Opis techniczny 5 id 337061 Nieznany

background image

OPIS TECHNICZNY1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

– konstrukcja hali o konstrukcji stalowej.


2. ZAKRES OPRACOWANIA:

3.1. Projekt wykonawczy

konstrukcji obejmujący opis techniczny rysunki i rozwiązanie

konstrukcyjne.


3.

ZAŁOŻENIA KONSTRUKCYJNE:

4.1.
Wymiary bud

ynku w rzucie w osiach słupów 18,00x 50,00m

4.2.

Rozstaw głównych układów poprzecznych 9,00m

4.3. Wys. od posad

zki do dołu dźwigara dachowego 11,29m

4.3. Lokalizacja hali

– Wrocław.

4.

OGÓLNA KONCEPCJA KONSTRUKCJI:

Budyne

k przeznaczony jest na halę np. magazynową. Pokryty jest 2 warstwami blachy

trapezowej TR40 /183,w tym jedna warstwa jako w-

wa współpracująca z konstrukcja

natomiast druga jako pokrycie. Wars

twę ocieplenia stanowi 15 cm warstwa wełny

mineralnej ułożonej między warstwami blachy trapezowej. Elementem przekazującym
obciążenia od pokrycia na dźwigar dachowy są płatwie.
Głównym układem nośnym hali jest dźwigar kratowy D1 i dwugałęziowe słupy S1.
H

ala została stężona tężniami połaciowymi poprzecznymi ,które znajdują się w

pi

erwszym polu między dźwigarami. Jest to stężenie typu V.

Zastosowano także tężniki pionowe ściany podłużnej (typu X), stężenia ściany
szczytowej oraz stężenia pionowe podłużne między dźwigarowe.
Obciążenia od konstrukcji przekazują się na grunt za pomocą stóp fundamentowych.

5.

OPIS ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH:

6.1. Pokrycie dachowe:

Pokryty jest 2 warstwami blachy trapezowej TR40 /183,w tym jedna warstwa jako w-wa
współpracująca z konstrukcja natomiast druga jako pokrycie. Warstwę ocieplenia
stanowi 15

cm warstwa wełny mineralnej ułożonej między warstwami blachy trapezowej.

6.2.

Płatwie:


Wykonane zostały z kształtowników dwuteowych IPE 200 ze stali S235

6.3.

Dźwigar dachowy D1:


Zaprojektowano jako kratowy. P

as dolny wykonany z połowy dwuteownika IPE 200; pas

górny wykonany z połowy dwuteownika IPE 450.

background image


6.4.

Słup S1:


Zaprojektowano jako dwugałęziowy. Wykonany z dwóch ceowników C 220 w rozstawie
osiowym 300 mm


6.

WARTOŚCI OBCIĄŻEŃ PRZYJĘTYCH W OBLICZENIACH STATYCZNYCH:

Pacanów znajduje się w I strefie wiatrowej, i I strefie śniegowej.
Wartość charakterystyczną obciążenia śniegiem przyjęto wg PN-EN 1991-1-3
„Obciążenie śniegiem” wynoszącą 1,4 kN/m

2

. Dla tego obci

ążenia współczynnik

obliczeniowy jaki został zastosowany wynosi 0,7.
Wartość charakterystyczną obciążenia wiatrem na elementy poprzeczne przyjęto wg PN-
EN 1991-1-

4 „Oddziaływania wiatru”.


8.

MATERIAŁY:

Wszystkie elementy stalowe zaprojektowano ze stali S355, stopy fundamentowe z
betonu C20/25

. Stal zbrojeniowa w elementach żelbetowych to B500SP.


9.

CHARAKTERYSTYKA AGRESYWNOŚCI ŚRODOWISKA I OGÓLNE ZASADY
OCHRONY PRZED KOROZJĄ:


Odsłonięte elementy konstrukcyjne (stalowe) są pomalowane farbami pęczniejącymi co
zapewnia 30 min. odporność ogniową.
Środowisko nie jest agresywne w stosunku do elementów konstrukcji.
Przyjęto zestaw malarski zabezpieczający przed korozją w postaci:
-

2 x farba chlorokauczukowa podkładowa cynkowa 70%.

Wymagana grubość powłoki wynosi 60 µm.
-

2 x farba ftalowa ogólnego stosowania. Wymagana grubość powłoki wynosi 60 µm.

-1 x

emalia silikonowa termoodporna do 400 °C, aluminiowa.


10.

OGÓLNE ZASADY MONTAŻU.


W pierwszej kolejności powinny być zamontowane układy skrajne, które zapewnią
statecz

ność układu, później następne układy nośne stężane z układami skrajnymi

11.

WYKONANIE OBLICZEŃ:

Do obliczeń wykorzystano programy komputerowe Robot Millenium i Mathcad 15 oraz

RM-WIN.

LITERATURA:

PN-EN 1991-1-

4 „Oddziaływania wiatru”

PN-EN 1991-1-

3 „Obciążenie śniegiem”

PN-EN 1993-1-

1 „Projektowanie konstrukcji stalowych”

A. Biegus „Stalowe budynki halowe”Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
opis techniczny id 400099 Nieznany
opis cwiczenia id 336864 Nieznany
98 o dozorze technicznym id 487 Nieznany (2)
opis techiczny id 337039 Nieznany
opis instalacje id 336913 Nieznany
Opis drogi id 336893 Nieznany
opis 11 id 336812 Nieznany
5 3 pl warunki techniczne id 39 Nieznany (2)
DSaA W04 Techniques id 143853 Nieznany
opis uml id 367372 Nieznany
Mikrogeneracja Technika id 3014 Nieznany
opis preparatow id 336962 Nieznany
pismo techniczne B id 359164 Nieznany
Opis zarowki id 337159 Nieznany
OPIS SWIATLA id 337030 Nieznany
PEK PB OPIS PZT id 354462 Nieznany
PEK PB OPIS ARCHITEKTURA id 354 Nieznany
3 Przykladowy opis obrazu id 34 Nieznany (2)
opis pic id 336957 Nieznany

więcej podobnych podstron