analiza finansowa przedsiebiors Nieznany

background image

ANALIZA FINANSOWA JAKO

PODSTAWA OCENY SYTUACJI

FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA

PRACA LICENCJACKA

NAPISANA W KATEDRZE ANALIZY I STRATEGII

PRZEDSIĘBIORSTWA POD KIERUNKIEM

background image

SPIS TREŚCI

Wstęp...........................................................................................................................4

Rozdział I – Pojęcie i rola analizy finansowej w ocenie działalności

przedsiębiorstwa.................................................................................................

.......6

1.1 Istota, przedmiotu i zakresu analizy finansowej przedsiębiorstwa..........................6

1.2 Rodzaje analiz.......................................................................................................10

1.3 Źródła informacji do oceny finansowej..................................................................12

1.3.1 Rachunek zysków i strat..............................................................................14

1.3.2 Bilans...........................................................................................................19

1.3.3 Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych........................................22

Rozdział II – Analizy wskaźnikowa jako metoda oceny działalności

przedsiębiorstwa.....................................................................................

.................25

2.1 Wstępna analiza bilansu.......................................................................................25

2.2 Wstępna analiza rachunku wyników.....................................................................29

2.3 Zasady analizy wskaźnikowej...............................................................................30

2.3.1 Wskaźniki płynności.....................................................................................31

2.3.2 Wskaźniki zadłużenia i obsługi długu...........................................................33

2.3.3 Wskaźniki efektywności (wykorzystania) aktywów.......................................36

2.3.4 Wskaźniki rentowności.................................................................................39

2.3.5 Wskaźniki wartości rynkowej........................................................................42

2.4 Analiza metoda Du Ponta.....................................................................................44

Rozdział III – Ocena kondycji finansowej Zakładów Naprawczych Taboru

Kolejowego „Mińsk Mazowiecki” S.A....................................................................48

3.1 Charakterystyka działalności Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego

„Mińsk Mazowiecki” S.A.............................................................................................48

3.1.1 Zasoby ludzkie........................................................................................50

3.1.2 Struktura organizacyjna..........................................................................51

3.1.3 Przedmiot działalności Spółki.................................................................53

3.1.4 Rynki zbytu.............................................................................................54

3.1.5 Konkurencja............................................................................................55

2

background image

3.2 Wstępna analiza sprawozdań finansowych Zakładów Naprawczych Taboru

Kolejowego „Mińsk Mazowiecki” S.A za lata1998 – 2000........................................57

3.2.1

Analiza

dynamiki

i

struktury

aktywów......................................................58

3.2.2

Analiza

dynamiki

i

struktury

pasywów ....................................................61

3.2.3 Analiza dynamiki i struktury rachunku zysków i strat..............................64

3.2.4 Analiza sprawozdania z przepływów środków pieniężnych....................68

3. 6 Analiza wskaźnikowa Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego „Mińsk

Mazowiecki” S.A.........................................................................................................70

3.6.1 Wskaźnikowa ocena płynności finansowej.............................................70

3.6.2 Wskaźnikowa ocena zadłużenia i obsługi długu.....................................72

3.6.3 Wskaźnikowa ocena efektywności aktywów...........................................74

3.6.4 Wskaźnikowa ocena rentowności...........................................................80

Zakończenie..............................................................................................................85

Spis rysunków..........................................................................................................87

Spis tabel...................................................................................................................88

Załączniki..................................................................................................................89

Bibliografia................................................................................................................90

3

http://notatek.pl/analiza-finansowa-praca-licencjacka?notatka


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Zadania ze wska nik w -roz, wsb-gda, Analiza finansowa w przedsiębiorstwie
poprawiona praca licencjacka analiza finansowa w przedsiebiorstwie ICMNSE5YOGWZU3A7BJGL63SPOMQV4AMG7
analiza finansowa przedsiębiorstwa (14 stron) JHJG7E3UZGKAK4XXELTDSI73MPBJZNUUIFZ7J6Q
3 ZRODLA FINANSOWANIA PRZEDSIE Nieznany
Analiza finansowa przedsiębiorstw - zadania (12 stron)
Analiza finansowa przedsiębiorstw - zadania (12 stron)
Analiza finansowa przedsiebiors zadania (12 stron) id 60330 (2)
Analiza finansowa przedsiębiorstwa(1)
Analiza finansowa przedsiębiorstwa (www.abc-ekonomii.net.pl)
Analiza finansowa przedsiębiorstwa Pabianiak P , 2008 (fragment)
an finansowa, ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA
Analiza-finansowa--sciaga-2000-r[1][1]., Analiza finansowa przedsiębiorstw
analiza marketingowa przedsiebi Nieznany (2)
Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, Szkoła, Notatki studia, Analiza finansowa
Analiza finansowa przedsiębiorstw - Zadania, Dla studentów

więcej podobnych podstron