opis wpn id 337138 Nieznany

background image

KARTOTEKA SPRAWDZIANU „WIELKOPOLSKI PARK NARODOWY
Nr

zadania

Badana czynność ucznia

UCZEŃ :

Nr

standardu

Typ

zadania

1

posługuje się mapą w celu odczytania danych i na ich podstawie
wykonuje proste obliczenia

1.4 WW

2 rozpoznaje

występujące na mapie symbole

1.3

WW

posługuje się mapą 1.3

3

wykonuje obliczenia dotyczące odległości

5.3

KO

4

odczytuje dane z wykresu i wykonuje proste obliczenia

1.4

WW

5

odczytuje dane, posługując się mapą i wykresem

1.4

WW

6

odczytuje dane z wykresu

1.4

WW

dokonuje kalkulacji kosztów wycieczki

3.8

wykonuje obliczenia dotyczące pieniędzy 5.3

7

porównuje wyniki, analizuje je, prezentuje rozwiązanie 3.9

RO

8 opisuje

sytuację z zadania za pomocą diagramu

3.5

KO

9

z podanego tekstu wyszukuje potrzebne informacje

1.4

WW

10

z podanego tekstu wyszukuje potrzebne informacje

1.4

WW

11 określa funkcje tekstu popularnonaukowego 1.2

WW

12 określa adresata teksu

1.2

WW

13 wybiera

przyrząd służący do obserwacji ptaków

5.2

WW

14 porządkuje obiekty przyrodnicze na podstawie ich właściwości 3.6

D

15 formułuje wypowiedź ze świadomością celu (pyta)

2.2

KO

16 porządkuje w kolejności chronologicznej daty i wydarzenia

3.1

WW

17 wskazuje

najlepsze

źródła informacji

4.1

L

18 odróżnia zachowania prawidłowe od niepożądanych 5.8

D

pisze list na podany temat

2.3

redaguje tekst poprawny pod względem kompozycji, języka, ortogra-
fii i interpunkcji

2.5

19

stosuje akapity i dba o czytelność swojego tekstu

2.1

RO

1


Document Outline


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
opis cwiczenia id 336864 Nieznany
opis techiczny id 337039 Nieznany
opis instalacje id 336913 Nieznany
Opis drogi id 336893 Nieznany
opis 11 id 336812 Nieznany
kryteria wpn id 251642 Nieznany
opis uml id 367372 Nieznany
opis techniczny id 400099 Nieznany
opis preparatow id 336962 Nieznany
Opis zarowki id 337159 Nieznany
OPIS SWIATLA id 337030 Nieznany
PEK PB OPIS PZT id 354462 Nieznany
PEK PB OPIS ARCHITEKTURA id 354 Nieznany
3 Przykladowy opis obrazu id 34 Nieznany (2)
Opis techniczny 5 id 337061 Nieznany
opis pic id 336957 Nieznany
Opis projektu id 336985 Nieznany
Opis przypadkow id 336990 Nieznany
bioch poloz opis program id 860 Nieznany (2)

więcej podobnych podstron