2110 03 ,Czesc,obliczeniowa Budownictwo,komunikacyjneid 29191

background image

P

ROJEKT

B

UDOWNICTWA

K

OMUNIKACYJNEGO

Mgr in . Krzysztof ledziewski

- 5 -

CZ

OBLICZENIOWA

5. Obliczenie uków poziomych z krzyw przej ciow

5.1. uk I od km 0+108,35 do km 0+275,07

W

1

km 0+192,62

=40,72

Z=6,26

R=246

L=63

H=0,672

A=124,49

=24°09'29"

=7°20'12"

X

s

=31,48

T

s

=52,79

T

0

=84,27

(

)

2

s

T

R

H

tg

24º09 ' 29"

(246 0, 671871)

52, 787434

2

s

T

tg

m

0

s

s

T

T

X

0

52, 787434 31, 482800

84, 270234

T

m

1

(

)

1

cos

2

Z

R

H

H

1

(246 0, 671871)

1

0, 671871

6, 256863

cos12 4 ' 44, 5"

o

Z

m

2

24 09 ' 29" 2 7 20 '12, 34"

9 29 ' 4,32"

o

o

o

180

R

9º29 ' 4,32"

246

40, 721938

180

mbackground image

P

ROJEKT

B

UDOWNICTWA

K

OMUNIKACYJNEGO

Mgr in . Krzysztof ledziewski

- 6 -

Warunek geometryczny

2

24º09 ' 29" 14º40 ' 24, 68"

Warunek spe niony

Warunki estetyczne

3

R

A

R

82 124, 490871 246

Warunek spe niony

9

R

Lp

R

27,33

63

246

Warunek spe niony

0,5

H

0, 671871 0,5

Warunek spe niony

:

:

L

L

1: (0,5 ÷ 4) :1

63

40, 721938

L

(10,180484;81, 443876)

L

Warunek spe niony

0, 6

k

3

Vp

k

R Lp

3

1000

70

3600

0, 474636

246 63

k

0, 474636

0, 6

Warunek spe niony

Poszerzenie na uku:

R

30

0,2

0,12< 0,2

Zgodnie z §16 ust. 1 pkt. 1 [1] nie projektuj si poszerzenie na uku.

background image

P

ROJEKT

B

UDOWNICTWA

K

OMUNIKACYJNEGO

Mgr in . Krzysztof ledziewski

- 7 -

5.2. uk II od km 0+633,15 do km 0+871,23

W

2

km 0+756,96

=100,08

Z=14,23

R=276

L=69

H=0,718

A=138

=35°05'56"

=7°09'43"

X

s

=34,48

T

s

=87,51

T

0

=121,99

(

)

2

s

T

R

H

tg

35º5 '56"

(276 0, 718428)

87,511649

2

s

T

tg

m

0

s

s

T

T

X

0

87, 511649 34, 482060 121, 993709

T

1

(

)

1

cos

2

Z

R

H

H

1

(276 0, 718428)

1

0, 718428 14, 226408

cos17 32 '58"

o

Z

m

2

35 5 '56" 2 7 09 ' 43"

20 46 '30"

o

o

o

180

R

20 46 '30"

276

100, 075434

180

o

m


Warunek geometryczny.

2

background image

P

ROJEKT

B

UDOWNICTWA

K

OMUNIKACYJNEGO

Mgr in . Krzysztof ledziewski

- 8 -

35 5 '56" 14º19 ' 26"

o

Warunek spe niony

Warunki estetyczne.

3

R

A

R

92 138

276

Warunek spe niony

9

R

Lp

R

30, 67

69

276

Warunek spe niony

0,5

H

0, 718428

0,5

Warunek spe niony

:

:

L

L

1: (0,5 ÷ 4) :1

69

100, 075434

L

(25, 018858; 200,150868)

L

Warunek spe niony

0, 6

k

3

Vp

k

R Lp

3

1000

70

3600

0,386036

276 69

k

0,386036

0, 6

Warunek spe niony

Poszerzenie na uku:

R

30

0,2

0,11< 0,2

Zgodnie z §16 ust. 1 pkt. 1 [1] nie projektuj si poszerzenie na uku.

background image

P

ROJEKT

B

UDOWNICTWA

K

OMUNIKACYJNEGO

Mgr in . Krzysztof ledziewski

- 9 -

6. Kilometra7. Obliczenie uków pionowych
Dla projektowanej pr dko ci pochylenia powinny zawiera si w przedziale od 0,3% do 7%
dla klasy drogi GP.

uk pionowy wkl

y o R = 2300 m od km 0+161,47 do km 0+221,95

i

1

= 0,42%

i

2

= 2,21%

2

2

1

i

i

R

T

30,24 m

8

)

(

2

2

1

i

i

R

z

0,20 m

uk pionowy wypuk y o R =3000 m od km 0+248,25 do km 0+351,75

i

1

= 2,21%

i

2

= 1,24%

2

2

1

i

i

R

T

51,75 m

8

)

(

2

2

1

i

i

R

z

0,45 m

uk pionowy wkl

y o R = 2000 m od km 531,76 do km 0+601,56

i

1

= 1,24%

i

2

= 2,25%

2

2

1

i

i

R

T

34,90 m

8

)

(

2

2

1

i

i

R

z

0,30 m

uk pionowy wkl

y o R = 3000 m od km 0+666,60 do km 0+815,70

i

1

= 2,25%

i

2

= 2,72%

2

2

1

i

i

R

T

74,55 m

8

)

(

2

2

1

i

i

R

z

0,93 m

background image

P

ROJEKT

B

UDOWNICTWA

K

OMUNIKACYJNEGO

Mgr in . Krzysztof ledziewski

- 10 -

8. Tabela robót ziemnych

background image

P

ROJEKT

B

UDOWNICTWA

K

OMUNIKACYJNEGO

Mgr in . Krzysztof ledziewski

- 11 -

CZ

RYSUNKOWANr 1.

Plan sytuacyjny 1:1000

Nr 2. Przekroje normalne 1:50

Nr 3.

Przekrój pod

ny 1:100/1000

Nr 4. Przekroje poprzeczne 1:100


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
2110 03.,Czesc,obliczeniowa Budownictwo,komunikacyjne
obliczenia budownictwo komunikacyjne podklad dolny poprzecznica balustrada pochwyt słupek
Budownictwo Komunikacyjne wykład 1 Część Kolejowa 03 03 2013
WSTĘPNY - część opisowo-obliczeniowa5, Budownictwo Politechnika, pbk - podstawy budownictwa komunika
Obliczenia(1), + Szkoła +, Budownictwo komunikacyjne, Mosty
Budownictwo Komunikacyjne wykład 2 Część Kolejowa 20 04 2013
Obliczenia moje, Politechnika Częstochowska- Wydział Budownictwa, Budownictwo komunikacyjne, projekt
Obliczenia statyczno wytrzymałościowe gotowe, Budownictwo, Semestr V, Budownictwo komunikacyjne 1, m
wypis o drogach publicznych (10.03.2011), Politechnika Częstochowska- Wydział Budownictwa, Budownict
Budownictwo Komunikacyjne wykład 3 Część Kolejowa 11 05 2013
pytania z budowy dróg, budownictwo komunikacyjne
WYMAGANIA TECHNICZNE PODSYPKI, Skrypty, PK - materiały ze studiów, I stopień, SEMESTR 7, Podstawy bu
34 05 Budownictwo komunikacyjne
Część obliczeniowa 3 wymiarowanie stopy fundamentowej
komunikacyjne, Budownictwo, budownictwo komunikacyjne, projekt
sciaga drogi 2, NAUKA, budownictwo nowe 4.12.2011, Budownictwo komunikacyjne
komunikacyjne esej, Studia, Sem 5, SEM 5 (wersja 1), Budownictwo Komunikacyjne, budownictwo komunika
Budownictwo Komunikacyjne Egzamin

więcej podobnych podstron