ma miąższość około 30m zawiera ona kilka dolin przeważnie o zawartości piasków, żwirów. W jednej z dolin występuje Interglacjał Wielki.

Następnie wyżej widzimy obszar również gliny zwałowej ale powstałej ze zlodowacenia Wilgi obszar ten ma miąższość około 5m zlodowacenie to przechodzi przez cały obszar naszego przekroju geologicznego na tym obszarze po prawej stronie przekroju znajduje się dolinka zawierająca piaski, żwiry, gytie i mułki. Kolejna warstwa również gliny zwałowej pochodzi ze zlodowacenia Odry czyli kolejne ochłodzenie, które spowodowało ponowny rozwój lądolodu skandynawskiego. Pokrył on jednak znacznie mniejszy obszar Polski. Było to zlodowacenie środkowopolskie. Okres ocieplenia po tym zlodowaceniu był krótszym okresem mroźnym, w którym czoło lądolodu zatrzymało się na pewien czas na linii określanej jako stadiał Warty. Zlodowacenie to na naszej mapie obejmuje tak środek mapy ma ono miąższość około 20m i zawiera piaski, żwiry, iły warwowe. Na mapie znajdują się również małe dolinki utworzone z piasków, lecz większość obszaru zajmuje glina zwałowa.

Na powierzchni zalega po lewej stronie przekroju piasek natomiast dalej glina zwałowa poprzeplatana małymi dolinkami piaskowymi.


Pobierz dokument
projekt.geomorfologia.mapa2.doc
Rozmiar 23 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
projekt geomorfologia, Nowy Dokument programu Microsoft Word (3), Przekrój geologiczny przez dolinę
projekt geomorfologia, Opis form mapa 1, Charakterystyka form:
projekt geomorfologia, OPIS4- mapa spadkó, OPIS
projekt geomorfologia, Strona 1
projekt geomorfologia Spadki te Nieznany
projekt geomorfologia, Sprawozdanie z sedym., Krystian Babula
projekt geomorfologia, Misiooooo-opis do przekroju
projekt geomorfologia, opis form mapa 3, Charakterystyka form:
geologia, hydrogeologia i geomorfologia projekt 2
projekt o narkomanii(1)
!!! ETAPY CYKLU PROJEKTU !!!id 455 ppt
Wykład 3 Dokumentacja projektowa i STWiOR
Projekt nr 1piątek
Projet metoda projektu
34 Zasady projektowania strefy wjazdowej do wsi

więcej podobnych podstron