Odp przykladowy opis przypadku psychoterapia poznawczo behawior, 2 Tabela pracy klinicznej


TABELA PRACY KLINICZNEJ

IMIĘ I NAZWISKO TERAPEUTY………..…

PACJENT (NUMER) ……….

Płeć, wiek

Diagnoza

DSM IV/ICD 10

Sformułowanie - podsumowanie

(sformułowanie graficzne w załączniku)

Lista problemów

Cele terapii

(bardzo konkretne cele uzgodnione z pacjentem)

Ilość sesji i krótki opis przebiegu terapii

Wynik terapii

Uwagi końcoweWyszukiwarka

Podobne podstrony:
Odp przykladowy opis przypadku psychoterapia poznawczo behawior, 2a Tabela pracy kliniczne pacjent 2
Odp przykladowy opis przypadku psychoterapia poznawczo behawior, 1b wersja skrˇcona pacjent 1
7 Psychoterapie poznawczo behawioralne
Kokoszka Psychoterapia poznawcza i behawioralna w leczeniu zaburzeń
Techniki. Samoinstruowanie(1), PSYCHOLOGIA, SOCJOTERAPIA, PSYCHOTERAPIA, Psychoterapia poznawczo-beh
Techniki poznawczo – behawioralne, Psychologia, Psychoterapia poznawczo-behawioralna
opis przypadków zarzadzania kompetencjami behawioralnymi
7 Psychoterapie poznawczo behawioralne
Lipowska Małgorzata Psychologia ogólna i społeczna Podstawowe kierunki psychologii poznawczej Beha
Gałuszko Węgielnik Maria Rola psychoterapii poznawczo behawioralnej w leczeniu bezsenności pierwotn
Psychoterapia poznawczo behawioralna A Popiel E Pragłowska(1)
Popiel, Pragłowska Psychoterapia poznawczo behawioralna, rozdz 9, 203 235
Popiel, Pragłowska Psychoterapia poznawczo behawioralna, rozdz 6 8,131 199
Popiel,Pragłowska Psychoterapia poznawczo behawioralna, rozdz 5, 90 129
Popiel, pragłowska Psychoterapia poznawczo behawioralna, rozdz 1 niecały 3 55
Popiel Psychoterapia poznawczo behawioralna str 55 73

więcej podobnych podstron