odpowiedzi(zadania 1 108) id 33 Nieznany

background image

91

Przykładowe zadania

Odpowiedzi do zadań zamkniętych


Odpowiedzi do zadań otwartych

Nr

zadania

Odpowiedź

Nr

zadania

Odpowiedź

51

8

5

=

x

80

30

trójkątów

52

2

=

x

,

1

=

y

81

7

=

x

53

1

,

7

x

82

9

,

0

54

2

1

=

x

lub

3

=

x

lub

3

=

x

83

1

55

3

7

3

1 +

=

x

y

84

1

56

2

1

=

x

85

11

7

57 wykres

86

15

1

58

4

=

y

87

18

1

59

1

=

a

1

=

b

88

4

,

0

60

(

)(

)

1

3

3

6

2

+

+

+

x

x

x

x

89

4

,

0

61

0

2

=

y

x

90

162

62

(

) (

)

9

5

3

2

2

=

+

+

y

x

91

π

60

63

(

) (

)

34

5

3

2

2

=

+

+

y

x

92

3

3

64

4

2

= x

y

93 dowód

65

5

2

94 dowód

Nr zadania

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Odpowiedź A C B A A B D B D A D C C A B D C C B B B D B C C

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

A C D A B C B C B C B A C B B A A A B B C A D B B

background image

92

66

15

47

95

10392

67

36

°

,

72

°

,

72

°

96

10

7

68

60

97

7 km h

,

14 km h

69

10

=

c

98

15

70

6

=

c

lub

10

=

c

99

=

=

=

75

15

3

c

b

a

lub

=

=

=

31

31

31

c

b

a

71

8

=

c

lub

34

2

=

c

100

2

=

n

a

lub

7

3

= n

a

n

72

5

=

x

lub

6

=

x

101

313

20

73

16

=

BD

102

3

209

64

74 5

wyrazów

103 145

2

75

7

=

x

104

169

750

76

72

15

=

a

105 dowód

77

2125

106 dowód

78

9

liczb

107 dowód

79

72

liczby

108 dowód
Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Odpowiedzi do MCS i Wytrz id 33 Nieznany
odpowiedzi do testu id 332437 Nieznany
CAD ZADANIA 1 2009 id 107691 Nieznany
Operator spycharki 811110 id 33 Nieznany
Odpowiedzi testu BHP id 332669 Nieznany
odpowiedzi na pytania 2 id 3325 Nieznany
Opis Patentowy PL130876B1 id 33 Nieznany
OpracowanieUOOPby wpiana7 id 33 Nieznany
Odpowiedzi na otwarte id 332578 Nieznany
Odzysk ciepla w piekarni2 id 33 Nieznany
ODPOWIEDZI NA PYTANIA 4 id 3325 Nieznany
Chemia zadania 13 id 113043 Nieznany
Opracowania pytan z SOiSK id 33 Nieznany
odpowiedzi do egzaminu id 33240 Nieznany
Ofiary wypadkow drogowych id 33 Nieznany
3 Klasyfikacja materialow id 33 Nieznany (2)
Chemia zadania 12 id 113042 Nieznany
Odpowiedzi do testow id 332432 Nieznany
arkusz odpowiedzi mat zr id 283 Nieznany

więcej podobnych podstron