Część obliczeniowa SGU (zarysowania ugięcie)

background image

8. SGU - zarysowanie podciągu (metoda uproszczona):

Obliczenia przeprowadza się dla kombinacji quasi-stałej (obc. stałe + długotrwała część obc.
zm iennych). Dokonuje się sprawdzenia zarysowania w skrajnym przęśle podciągu, dla którego:

bp 0.35 m

=

beff.przęsło 1.95 m

=

hf 0.10 m

=

As1.prz.AB 18.85 cm

2

=

ϕprzęsło 20 mm

=

Gk.p

79.77kN

:=

Gd.p

107.69kN

:=

Qk.p

118.88kN

:=

Qd.p

178.31kN

:=

- obciążenia podciagu

ψ2

0.8

:=

- część prawie stała obciążeń zm iennych

sp

4.5cm

:=

- rozstaw prętów

Δquasi_stałe

Gk.p ψ2 Qk.p

+

Gd.p Qd.p

+

0.61

=

:=

MEk_quasi_stałe

Δquasi_stałe Mp.AB.down

186.00 kNm

=

:=

MOMENT RYSUJ ĄCY:

u

beff.przęsło 2 bp hf

-

(

)

+

2.45 m

=

:=

α

0

:=

t0T

28

:=

RH

50

:=

Ac

bp hp

beff.przęsło bp

-

(

)

hf

+

0.37 m

2.00

=

:=

ϕlim.t0

h0

1

mm

2 Ac

u

ΦRH

1

1

RH

100

-

0.1

3

h0

+

fcm 35MPa

if

ΦRH

1

1

RH

100

-

0.1

3

h0

35MPa

fcm

0.7

+

35MPa

fcm

0.2

fcm 35MPa

>

if

βfcm t0

(

)

16.8

fcm

MPa

max 0.5 t0T

9

2

t0T

1.2

+

1

+





α

,βt0

1

0.1

t0

0.2

+

ϕlim.t0

ΦRH βfcm

βt0

:=

ϕlim.t0 2.23

=

Ec.eff

Ecm

1

ϕlim.t0

+

9.90 GPa

=

:=

αe

Es

Ec.eff

20.19

=

:=

As2.prz.AB

0cm

2

:=

a2

hp dpodpora

-

:=

Acs

Ac αe As1.prz.AB As2.prz.AB

+

(

)

+

0.41 m

2.00

=

:=

Scs

bp hp

0.5

hp

beff.przęsło bp

-

(

)

hf

0.5

hf

+

αe As1.prz.AB

dprzęsło

+

αe As2.prz.AB

a2

+

:=

Scs 91896 cm

3

=

xI

Scs

Acs

22.52 cm

=

:=

- zasięg strefy ściskanej

II

bp xI

3

3

bp hp xI

-

(

)

3

3

+

beff.przęsło bp

-

3

xI

3

xI hf

-

(

)

3

-

+

αe As1.prz.AB

dprzęsło xI

-

(

)

2

+

αe As2.prz.AB

xI a2

-

(

)

2

+

...

:=

background image

(l_eff/d)max

(l_eff/d)max

310MPa

σs

0.8

beff.przęsło

bp

3

>

if

linterp

1

3

1

0.8

,

beff.przęsło

bp

,1

beff.przęsło

bp

3

if

1 otherwise

:=

II 1651014 cm

4

=

zdół

hp xI

-

37.48 cm

=

:=

Wsc

II

zdół

44051 cm

3

=

:=

Mcr

Wsc fctm

127.75 kNm

=

:=

FAZA

if MEk_quasi_stałe Mcr

>

"II - zarysowany"

,

"I - NIEzarysowany"

,

(

)

"II - zarysowany"

=

:=

NAPRĘŻENIA W S TALI R OZCIĄGANEJ:

xII

cz1

beff.przęsło bp

-

(

)

hf

αe As1.prz.AB As2.prz.AB

+

(

)

+

bp

cz2

1

-

1

bp beff.przęsło bp

-

(

)

hf

2

2

αe

As1.prz.AB dprzęsło

As2.prz.AB a2

+

(

)

+

beff.przęsło bp

-

(

)

hf

αe As1.prz.AB As2.prz.AB

+

(

)

+





2

+

+

cz1 cz2

:=

σs

αe MEk_quasi_stałe

III

dprzęsło xII

-

(

)

194.02 MPa

=

:=

GRANICZNA S ZEROKOŚĆ RYSY:

wmax

0.3mm

:=

(Tab 7.1N, st r. 109)

GRANICZNA Ś REDNICA PRĘTÓW I ICH ROZSTAW:

(Tab 7.2N i 7.3N)

ϕ*s 25 mm

=

ϕs_max

ϕ*s

fctm

2.9MPa

0.4 hp xI

-

(

)

2 hp dprzęsło

-

(

)

36.74 mm

=

:=

smax_p 250 mm

=

rysy

if

ϕprzęsło ϕs_max

>

(

)

sp smax_p

>

(

)

"PRZEKROCZONE"

,

"OK"

,





"OK"

=

:=

9. SGU - ugięcie podciągu (metoda uproszczona):

Obliczenia przeprowadza się dla kombinacji quasi-stałej (obc. stałe + długotrwała część obc.
zm iennych). Dokonuje się sprawdzenia zarysowania w skrajnym przęśle podciągu.

K

1.3

:=

ρ0

fck

MPa

10

3

-

0.55 %

=

:=

As1.req

As1.prz

1

16.13 cm

2

=

:=

ρ'

0

:=

ρ

As1.req

bp dprzęsło

0.84 %

=

:=

(l_eff/d)max

K 11

1.5

fck

MPa

ρ0

ρ

+

3.2

fck

MPa

ρ0

ρ

1

-

3

2

+

ρ

ρ

if

K 11

1.5

fck

MPa

ρ0

ρ

ρ'

-

+

1

12

fck

MPa

ρ'

ρ0

+





otherwise

:=

(l_eff/d)max 21.27

=

(l_eff/d)max 27.19

=

leff_p

dprzęsło

10.93

=

ugięcie

if (l_eff/d)max

leff_p

dprzęsło

"OK"

,

"PRZEKROCZONE"

,"OK"

=

:=

xII 13.08 cm

=


Document Outline


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Część obliczeniowa 3 wymiarowanie stopy fundamentowej
Część obliczeniowa
Część obliczeniowa1, Skrypty, UR - materiały ze studiów, studia, studia, 4 BOGDAN, Semestr II, Wiejs
Inzynieria materialowa czesc obliczeniowa, Elektrotechnika AGH, Semestr III zimowy 2013-2014, Inżyni
2110 03.,Czesc,obliczeniowa Budownictwo,komunikacyjne
2110 03 ,Czesc,obliczeniowa Budownictwo,komunikacyjneid 29191
Część obliczeniowa zbrojenie zszywające połączenie żebro podciąg
CZĘŚĆ OBLICZENIOW12, instalacje c.o
Czesc obliczeniowa, Część obliczeniowa
Konst. bet., Część obliczeniowa
spęd część obliczenia z wynikami
drogi projekcik czesc obliczeniowa
Czesc obliczeniowa scieki seby (1)
Część obliczeniowa do zadania nr 7
Część obliczeniowa 3 wymiarowanie stopy fundamentowej
czesc obliczen
część obliczeń Zuz

więcej podobnych podstron