tech i sys pom - cw9 - sprawozdanie, POLITECHNIKA LUBELSKA


POLITECHNIKA LUBELSKA

Kierunek Mechanika

LABOLATORIUM

Technik i Systemów Pomiarowych

Ćwiczenie nr 9

Temat ćwiczenia: Pomiary parametrów chropowatości powierzchni

Nazwisko i imię

Grupa

Data wykonania

Ocena

1. Temat ćwiczenia:
Pomiary parametrów chropowatości powierzchni

2. Wyszczególnienie metod i technik pomiarowych wykorzystywanych do realizacji tematu:
Pomiaru dokonujemy przy pomocy mikroskopu Schmaltza. Wykonujemy pomiary wysokości chropowatości oraz pomiary średniego odstępu chropowatości badanej powierzchni.

3. Zestawienie parametrów metrologicznych stosowanych przyrządów pomiarowych:
- Mikroskop Schmaltza - powiększenie obiektywu: 7x0,12, okular 15x.

4. Krótki opis stosowanych technik pomiaru:

Pomiaru wysokości chropowatości dokonujemy mikroskopem Schmaltza - ustawiamy głowicę pomiarową mikroskopu tak, aby kresa widoczna w okularze, była poziomo. Następnie kresę przerywaną ustawiamy stycznie do wierzchołków, a następnie wgłębień i odczytujemy kolejne wskazania. Pomiar średniego odstępu chropowatości - ustawiamy głowicę pomiarową mikroskop tak, aby przesuwna kresa przerywana zajęła położenie pionowe. Następnie kresę przerywaną ustawiamy na wzniesieniach lub wgłębieniach zarysu profilu przekroju świetlnego i odczytujemy wskazania odpowiadające kolejnym wzniesieniom lub wgłębieniom.

5. Rysunek mierzonego elementu

Widok w okularze mikroskopu Schmaltza Widok w okularze mikroskopu Schmaltza

przy pomiarze wysokości chropowatości: przy pomiarze odstępu chropowatości:

0x08 graphic

6. Zestawienie wyników pomiaru

Pomiar wysokości chropowatości w trzech wybranych miejscach:

W1 W3 W5 W7 W9 - wierzchołki

W2 W4 W6 W8 W10 - wgłębienia

Położenie I:

W1 = 354

W3 = 368

W5 = 370

W7 = 369

W9 = 369

W2 = 319

W4 = 326

W6 = 314

W8 = 324

W10 = 333

Położenie II:

W1 = 368

W3 = 365

W5 = 368

W7 = 367

W9 = 370

W2 = 317

W4 = 311

W6 = 337

W8 = 332

W10 = 343

Położenie III:

W1 = 355

W3 = 359

W5 = 359

W7 = 363

W9 = 363

W2 = 315

W4 = 327

W6 = 320

W8 = 324

W10 = 344

Pomiar odstępu chropowatości w trzech wybranych miejscach:

Położenie I:

W1 = 59

W2 = 246

W3 = 424

W4 = 624

W5 = 796

Położenie II:

W1 = 18

W2 = 215

W3 = 389

W4 = 575

W5 = 751

Położenie III:

W1 = 15

W2 = 206

W3 = 384

W4 = 584

W5 = 778

7. Wyniki niezbędnych obliczeń

Odczytane WL dla powiększenia obiektywu x7: WL = 2,530 µm

Pomiar wysokości chropowatości :

0x01 graphic

Położenie I: Rz = 76,57 µm
Położenie II: Rz = 70,84 µm

Położenie III: Rz = 60,46 µm

Rz śr = 69,29 µm

Pomiar odstępu chropowatości:

Położenie I:

Położenie II:

Położenie III:

W2 - W1 = 189

W3 - W2 = 178

W4 - W3 = 200

W5 - W4 = 172

W2 - W1 = 197

W3 - W2 = 174

W4 - W3 = 186

W5 - W4 = 176

W2 - W1 = 191

W3 - W2 = 178

W4 - W3 = 200

W5 - W4 = 194

0x01 graphic

Położenie I: S = 1864,61 µm

Położenie II: S = 1854,49 µm

Położenie III: S = 1930,39 µm

S śr = 1883,16 µm

8. Ocena dokładności pomiarów:
Pomiary były wykonywane mikroskopem Schmaltza, na którym ustawiało się odpowiednio kresę widoczną w okularze i odczytywało wskazania z podziałki okularu - powtarzając pomiar w trzech wybranych miejscach. Pomiary takie można uznać za dokładne.

9. Prezentacja uzyskanych rezultatów:

Wysokość chropowatości wynosi Rz = 69,29 µm

Średni odstęp chropowatości wynosi S = 1883,16 µm

10. Wnioski końcowe:

- Na przedmiocie badanym (kawałek pręta) chropowatość była widoczna gołym okiem.
- Przedmiot ten był poddany obróbce skrawaniem, stąd powstała dana chropowatość.

PS:

DOPISAC KRESKI NA S w pomiarze średniego odstępu

0x01 graphicWyszukiwarka

Podobne podstrony:
tech i sys pom - cw8 - sprawozdanie, POLITECHNIKA LUBELSKA
tech i sys pom - cw2 - sprawozdanie, POLITECHNIKA LUBELSKA
tech i sys pom - cw2 - sprawozdanie, POLITECHNIKA LUBELSKA
tech i sys pom - cw4 - sprawozdanie, POLITECHNIKA LUBELSKA
tech i sys pom - cw6 - sprawozdanie, POLITECHNIKA LUBELSKA
tech i sys pom - cw1 - sprawozdanie, Politechnika Lubelska (Mechanika i Budowa Maszyn), Semestr 3, T
tech i sys pom - cw10 - sprawozdanie, POLITECHNIKA LUBELSKA
tech i sys pom - cw5 - sprawozdanie, POLITECHNIKA LUBELSKA
tech i sys pom - cw2 - sprawozdanie, Politechnika Lubelska (Mechanika i Budowa Maszyn), Semestr 3, T
lab pom . 8PRAWIE GOTOWA, Politechnika Lubelska, Studia, Studia, Sprawka 5 semestr, sprawka
sprawozdnie 5, Politechnika Lubelska, Studia, Studia, sem I - II, materialy na studia
Ćw9 sprawozdanie, Politechnika Rzeszowska, Chemia
sprawozdanie, POLITECHNIKA LUBELSKA w LUBLINIE
SprawozdanieOdpuszczanie, Politechnika Lubelska
sprawozdaniedhnfdgnfgnfgngfngfh, Politechnika Lubelska, Studia, semestr 5, Sem V, protokoly i spr, p
Elektrotechnika ćwiczenie 13 - sprawozdanie, Politechnika Lubelska, Studia, Elektrotechnika, ELEKTRO
SprawozdanieHartowanie, Politechnika Lubelska
badanie spoiw budowlanych( gips budowlany) - sprawozdanie, politechnika lubelska, budownictwo, 1
badanie spoiw budowlanych ( gips budowlany ) SPRAWOZDANIE, politechnika lubelska, budownictwo, 1 rok

więcej podobnych podstron