2 pwe, pwe p, Przetworniki wielkości elektrycznych

Pobierz dokument
2.pwe.pwe.p.przetworniki.wielkosci.doc
Rozmiar 580 KB

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Wydział Elektryczny

Zakład Systemów Informacyjno-Pomiarowych

Laboratorium

.......................................................................

.......................................................................

Studia................................................................

Kierunek.............................................................

Ćwiczenie (tytuł)

Przetworniki wielkości elektrycznych

Grupa dziekańska.............................................

Zespół.................................................................

Nazwisko i Imię

  1. ................................................................

  2. ................................................................

  3. ................................................................

  4. ................................................................

Data

......................

Ocena

..........................

1. Badanie układów pasywnych

Układy pasywnych (bez wzmacniaczy) przetworników prostownikowych (o diodach germanowych):

Schematy przetworników przedstawiono w instrukcji na rys. 3.

W badanych układach wyznacz charakterystyki Iśr(Usk) trzech układów woltomierzy prostownikowych o zakresach 1V i 10V. Wykreśl zmierzone charakterystyki w jednym układzie współrzędnych dla obu zakresów, przyjmując względną skalę napięć Uwe/Uzakr (0 - 1). Z ekranu oscyloskopu przerysuj kształt napięcia wyprostowanego zaznaczając skalę napięcia.

Lp.

prostownik jednopołówkowy

prostownik dwupołówkowy

prostownik wartości szczytowej

Uz = ……...

Uz = ……...

Uz = ……...

Uz = ……...

Uz = ……...

Uz = ……...

Usk

Usk/Uz

Iśr

Usk

Usk/Uz

Iśr

Usk

Usk/Uz

Iśr

Usk

Usk/Uz

Iśr

Usk

Usk/Uz

Iśr

Usk

Usk/Uz

Iśr

Układ pomiarowy do badania przetworników prostownikowych

0x01 graphic

Przebiegi sygnałów i charakterystyki:

charakterystyki

przebiegi sygnałów

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

2. Badanie układów aktywnych

Układy aktywnych (ze wzmacniaczami) przetworników prostownikowych o charakterystyce liniowej:

Schematy przetworników przedstawiono w instrukcji na rys. 4.

W badanych układach wyznacz charakterystyki Iśr(Usk) na wszystkich zakresach pomiarowych. Charakterystyki te wykreśl w jednym układzie współrzędnych dla trzech zakresów, oddzielnie dla obu układów, przyjmując względną skalę napięć Uwe/Uzakr (0 -1). Z ekranu oscyloskopu przerysuj kształt napięć wyprostowanych na zaciskach mikroamperomierza zaznaczając skalę napięcia.

Lp.

prostownik dwupołówkowy

prostownik wartości szczytowej

Uz = ……...

Uz = ……...

Uz = ……...

Uz = ……...

Uz = ……...

Uz = ……...

Usk

Usk/Uz

Iśr

Usk

Usk/Uz

Iśr

Usk

Usk/Uz

Iśr

Usk

Usk/Uz

Iśr

Usk

Usk/Uz

Iśr

Usk

Usk/Uz

Iśr

prostownik dwupołówkowy

prostownik wartości szczytowej

0x01 graphic

0x01 graphic

3. Badanie przetworników wartości skutecznej

Układy przetworników wartości skutecznej (RMS-DC):

W badanych układach wyznacz charakterystyki odpowiednio Uwy(Iwe) i Uwy(Uwe) dla trzech zakresów, wykreśl przebiegi wyznaczonych charakterystyk

Układ pomiarowy do badania scalonego przetwornika wartości skutecznej:

0x01 graphic

Układ pomiarowy do badania przetwornika termoelektrycznego:

0x01 graphic

Lp.

przetwornik termoelektryczny

przetwornik z układem scalonym

Uz = ……...

Uz = ……...

Uz = ……...

Uz = ……...

Uz = ……...

Uz = ……...

Iwe

Uwy

Iwe

Uwy

Iwe

Uwy

Uwe

Uwy

Uwe

Uwy

Uwe

Uwy

przetwornik termoelektryczny

przetwornik z układem scalonym

0x01 graphic

0x01 graphic

4. Badanie częstościomierza

Schemat układu przetwornika częstotliwości przedstawiono w instrukcji na rys. 6.

Zakres pomiaru częstotliwości zależy od zakresu prądowego mikroamperomierza mierzącego prąd wyjściowy. Zmianę zakresu umożliwia opornik dekadowy Rb bocznikujący mikroamperomierz.

Wyznacz charakterystykę Iwy(fx), przy stałej wartości napięcia wejściowego, przy kilku rezystancjach Rb np. 10-5-1-0,5 kΩ. Przy wybranej wartości Rb sprawdź wpływ zmian wartości napięcia wejściowego w granicach ± 30%. Wykreśl charakterystyki częstościomierza w jednym układzie współrzędnych.

Układ pomiarowy do badania częstościomierza:

0x01 graphic

Lp

Rb =…….

Rb =…….

Rb =…….

Rb =…….

fx [Hz]

Iwy [µA]

fx [Hz]

Iwy [µA]

fx [Hz]

Iwy [µA]

fx [Hz]

Iwy [µA]

Charakterystyki:

Wnioski

1


Pobierz dokument
2.pwe.pwe.p.przetworniki.wielkosci.doc
Rozmiar 580 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
25 Podstawy działania przetworników opto, Elektrotechnika-materiały do szkoły, Pomiary elektryczne w
25 Podstawy działania przetworników opto, Elektrotechnika-materiały do szkoły, Pomiary elektryczne w
Podstawowe wielkosci elektromagnetyczne i mechaniczne
Cyfrowy pomiar podstawowych wielkości elektrycznych
Ochrona przed hałasem, Ucho, Ucho- przetwornik mechano- elektryczny ( na wejściu do ucha en mechanic
Pomiary wielkosci elektrycznych Badanie bramek logicznych id 37
Sprawozdania przerobione, Pomiary podstawowych wielkości elektrycznych, ZESPÓŁ SZKÓŁ Im
Sprawozdania przerobione, Pomiary podstawowych wielkości elektrycznych, ZESPÓŁ SZKÓŁ Im
Podstawowe Wielkosci Elektromag Inne id 366475
cw 4 Pomiary wielkości elektrycznych za pomocą oscyloskopu
Pomiary wielkosci elektrycznych Minimalizacja funkcji tablica
1 dmm, dmm p, Pomiary wielkości elektrycznych multimetrami
ZASTOSOWANIE MULTIMETRÓW CYFROWYCH DO POMIARU PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI ELEKTRYCZNYCH
Oscyloskopowe pomiary wielkości elektrycznych
cw 2 Pomiary w układach wielkości elektrycznych z użyciem oscyloskopu
Pomiary wielkosci elektrycznych Pomiar napiec oscyloskopem id 3
24 cyfrowy pomiar podstawowych wielkosci elektrycznych
sprawko- wprowadzenie do pomiaru wielkości elektrycznych
CPS spr, CYFROWE PRZETWARZANIE SYGNA£ÓW ELEKTRYCZNYCH

więcej podobnych podstron